Numbrid 7

Studovat vnitřní smysl

       

1 Sel päeval, mil Mooses oli lõpetanud elamu püstitamise ja oli seda võidnud ning pühitsenud, ja oli võidnud ning pühitsenud ka kõiki selle riistu ja altarit ja kõiki selle riistu,

2 ohverdasid Iisraeli vürstid, nende perekondade pead; need olid suguharude vürstid, need, kes seisid äraloetute eesotsas.

3 Nad tõid oma ohvriannina Issanda ette kuus kaetud vankrit ja kaksteist härga, vanker kahe ja härg ühe vürsti kohta; nad tõid need elamu ette.

4 Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:

5 'Võta neilt need ja need olgu kogudusetelgi teenistuse tarvis; anna need leviitidele, igaühele vastavalt ta teenistusele!'

6 Ja Mooses võttis vankrid ja härjad ning andis need leviitidele.

7 Kaks vankrit ja neli härga andis ta Geersoni poegadele, vastavalt nende teenistusele.

8 Neli vankrit ja kaheksa härga andis ta Merari poegadele, vastavalt nende teenistusele preester Aaroni poja Iitamari käe all.

9 Aga Kehati poegadele ei andnud ta ühtegi, sest nende hooleks olid pühad asjad, mida nad pidid õlal kandma.

10 Ja vürstid tõid altari pühitsusanni sel päeval, mil seda võiti; ja vürstid viisid oma ohvrianni altari ette.

11 Ja Issand ütles Moosesele: 'Iga vürst viigu eri päeval oma ohvriand altari pühitsusanniks!'

12 Siis tõi esimesel päeval oma ohvrianni Nahson, Amminadabi poeg Juuda suguharust.

13 Tema ohvrianniks oli üks hõbevaagen, saja kolmekümne seekline, üks hõbekauss, seitsmekümneseekline püha seekli järgi, mõlemad täis õliga segatud peent jahu roaohvriks,

14 üks nõu, kümne-kuldseekline, täis suitsutusrohtu,

15 üks noor härjavärss, üks jäär, üks aastane oinastall põletusohvriks,

16 üks noor sikk patuohvriks,

17 ja tänuohvriks kaks härga, viis jäära, viis sikku, viis aastast oinastalle. See oli Nahsoni, Amminadabi poja ohvriand.

18 Teisel päeval tõi Netaneel, Suuari poeg, Issaskari vürst.

19 Tema tõi oma ohvriannina ühe hõbevaagna, saja kolmekümne seeklise, ühe hõbekausi, seitsmekümneseeklise püha seekli järgi, mõlemad täis õliga segatud peent jahu roaohvriks,

20 ühe nõu, kümne-kuldseeklise, täis suitsutusrohtu,

21 ühe noore härjavärsi, ühe jäära, ühe aastase oinastalle põletusohvriks,

22 ühe noore siku patuohvriks,

23 ja tänuohvriks kaks härga, viis jäära, viis sikku, viis aastast oinastalle. See oli Netaneeli, Suuari poja ohvriand.

24 Kolmandal päeval Sebuloni poegade vürst Eliab, Heeloni poeg.

25 Tema ohvrianniks oli üks hõbevaagen, saja kolmekümne seekline, üks hõbekauss, seitsmekümneseekline püha seekli järgi, mõlemad täis õliga segatud peent jahu roaohvriks,

26 üks nõu, kümne-kuldseekline, täis suitsutusrohtu,

27 üks noor härjavärss, üks jäär, üks aastane oinastall põletusohvriks,

28 üks noor sikk patuohvriks,

29 ja tänuohvriks kaks härga, viis jäära, viis sikku, viis aastast oinastalle. See oli Eliabi, Heeloni poja ohvriand.

30 Neljandal päeval Ruubeni poegade vürst Elisuur, Sedeuuri poeg.

31 Tema ohvrianniks oli üks hõbevaagen, saja kolmekümne seekline, üks hõbekauss, seitsmekümneseekline püha seekli järgi, mõlemad täis õliga segatud peent jahu roaohvriks,

32 üks nõu, kümne-kuldseekline, täis suitsutusrohtu,

33 üks noor härjavärss, üks jäär, üks aastane oinastall põletusohvriks,

34 üks noor sikk patuohvriks,

35 ja tänuohvriks kaks härga, viis jäära, viis sikku, viis aastast oinastalle. See oli Elisuuri, Sedeuuri poja ohvriand.

36 Viiendal päeval Siimeoni poegade vürst Selumiel Suurisaddai poeg.

37 Tema ohvrianniks oli üks hõbevaagen, saja kolmekümne seekline, üks hõbekauss, seitsmekümneseekline püha seekli järgi, mõlemad täis õliga segatud peent jahu roaohvriks,

38 üks nõu, kümne-kuldseekline, täis suitsutusrohtu,

39 üks noor härjavärss, üks jäär, üks aastane oinastall põletusohvriks,

40 üks noor sikk patuohvriks,

41 ja tänuohvriks kaks härga, viis jäära, viis sikku, viis aastast oinastalle. See oli Selumieli, Suurisaddai poja ohvriand.

42 Kuuendal päeval Gaadi poegade vürst Eljasaf, Deueli poeg.

43 Tema ohvrianniks oli üks hõbevaagen, saja kolmekümne seekline, üks hõbekauss, seitsmekümneseekline püha seekli järgi, mõlemad täis õliga segatud peent jahu roaohvriks,

44 üks nõu, kümne-kuldseekline, täis suitsutusrohtu,

45 üks noor härjavärss, üks jäär, üks aastane oinastall põletusohvriks,

46 üks noor sikk patuohvriks,

47 ja tänuohvriks kaks härga, viis jäära, viis sikku, viis aastast oinastalle. See oli Eljasafi, Deueli poja ohvriand.

48 Seitsmendal päeval Efraimi poegade vürst Elisama, Ammihudi poeg.

49 Tema ohvrianniks oli üks hõbevaagen, saja kolmekümne seekline, üks hõbekauss, seitsmekümneseekline püha seekli järgi, mõlemad täis õliga segatud peent jahu roaohvriks,

50 üks nõu, kümne-kuldseekline, täis suitsutusrohtu,

51 üks noor härjavärss, üks jäär, üks aastane oinastall põletusohvriks,

52 üks noor sikk patuohvriks,

53 ja tänuohvriks kaks härga, viis jäära, viis sikku, viis aastast oinastalle. See oli Elisama, Ammihudi poja ohvriand.

54 Kaheksandal päeval Manasse poegade vürst Gamliel, Pedasuuri poeg.

55 Tema ohvrianniks oli üks hõbevaagen, saja kolmekümne seekline, üks hõbekauss, seitsmekümneseekline püha seekli järgi, mõlemad täis õliga segatud peent jahu roaohvriks,

56 üks nõu, kümne-kuldseekline, täis suitsutusrohtu,

57 üks noor härjavärss, üks jäär, üks aastane oinastall põletusohvriks,

58 üks noor sikk patuohvriks,

59 ja tänuohvriks kaks härga, viis jäära, viis sikku, viis aastast oinastalle. See oli Gamlieli, Pedasuuri poja ohvriand.

60 Üheksandal päeval Benjamini poegade vürst Abidan, Gideoni poeg.

61 Tema ohvrianniks oli üks hõbevaagen, saja kolmekümne seekline, üks hõbekauss, seitsmekümneseekline püha seekli järgi, mõlemad täis õliga segatud peent jahu roaohvriks,

62 üks nõu, kümne-kuldseekline, täis suitsutusrohtu,

63 üks noor härjavärss, üks jäär, üks aastane oinastall põletusohvriks,

64 üks noor sikk patuohvriks,

65 ja tänuohvriks kaks härga, viis jäära, viis sikku, viis aastast oinastalle. See oli Abidani, Gideoni poja ohvriand.

66 Kümnendal päeval Daani poegade vürst Ahieser, Ammisaddai poeg.

67 Tema ohvrianniks oli üks hõbevaagen, saja kolmekümne seekline, üks hõbekauss, seitsmekümneseekline püha seekli järgi, mõlemad täis õliga segatud peent jahu roaohvriks,

68 üks nõu, kümne-kuldseekline, täis suitsutusrohtu,

69 üks noor härjavärss, üks jäär, üks aastane oinastall põletusohvriks,

70 üks noor sikk patuohvriks,

71 ja tänuohvriks kaks härga, viis jäära, viis sikku, viis aastast oinastalle. See oli Ahieseri, Ammisaddai poja ohvriand.

72 Üheteistkümnendal päeval Aaseri poegade vürst Pagiel, Okrani poeg.

73 Tema ohvrianniks oli üks hõbevaagen, saja kolmekümne seekline, üks hõbekauss, seitsmekümneseekline püha seekli järgi, mõlemad täis õliga segatud peent jahu roaohvriks,

74 üks nõu, kümne-kuldseekline, täis suitsutusrohtu,

75 üks noor härjavärss, üks jäär, üks aastane oinastall põletusohvriks,

76 üks noor sikk patuohvriks,

77 ja tänuohvriks kaks härga, viis jäära, viis sikku, viis aastast oinastalle. See oli Pagieli, Okrani poja ohvriand.

78 Kaheteistkümnendal päeval Naftali poegade vürst Ahira, Eenani poeg.

79 Tema ohvrianniks oli üks hõbevaagen, saja kolmekümne seekline, üks hõbekauss, seitsmekümneseekline püha seekli järgi, mõlemad täis õliga segatud peent jahu roaohvriks,

80 üks nõu, kümne-kuldseekline, täis suitsutusrohtu,

81 üks noor härjavärss, üks jäär, üks aastane oinastall põletusohvriks,

82 üks noor sikk patuohvriks,

83 ja tänuohvriks kaks härga, viis jäära, viis sikku, viis aastast oinastalle. See oli Ahira, Eenani poja ohvriand.

84 Need olid altari pühitsusannid Iisraeli vürstidelt selle võidmispäeval: kaksteist hõbevaagnat, kaksteist hõbekaussi, kaksteist kuldnõu;

85 iga hõbevaagen oli saja kolmekümne seekline ja iga hõbekauss seitsmekümnene; kogu riistade hõbedat oli kaks tuhat nelisada püha seekli järgi;

86 kaksteist kuldnõu, täis suitsutusrohtu, iga nõu kümneseekline püha seekli järgi; kogu nõude kulda oli sada kakskümmend seeklit.

87 Kõiki põletusohvri loomi oli kaksteist härjavärssi, kaksteist jäära, kaksteist aastast oinastalle ja nende juurde kuuluv roaohver; ja kaksteist noort sikku oli patuohvriks.

88 Ja kõiki tänuohvri loomi oli kakskümmend neli härga, kuuskümmend jäära, kuuskümmend sikku, kuuskümmend aastast oinastalle. Need olid altari pühitsusannid pärast selle võidmist.

89 Ja kui Mooses läks kogudusetelki Issandaga rääkima, siis ta kuulis häält, mis kõnetas teda tunnistuslaeka peal olevalt kaanelt, kahe keerubi vahelt. Ja Issand rääkis temaga.

  
   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Numbers 7      

Napsal(a) Henry MacLagan

Verses 1-8. The subject here first presented is the conjunction of the spiritual heaven with the celestial; and also, generally, the chapter treats of the acknowledgement, on the part of the spiritual man, that he receives all the good things of charity and faith and doctrine from the Lord through the celestial heavens.

Verses 9-11. But those who constitute the spiritual heaven cannot perform the functions of the ultimate heaven, their use being to minister to and support with all their power the celestial heaven, besides which they acknowledge the Lord in genuine spiritual worship; every society, indeed, and each individual, according to his state.

Verses 12-88. The specific acknowledgement and worship of societies and individuals is described.

Verse 89. Revelation, internal and external, is always the consequence of genuine acknowledgement and worship.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 2177, 2180, 3858, 4262

Apocalypse Explained 431

Apocalypse Revealed 349


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 308, 2906, 2959, 5945, 7839, 8314, 9506, ...

Apocalypse Revealed 239, 348, 392, 529, 779

Doctrine of the Sacred Scripture 97

Doctrine of Life 59

True Christian Religion 260, 284


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 277, 283, 375, 430, 700

Jiný komentář

  Příběhy:


  Biblická studia:  (see all)Skočit na podobné biblické verše

Genesis 35:22, 23

Exodus 25:22, 29:36, 30:29, 34, 33:9, 40:9, 11

Leviticus 1:2, 2:1, 3:1, 4:23

Numbrid 1:4, 5, 16, 3:47, 4:4, 15, 24, 28, 29, 33, 10:4, 11:17, 12:8, 15:4, 17:2, 28:5, 29:6

2 Saamuel 6:3

1 kuningat 8:63

Významy biblických slov

võidnud
Oil in the Bible represents the Lord’s love, so anointing someone (or something) with oil was a way to make that person (or object) a...

kuus
Like most numbers in the Bible, "six" can have various meanings depending on context, but has a couple that are primary. When used in relation...

rääkis
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

kaks
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

neli
The number "four" in the Bible represents things being linked together or joined. This is partly because four is two times two, and two represents...

kaheksa
According to Swedenborg, the number eight represents something that is complete within itself, in every respect. Two reasons are offered for this. First, eight is...

all
In the Bible, things that are lower down, or under, physically, generally represent things that are lower or more external spiritually. In some cases, the...

ütles
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

Poeg
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

Juuda
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

üks
A company might have executives setting policy and strategy, engineers designing products, line workers building them, managers handling personnel and others handling various functions. They...

püha
The Bible describes many things as being holy, or sacred. The Ark of the Covenant is one very holy object. The inmost chamber of the...

mõlemad
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

Täis
'To satiate' relates to the extent of a person's will, for good or evil.

Jahu
Flour, or meal, signifies celestial truth, and wheat, celestial good. Flour and oil signify truth and good from a spiritual origin, and honey, good from...

Viis
Five also signifies all things of one part.

Naftali
'Naphtali' in a supreme sense, signifies the proper power of the Lord’s divine human. In a spiritual sense, he signifies temptation and victory and a...

tuhat
As children, most of us at some point frustrated our mothers into using the phrase “if I've told you once, I've told you a thousand...

sada
It's a landmark for a young child to count to 100; it sort of covers all the "ordinary" numbers. One hundred is obviously significant for...

kakskümmend
'Twenty,' when referring to a quantity, signifies everything, or fullness, because it is ten twice. In Genesis 18:31, 'twenty', like all numbers occurring in the...

kuuskümmend
'Sixty' means the full time and state of the implantation of truth in our minds.

pärast
According to Swedenborg, time and space don’t exist in spiritual reality; they are purely natural things that exist only on the physical plane. This means...


Přeložit: