Johannes 20:22

Study

                 |

22 Ja kuin hän nämät sanonut oli, puhalsi hän heidän päällensä ja sanoi heille: ottakaat Pyhä Henki:


SWORD version by Tero Favorin (tero at favorin dot com)