Psalmid 47:8

Studie

     

8 Sest Jumal on kogu ilmamaa kuningas. Laulge temale kiituslaulu!