1 βασιλιάδες 19:12

Studie

     

12 και μετα τον σεισμον, πυρ· ο Κυριος δεν ητο εν τω πυρι· και μετα το πυρ, ηχος λεπτου αερος.


Komentář k tomuto verši  

Napsal(a) Henry MacLagan

Verse 12. That, thirdly, it results in temptations from the lusts of self-love, in which, once more, Divine Love or Good is not perceived; and that, lastly, it is Divine Truth united with Divine Good and proceeding from it.