2 kronikot 21:10

Studie

     

10 Ja Edomilaiset luopuivat Juudan vallan alta tähän päivään asti; silloin luopui myös Libna hänestä; sillä hän hylkäsi Herran isäinsä Jumalan.


SWORD version by Tero Favorin (tero at favorin dot com)