Psalmid 76

Study

          |

1 Keelpillil mängijale laulujuhatajale: Aasafi lugu ja laul.

2 Jumal on Juuda seas tuttav, Iisraelis on tema nimi suur.

3 Saalemis on tema elamu ja tema eluase on Siionis.

4 Seal ta murdis katki välkuvad ammud, kilbi ja mõõga ja sõja. Sela.

5 Sina oled hiilgav, ülevam igavestest mägedest.

6 Südidelt kangelastelt riisuti relvad; nad suikusid unne, ja ühegi vahva mehe kätel ei leidunud jõudu.

7 Sinu sõitlemise pärast, Jaakobi Jumal, olid uimaselt maas nii hobused kui ratsanikud.

8 Sina, sina oled kardetav; ja kes suudab seista sinu palge ees, kui sa vihastad?

9 Sina andsid taevast kuulda kohtuotsuse; ilmamaa lõi kartma ning jäi vait,

10 sest Jumal tõusis kohut mõistma, et päästa kõik hädalised maa peal. Sela.

11 Sest inimeste vihaleek peab sulle andma tänu; viimsegi vihaleegi jätte sa paned oma vööle.

12 Tehke tõotusi ja tasuge need Issandale, oma Jumalale; kõik, kes on tema ümber, toogu ande kardetavale!

Scroll to see more.