Psalmien 48

Studie

  

1 Koran lasten Veisu-Psalmi. (H48:2) Suuri on Herra, ja sangen kiitettävä, meidän Jumalamme kaupungissa, pyhällä vuorellansa.

2 Zionin vuori on kauniilla paikalla, koko maan ilo, pohjan puolella, suuren kuninkaan kaupunki.

3 Jumala on tunnettu huoneessansa, että hän sen varjelia on.

4 Sillä katso, kuninkaat olivat kokoontuneet, ja ynnä menivät ohitse.

5 He ihmettelivät, kuin he tämän näkivät: he hämmästyivät, ja kiiruhtivat pois,

6 Vavistus on heidät siellä käsittänyt, ahdistus niinkuin synnyttäväisen.

7 Sinä särjet haahdet meressä itätuulella.

8 Niinkuin me kuulimme, niin me sen näemme Herran Zebaotin kaupungissa, meidän Jumalamme kaupungissa: Jumala sen vahvistaa ijankaikkisesti, Sela!

9 Jumala! me odotamme sinun hyvyyttäs sinun templissäs.

10 Jumala! niinkuin sinun nimes on, niin myös on sinun kiitokses hamaan maailman ääreen: sinun oikia kätes on täynnä vanhurskautta.

11 Riemuitkaan Zionin vuori, ja Juudan tyttäret iloitkaan sinun oikeuttes tähden.

12 Menkäät Zionin ympäri ja piirittäkäät häntä: lukekaat hänen torninsa.

13 Turvatkaat hänen muurinsa, vahvistakaat hänen salinsa, että te sitä juttelisitte tulevaisille sukukunnille.

14 Sillä tämä Jumala on meidän Jumalamme aina ja ijankaikkisesti: hän johdattaa meitä kuolemaan asti.

Scroll to see more.

SWORD version by Tero Favorin (tero at favorin dot com)