synty 10

Studovat vnitřní smysl

← synty 9   synty 11 →         

1 Tämä on kertomus Nooan poikien, Seemin, Haamin ja Jaafetin, suvusta. Heille syntyi poikia vedenpaisumuksen jälkeen.

2 Jaafetin pojat olivat Goomer, Maagog, Maadai, Jaavan, Tuubal, Mesek ja Tiiras.

3 Ja Goomerin pojat olivat Askenas, Riifat ja Toogarma.

4 Ja Jaavanin pojat olivat Elisa, Tarsis, kittiläiset ja doodanilaiset;

5 heistä haarautuivat pakanoiden saarten asukkaat maittensa, eri kieltensä, heimojensa ja kansakuntiensa mukaan.

6 Ja Haamin pojat olivat Kuus, Misraim, Puut ja Kanaan.

7 Ja Kuusin pojat olivat Seba, Havila, Sabta, Raema ja Sabteka. Ja Raeman pojat olivat Saba ja Dedan.

8 Ja Kuusille syntyi Nimrod. Hän oli ensimmäinen valtias maan päällä.

9 Hän oli mahtava metsämies Herran edessä. Siitä on sananparsi: "mahtava metsämies Herran edessä niinkuin Nimrod".

10 Ja hänen valtakuntansa alkuna olivat Baabel, Erek, Akkad ja Kalne Sinearin maassa.

11 Siitä maasta hän lähti Assuriin ja rakensi Niiniven, Rehobot-Iirin ja Kelahin,

12 sekä Resenin Niiniven ja Kelahin välille; se on tuo suuri kaupunki.

13 Ja Misraimille syntyivät luudilaiset, anamilaiset, lehabilaiset, naftuhilaiset,

14 patrokselaiset, kasluhilaiset, joista filistealaiset ovat lähteneet, sekä kaftorilaiset.

15 Ja Kanaanille syntyivät Siidon, hänen esikoisensa, ja Heet,

16 sekä jebusilaiset, amorilaiset, girgasilaiset,

17 hivviläiset, arkilaiset, siiniläiset,

18 arvadilaiset, semarilaiset ja hamatilaiset. Sittemmin hajaantuivat kanaanilaisten heimot.

19 Ja kanaanilaisten alue ulottui Siidonista Gerariin päin aina Gassaan asti sekä Sodomaan, Gomorraan, Admaan ja Seboimiin päin aina Lesaan asti.

20 Nämä olivat Haamin pojat heimojensa, kieltensä, maittensa ja kansakuntiensa mukaan.

21 Myöskin Seemille, Jaafetin vanhimmalle veljelle, josta tuli kaikkien Eeberin poikien kantaisä, syntyi poikia.

22 Seemin pojat olivat Eelam, Assur, Arpaksad, Luud ja Aram.

23 Ja Aramin pojat olivat Uus, Huul, Geter ja Mas.

24 Arpaksadille syntyi Selah, ja Selahille syntyi Eeber.

25 Ja Eeberille syntyi kaksi poikaa: toisen nimi oli Peleg, sillä hänen aikanansa jakaantuivat maan asukkaat, ja hänen veljensä nimi oli Joktan.

26 Ja Joktanille syntyi Almodad, Selef, Hasarmavet, Jerah,

27 Hadoram, Uusal, Dikla,

28 Oobal, Abimael, Saba,

29 Oofir, Havila ja Joobab. Kaikki nämä olivat Joktanin poikia.

30 Ja heidän asumasijansa ulottuivat Meesasta aina Sefariin, Itävuorelle asti.

31 Nämä olivat Seemin pojat heimojensa, kieltensä, maittensa ja kansakuntiensa mukaan.

32 Nämä olivat Nooan poikien heimot sukukuntiensa ja kansakuntiensa mukaan; ja niistä haarautuivat kansat maan päälle vedenpaisumuksen jälkeen.

← synty 9   synty 11 →
   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Genesis 10      

These chapters - with all the "begats" - don't seem to add a lot to the Bible reading experience. But... guess what! They're actually kind of interesting on the inside. This chapter actually describes the spread, and then the spiritual decline, of the Ancient Church.

