Mooseksen kirja 17:12

Study

              

12 Sentähden minä olen sanonut Israelin lapsille: ei yksikään henki teidän seassanne pidä verta syömän: eikä yksikään muukalainen, joka teidän seassanne asuu, pidä verta syömän.


Komentář k tomuto verši  

Napsal(a) Henry MacLagan

Verse 12. And it is for this reason that the spiritual man is taught from the Lord that it is unlawful to mingle the holy with the profane either in the internal man or in the external.    Studovat vnitřní smysl

SWORD version by Tero Favorin (tero at favorin dot com)


Přeložit: