1 Aikakirjat 24

Studie

           |

1 Mutta tämä oli Aaronin lasten järjestys: Aaronin pojat oli: Nadab, Abihu, Eleasar ja Itamar.

2 Mutta Nadab ja Abihu kuolivat isänsä edessä, ja ei heillä ollut lasta. Ja Eleasar ja Itamar tulivat papeiksi.

3 Ja David määräsi heitä näin: Zadokin Eleasarin lapsista ja Ahimelekin Itamarin lapsista, heidän virkansa jälkeen heidän palveluksessansa.

4 Ja usiammat väkevät päämiehet löydettiin Eleasarin kuin Itamarin lapsista, koska he heitä niin määräsivät: Eleasarin lapsista oli siellä kuusitoistakymmentä ylimmäistä heidän isäinsä huoneessa, ja kahdeksan Itamarin lapsista, heidän isäinsä huoneessa.

5 Ja he määräsivät heitä arvalla sekä näitä että niitä; sillä molemmat Eleasarin ja Itamarin lapset olivat päämiehet pyhässä ja päämiehet Jumalan edessä.

6 Ja Semaja kirjoittaja, Netaneelin poika Leviläisistä, kirjoitti heidät kuninkaan edessä, ja päämiesten ja papin Zadokin, ja Ahimelekin Abjatarin pojan, ja pappein ja Leviläisten, ja ylimmäisten isäin edessä: yksi isän huone otettiin Eleasarin edestä ja toinen otettiin sitte Itamarin edestä.

7 Ja ensimäinen arpa lankesi Jojaribin päälle, toinen Jedatjan,

8 Kolmas Harimin, neljäs Seorimin,

9 Viides Malkian, kuudes Mijamin,

10 Seitsemäs Hakkotsin, kahdeksas Abian,

11 Yhdeksäs Jesuan, kymmenes Sekanian,

12 Yksitoistakymmenes Eliasibin, kaksitoistakymmenes Jakimin,

13 Kolmastoistakymmenes Huppan, neljästoistakymmenes Jesebabin,

14 Viidestoistakymmenes Bilgan, kuudestoistakymmenes Immerin,

15 Seitsemästoistakymmenes Hesirin, kahdeksastoistakymmenes Happitsetsin,

16 Yhdeksästoistakymmenes Petahian, kahdeskymmenes Jeheskelin,

17 Ensimäinenkolmattakymmentä Jakinin, toinenkolmattakymmentä Gamulin,

18 Kolmaskolmattakymmentä Delajan, neljäskolmattakymmentä Maasian.

19 Tämä on heidän järjestyksensä heidän virkansa jälkeen, menemään Herran huoneesen tapansa jälkeen, isänsä Aaronin käden alla; niinkuin Herra Israelin Jumala heidän oli käskenyt.

20 Muiden Levin lasten seassa oli Amramin lapsista Subael, Subaelin lapsista Jehdeja.

21 Rehabian lapsista: Jissia oli heistä ensimäinen.

22 Mutta Jitseharilaisista oli Selomot, Selomotin lapsista Jahat.

23 (Hebronin lapset) Jerija ensimäinen, Amaria toinen, Jahasiel kolmas, Jekameam neljäs.

24 Ussielin lapset: Miika. Miikan lapsista Samir.

25 Jesija oli Miikan veli; Jesijan lapsista Sakaria.

26 Merarin lapset: Maheli ja Musi; Jaesijan hänen poikansa lapset.

27 Merarin lapset Jaesijasta, hänen poikansa oli Soham, Sakkur ja Ibri.

28 Mutta Mahelilla oli Eleasar, ja hänellä ei ollut yhtään poikaa.

29 Kisistä, Kisin lapset: Jerahmeel.

30 Musin lapset: Maheli, Eder ja Jeremot. Ne ovat Leviläisten lapset heidän isäinsä huoneen jälkeen.

31 Ja nämät myös heittivät arpaa veljeinsä Aaronin lasten kanssa kuningas Davidin edessä, ja Zadokin ja Ahimelekin, ja ylimmäisten isäin edessä, pappein ja Leviläisten seassa; ylimmäinen isäin seassa pienimmänkin veljensä kanssa.

  

SWORD version by Tero Favorin (tero at favorin dot com)