Matteus 11:29

Study

                 |

29 Ottakaat minun ikeeni teidän päällenne, ja oppikaat minusta, että minä olen siviä ja nöyrä sydämestä: ja te löydätte levon teidän sieluillenne;


SWORD version by Tero Favorin (tero at favorin dot com)