Esther 2:6

Studie

     

6 Joka oli viety Jerusalemista sen joukon kanssa, joka vietiin Jekonian Juudan kuninkaan kanssa, jonka Nebukadnetsar Babelin kuningas vei pois.


SWORD version by Tero Favorin (tero at favorin dot com)