merkki 3:28

Study

                 |

28 Totisesti sanon minä teille: kaikki synnit annetaan anteeksi ihmisten lapsille, pilkatkin, joilla he Jumalaa pilkkaavat,


SWORD version by Tero Favorin (tero at favorin dot com)