1 Aikakirjat 24:12

Studie

     

12 yhdestoista Eljasibille, kahdestoista Jaakimille,