merkki 3:11

Study

                 |

11 Ja kuin saastaiset henget näkivät hänen, lankesivat he hänen eteensä maahan, huusivat, sanoen: sinä olet Jumalan Poika.


SWORD version by Tero Favorin (tero at favorin dot com)