See Secrets of Heaven 1130, and The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 411.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, ...

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 411


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 470, 482, 737, 1020, 1093, 1155, 1156, ...


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 357, 406, 455

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

synty 2:13, 5:32, 9:18, 19, 10:5, 25, 32, 11:2, 8, 9, 10, 15:16, 23:3

numerot 24:24

Mooseksen kirja 2:23, 32:8

Joshua 9:7

Tuomarit 6:4

1 Samuel 13:18, 26:6

1 Kings 9:28

1 Aikakirjat 1:1, 4, 8, 17

2 kronikot 14:12

Esther 10:1

Job 1:1, 15

Jesajan 10:9, 11:11, 21:2, 23:1, 11, 12, 66:19

Jeremiah 46:9, 47:4, 51:27

Hesekiel 27:6, 8, 13, 14, 15, 20, 22, 23, 38:2, 6

Daniel 1:2, 11:30

Jonah 1:2

Nahum 1

Zechariah 5:11

Významy biblických slov

Nooan
'Noah,' as in Genesis 5:29, signifies the ancient church, or the parent of the three churches after the flood.

jälkeen
Behind, or after, (Gen. 16:13), signifies within or above, or an interior or superior principle.

pojat
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

Goomer
‘Gomer’ denotes those who are in outward worship.

Maadai
'Madai,' as in Isaiah 21:1, signifies the external church, or external worship in which is the internal. See Genesis 10:2, where 'Madai' is called 'the...

Toogarma
'Togarmah,' as in Ezekiel 27:14, signifies people in internal worship.

Havila
'Havilah,' as mentioned in Genesis 10:28, signifies a ritual of the church called Eber. 'The land of Havilah,' as mentioned in Genesis 2:11, signifies the...

Nimrod
'Nimrod,' as in Genesis 10, signifies people who make internal worship external by depending upon external worship alone.

Mahtava
'Might' denotes the forces or power of truth.

rakensi
There are really two meanings for "build" in the Bible. When something is being built for the first time, or built in the most typical...

Kaupunki
In the ancient world cities were very nearly nations unto themselves – they existed within walls, with their own laws and customs, generally centered on...

luudilaiset
'Lydians,' as in Jeremiah 46:8, signify fact based rituals.

lehabilaiset
'Lehabim' signify the rituals of external worship, from a merely scientific perspective.

naftuhilaiset
'Naphtuhim' signify external rituals of worship.

filistealaiset
The Philistines play a large role in the Bible as one of the longest-standing and most bitter rivals of the people of Israel, clashing with...

hivviläiset
The Hivites' represent those who were in idolatry, but in which there was something of good.

hamatilaiset
A 'Hamathite' signifies variety of idolatry.

tuli
To beget or to be begotten is very similar in meaning to birth: It represents one spiritual state leading to the next spiritual state. "Beget,"...

Aram
'Syria,' as in Ezekiel 27:16, signifies the church regarding knowledges of truth and good.

Arpaksadille
Arphaxad (Genesis 10:24) signifies science.

kaksi
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

nimi
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

Peleg
'Peleg,' as in Genesis 10:25, signifies the internal worship of the ancient church called Eber. Peleg,' as in Genesis 11:16, being mentioned as the son...

Joktan
Joktan,' as in Genesis 10:25, signifies the external worship in the church called Eber.

Selef
'Sheleph,' as in Genesis 10:26, is a ritual of the worship of the church called Eber.

Hasarmavet
'Hazarmaveth,' as mentioned in Genesis 10:26, signifies a ritual of the worship of the church called Eber.

Jerah
'Jerah,' in Genesis 10:27, is a ritual of the church called 'Eber.'

Hadoram
Hadoram, as mentioned in Genesis 27, signifies a ritual of the church called 'Eber.'

Dikla
Diklah, mentioned in Genesis 10:27, signifies a ritual of the church called Eber.

Abimael
Abimael (Gen 10:28), represents the ritual of the church called Eber.

Joktanin
Joktan,' as in Genesis 10:25, signifies the external worship in the church called Eber.


Přeložit: