Numbrid 26

Studovat vnitřní smysl

← Numbrid 25   Numbrid 27 →     

1 Pärast seda nuhtlust rääkis Issand Moosesega ja preester Aaroni poja Eleasariga, öeldes:

2 'Võtke arvele kogu Iisraeli laste koguduse pead, kahekümneaastased ja üle selle, kõik sõjakõlvulised nende perekondade kaupa Iisraelis!'

3 Ja Mooses ja preester Eleasar rääkisid nendega Moabi lagendikel Jordani ääres Jeeriko kohal, öeldes:

4 Kahekümneaastasi ja üle selle - nagu Issand oli Moosest käskinud - ja Egiptusemaalt tulnud Iisraeli lapsi oli:

5 Ruuben, Iisraeli esmasündinu; Ruubeni järeltulijad olid: Hanokist hanoklaste suguvõsa, Pallust pallulaste suguvõsa;

6 Hesronist hesronlaste suguvõsa, Karmist karmlaste suguvõsa.

7 Need olid ruubenlaste suguvõsad ja neist loetuid oli nelikümmend kolm tuhat seitsesada kolmkümmend.

8 Pallu poeg oli Eliab.

9 Eliabi pojad olid Nemuel, Daatan ja Abiram; need olid Daatan ja Abiram, kogudusest kutsutud mehed, kes riidlesid Moosesega ja Aaroniga Korahi jõugus, kui need riidlesid Issandaga

10 ja maa avas oma suu ja neelas nemad ja Korahi - siis kui see jõuk suri ja kakssada viiskümmend meest põles tules - ja nad said hoiatusmärgiks.

11 Aga Korahi pojad ei surnud.

12 Siimeoni järeltulijad olid oma suguvõsade kaupa: Nemuelist nemuellaste suguvõsa, Jaaminist jaaminlaste suguvõsa, Jaakinist jaakinlaste suguvõsa;

13 Serahist serahlaste suguvõsa, Saulist saullaste suguvõsa.

14 Need olid siimeonlaste suguvõsad - kakskümmend kaks tuhat kuussada.

15 Gaadi järeltulijad olid oma suguvõsade kaupa: Sefonist sefonlaste suguvõsa, Haggist haggilaste suguvõsa, Suunist suunlaste suguvõsa;

16 Osnist osnilaste suguvõsa, Eerist eerlaste suguvõsa;

17 Arodist arodlaste suguvõsa, Areelist areellaste suguvõsa.

18 Need olid Gaadi poegade suguvõsad; neist loetuid oli nelikümmend tuhat viissada.

19 Juuda pojad olid Eer ja Oonan, aga Eer ja Oonan surid Kaananimaal.

20 Ja need olid Juuda järeltulijad oma suguvõsade kaupa: Seelast seelalaste suguvõsa, Peretsist peretslaste suguvõsa, Serahist serahlaste suguvõsa.

21 Ja need olid Peretsi järeltulijad: Hesronist hesronlaste suguvõsa, Haamulist haamullaste suguvõsa.

22 Need olid Juuda suguvõsad; neist loetuid oli seitsekümmend kuus tuhat viissada.

23 Issaskari järeltulijad olid oma suguvõsade kaupa: Toolast toolalaste suguvõsa, Puuast puualaste suguvõsa;

24 Jaasubist jaasublaste suguvõsa, Simronist simronlaste suguvõsa.

25 Need olid Issaskari suguvõsad; neist loetuid oli kuuskümmend neli tuhat kolmsada.

26 Sebuloni järeltulijad olid oma suguvõsade kaupa: Seredist seredlaste suguvõsa, Eelonist eelonlaste suguvõsa, Jahleelist jahleellaste suguvõsa.

27 Need olid sebulonlaste suguvõsad; neist loetuid oli kuuskümmend tuhat viissada.

28 Joosepi pojad olid Manasse ja Efraim; oma suguvõsade kaupa

29 olid Manasse järeltulijad: Maakirist maakirlaste suguvõsa. Maakirile sündis Gilead; Gileadist on gileadlaste suguvõsa.

30 Need olid Gileadi järeltulijad: Jeserist jeserlaste suguvõsa, Heelekist heeleklaste suguvõsa;

31 Asrielist asriellaste suguvõsa, Sekemist sekemlaste suguvõsa;

32 Semidast semidlaste suguvõsa ja Heeferist heeferlaste suguvõsa.

33 Aga Selofhadil, Heeferi pojal, ei olnud poegi, vaid olid ainult tütred; ja Selofhadi tütarde nimed olid Mahla, Noa, Hogla, Milka ja Tirsa.

34 Need olid Manasse suguvõsad; neist loetuid oli viiskümmend kaks tuhat seitsesada.

35 Need olid Efraimi järeltulijad oma suguvõsade kaupa: Suutelahist suutelahlaste suguvõsa, Bekerist bekerlaste suguvõsa, Tahanist tahanlaste suguvõsa.

36 Need olid Suutelahi järeltulijad: Eeranist eeranlaste suguvõsa.

37 Need olid Efraimi poegade suguvõsad; neist loetuid oli kolmkümmend kaks tuhat viissada.

38 Benjamini järeltulijad olid oma suguvõsade kaupa: Belast belalaste suguvõsa, Asbelist asbellaste suguvõsa, Ahiramist ahiramlaste suguvõsa;

39 Suufamist suufamlaste suguvõsa, Huufamist huufamlaste suguvõsa.

40 Aga Bela pojad olid Ard ja Naaman: Ardist ardlaste suguvõsa, Naamanist naamanlaste suguvõsa.

41 Need olid Benjamini järeltulijad oma suguvõsade kaupa; neist loetuid oli nelikümmend viis tuhat kuussada.

42 Need olid Daani järeltulijad oma suguvõsade kaupa; Suuhamist suuhamlaste suguvõsa. Need olid Daani suguvõsad oma suguvõsade kaupa.

43 Kõiki suuhamlaste suguvõsadest loetuid oli kuuskümmend neli tuhat nelisada.

44 Aaseri järeltulijad olid oma suguvõsade kaupa: Jimnast jimnalaste suguvõsa, Jisvist jisvilaste suguvõsa, Berijast berijalaste suguvõsa.

45 Berija järeltulijad olid: Heberist heberlaste suguvõsa, Malkielist malkiellaste suguvõsa.

46 Ja Aaseri tütre nimi oli Saarah.

47 Need olid Aaseri järeltulijate suguvõsad; neist loetuid oli viiskümmend kolm tuhat nelisada.

48 Naftali järeltulijad olid oma suguvõsade kaupa: Jahselist jahsellaste suguvõsa, Guunist guunlaste suguvõsa;

49 Jeeserist jeeserlaste suguvõsa, Sillemist sillemlaste suguvõsa.

50 Need olid Naftali suguvõsad oma suguvõsade kaupa; neist loetuid oli nelikümmend viis tuhat nelisada.

51 Neid, keda Iisraeli lastest loeti, oli kuussada üks tuhat seitsesada kolmkümmend.

52 Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:

53 'Maa jaotatagu neile pärisosaks vastavalt nimede arvule:

54 suuremale suguharule anna pärisosaks rohkem ja väiksemale vähem; igaühele antagu ta pärisosa vastavalt ta loetuile!

55 Aga maa jaotatagu liisu läbi; nad saagu oma pärisosad oma vanemate suguharude nimede järgi!

56 Pärisosa jaotatagu nende vahel liisu läbi, olgu neid palju või pisut!'

57 Ja need olid leviitidest loetud oma suguvõsade kaupa: Geersonist geersonlaste suguvõsa, Kehatist kehatlaste suguvõsa, Merarist merarlased.

58 Need oli leviitide suguvõsad: libnilaste suguvõsa, hebronlaste suguvõsa, mahlilaste suguvõsa, muusilaste suguvõsa, korahlaste suguvõsa. Ja Kehatile oli sündinud Amram.

59 Ja Amrami naise nimi oli Jookebed, Leevi tütar, kes Leevile oli sündinud Egiptuses, ja too tõi Amramile ilmale Aaroni ja Moosese ja nende õe Mirjami.

60 Ja Aaronile sündisid Naadab, Abihu, Eleasar ja Iitamar.

61 Aga Naadab ja Abihu surid, kui nad viisid võõra tule Issanda ette.

62 Ja neist oli loetuid kakskümmend kolm tuhat, kõik meesterahvad ühe kuu vanustest ja üle selle, sest neid ei olnud loetud Iisraeli laste hulka, kuna neile ei olnud antud pärisosa Iisraeli laste seas.

63 Need olid ära loetud Moosese ja preester Eleasari poolt, kui nad lugesid Iisraeli lapsi Moabi lagendikel Jordani ääres Jeeriko kohal.

64 Nende seas ei olnud kedagi, kes oleks olnud ära loetud Moosese ja preester Aaroni poolt, kui nad Iisraeli lapsi lugesid Siinai kõrbes,

65 sest Issand oli neile öelnud, et nad peavad surema kõrbes; seepärast ei olnud neist enam alles kedagi peale Kaalebi, Jefunne poja, ja Joosua, Nuuni poja.

← Numbrid 25   Numbrid 27 →
   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Numbers 26      

Napsal(a) Henry MacLagan

Verses 1-4. This whole chapter concerns the re-ordination and re-arrangement of the states of the man of the church by the Lord after states of evil and temptation. The first four verses indicate that this takes place according to Divine Truth and Divine Good, from states of intelligence as to truth to states of the love of good, and includes all who can engage in the conflicts of temptation.

Verses 5-11. The derivations and quality as to good and truth are described of faith in the understanding;

Verses 12-14. of faith in the will, or obedience;

Verses 15-18. of good works;

Verses 19-22. of celestial love;

Verses 23-25. of celestial conjugial love;

Verses 26, 27. of the heavenly marriage;

Verses 28-34. of the celestial of the spiritual, or of charity generally, as to the new will of good,

Verses 38-41. and as to the new understanding of truth.

Verses 35-37; of the life of truth from good in the natural man;

Verses 42-43. of the affirmation of truth;

Verses 44-47. of natural delight;

Verses 48-50. of the resistance of the natural man to evil in temptations;

Verse 51. and of the church in general.

Verses 52-56. It is according to Divine Providence that every one should be in his own good.

Verses 57-65. Concerning the derivations and quality of charity and love in particular.

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 2280, 3703, 3858, 4236, 4316, 4818, 9809, ...

Apocalypse Revealed 285, 349, 599


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 304, 431

Jiný komentář

  Příběhy:



Skočit na podobné biblické verše

Genesis 12:7, 35:22, 23, 38:3, 4, 5, 7, 41:51, 52, 46:12, 48:16

Exodus 2:1, 2, 4, 6:14, 15, 20, 23, 24, 25, 12:51, 15:20

Leviticus 10:2

Numbrid 1:2, 19, 20, 46, 47, 3:4, 15, 17, 12:1, 14:29, 32, 35, 16:1, 2, 31, 32, 17:3, 18:20, 23, 24, 20:1, 22:1, 25:9, 26:3, 63, 27:1, 3, 33:54, 34:13, 35:8, 36:1, 2, 11

Deuteronoomia 2:14

Joshua 1:6, 5:4, 11:23, 14:2, 17:1, 2, 3, 14, 19:9

Kohtunikud 6:11, 8:2

1 kroonikad 2:21, 4:1, 24, 5:1, 11, 23, 6:7, 7:1, 6, 13, 14, 30, 8:1, 9:5, 19

Psalmid 37:9, 42:1

Významy biblických slov

pärast
According to Swedenborg, time and space don’t exist in spiritual reality; they are purely natural things that exist only on the physical plane. This means...

rääkisid
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

Ruuben
'Reuben,' in the highest sense, signifies omniscience. In a spiritual sense, he signifies wisdom, intelligence, science, and faith. In a natural sense, he signifies sight....

esmasündinu
When the Bible talks about generations or birth order, the internal meaning has to do with the progression of spiritual states and their relative importance....

Poeg
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

suu
In most cases, "mouth" in the Bible represents thought and logic, especially the kind of active, concrete thought that is connected with speech. The reason...

suri
Dead (Gen. 23:8) signifies night, in respect to the goodnesses and truths of faith.

Surnud
Dead (Gen. 23:8) signifies night, in respect to the goodnesses and truths of faith.

Juuda
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

Efraim
Ephraim was the second son born to Joseph in Egypt and was, along with his older brother Manasseh, elevated by Jacob to the same status...

Tütred
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

nimed
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

kaks
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

pojad
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

kuuskümmend
'Sixty' means the full time and state of the implantation of truth.

neli
The number "four" in the Bible represents things being linked together or joined. This is partly because four is two times two, and two represents...

viiskümmend
God rested on the seventh day of creation. That represents a state of holiness and tranquility that was preserved in the form of the sabbath....

Naftali
'Naphtali' in a supreme sense, signifies the proper power of the Lord’s divine human. In a spiritual sense, he signifies temptation and victory and a...

nelikümmend
'Forty' means completeness because 'four' means what is complete, as does 'ten.' Forty is the product of four and ten. Compound numbers have a meaning...

Viis
Five also signifies all things of one part.

kolmkümmend
'Thirty' has a twofold significance because it is is the product of five and six, and also three and ten. From five multiplied by six,...

rääkis
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

Maa
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

palju
On the most internal level, the stories of Abraham tell us about the Lord's development in his own childhood, with Abraham representing the Lord's spiritual...

nimi
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

Leevi
'Levi' signifies truth in practice, which is the good of life. 'Levi,' in the highest sense, signifies love and mercy, in a spiritual sense, he...

tütar
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

sündinud
In a general sense, being "born" in the Bible represents one spiritual state producing another, usually some form of love or affection producing or "giving...

kakskümmend
'Twenty,' when referring to a quantity, signifies everything, or fullness, because it is ten twice. In Genesis 18:31, 'twenty', like all numbers occurring in the...

tuhat
As children, most of us at some point frustrated our mothers into using the phrase “if I've told you once, I've told you a thousand...

Kuu
'A month' has respect to the state of truth in a person. 'A month' signifies a full state. Month,' as in Genesis 29, signifies the...

antud
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

Jeeriko
Jericho' signifies instruction and also the good of life because no one can be instructed in the truths of doctrine but he who is in...

surema
Dead (Gen. 23:8) signifies night, in respect to the goodnesses and truths of faith.

kõrbes
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...


Přeložit: