1 Aikakirjat 24:15

Studie

     

15 seitsemästoista Heesirille, kahdeksastoista Pissekselle,