Mark 9

Studie

  

1 Ja tema ütles neile: „T

3 Tema riided läksid hiilgavaks, helevalgeks otsegu lumi, nagu neid ükski vanutaja maa peal ei suuda teha nii heledaks.

4 Ja Eelija ühes Moosesega ilmus neile, ja nad k

5 Ja Peetrus kostis ning ütles Jeesusele: „Rabi, siin on hea olla! Teeme nüüd kolm telki: Sinule ühe ja Moosesele ühe ja Eeiijale ühe!”

6 Aga ta ei teadnud, mida ütelda, sest nad olid täis kartust.

7 Siis tuli pilv ja heitis varju nende üle; ja hääl kostis pilvest: „See on Mu armas Poeg, Teda kuulake!”

8 Ja kui nad äkitselt ümber vaatasid, ei näinud nad enam kedagi muud kui üksnes Jeesust eneste juures.

9 Ja kui nad mäelt alla läksid, keelas Ta neid, et nad ühelegi ei jutustaks, mis nad olid näinud, enne kui Inimese Poeg on surnuist üles t

10 Ja nad pidasid meeles selle s

11 Siis nad küsisid Temalt ning ütlesid: „Miks kirjatundjad ütlevad, et Eelija peab enne tulema?”

12 Aga Tema ütles neile: „Eelija tuleb küll enne korda seadma k

14 Ja kui nad tulid jüngrite juure, nägi Ta palju rahvast nende ümber ja kirjatundjaid vaidlevat nendega.

15 Ja kohe, kui rahvahulk Teda nägi, kohkusid k

16 Ja Ta küsis nendelt: „Miks te vaidlete nendega?”

17 Siis vastas keegi rahva seast: „

18 ja kus ta iganes tuleb tema kallale, kisub ta teda, ja tema ajab vahtu ja kiristab hambaid ja kuivetub. Ja ma ütlesin Su jüngritele, et nad ajaksid ta välja, kuid nad ei suutnud!”

19 Aga Tema vastas neile ja ütles: „Oh sina uskmatu t

20 Ja nad t

21 Ja Ta küsis tema isalt: „Kui kaua aega see on temal olnud?” Tema vastas: „Lapsest saadik!

22 See on teda mitu puhku küll tulle, küll vette visanud, et teda hukata; aga kui Sa kuidagi v

23 Aga Jeesus ütles temale: „Sa ütled: Kui Sa v

24 Ja poisi isa hüüdis sedamaid ning ütles: „Ma usun, aita Mu uskmatust!”

25 Aga nähes, et rahvast ikka rohkem kokku jooksis, s

26 Siis see kisendas ja raputas teda väga ja väljus. Ja poiss jäi otsegu surnuks, n

27 Kuid Jeesus hakkas ta käest kinni ja t

28 Ja kui ta koju tuli, küsisid Ta jüngrid Temalt isepäinis: „Miks meie ei v

29 Tema ütles neile: „See sugu ei v

30 Ja nad läksid sealt ära ja rändasid läbi Galilea. Ja Ta ei tahtnud, et keegi saaks teada.

31 Sest Ta

32 Aga nemad ei saanud aru sellest s

33 Ja nad tulid Kapernauma. Ja koju j

34 Aga nad jäid vait; sest nad olid teel isekeskis vaielnud selle üle, kes on suurem.

35 Ja Tema istus maha ja kutsus need kaksteistkümmend ning ütles neile: „Kui keegi tahab olla esimene, siis olgu ta k

36 Ja Ta v

37 „Kes iganes ühe niisuguseist lapsist vastu v

38 Johannes ütles Temale: „

39 Aga Jeesus ütles: „Ärge keelake teda! Sest kedagi ei ole, kes teeb vägeva teo Minu nimel ja suudab sedamaid rääkida Minust kurja.

40 Sest kes ei ole meie vastu, see on meie poolt!

41 Sest kes teid joodab karikatäie veega Minu nimel, sellepärast et te olete Kristuse Omad, t

42 Ja kes pahandab üht neist pisukesist, kes Minusse usuvad, sellele oleks parem, et veskikivi temale kaela pandaks ja ta merre visataks!

43 Ja kui su käsi sind pahandab, raiu ta maha; parem on sul vigasena minna ellu kui et sul on kaks kätt ja pead minema p

44 kus nende uss ei sure ja tuli ei kustu!

45 Ja kui su jalg sind pahandab, raiu ta maha; parem on sul jalutuna minna ellu kui et sul on kaks jalga ja sind heidetakse p

46 kus nende uss ei sure ja tuli ei kustu!

47 Ja kui su silm sind pahandab, kisu ta välja; parem on sul ühe silmaga minna Jumala riiki kui et sul on kaks silma ja sind heidetakse p

48 kus nende uss ei sure ja tuli ei kustu!

49 Sest igaüht peab tulega soolatama!

50 Sool on hea; aga kui sool tuimaks läheb, millega te teete ta maitsekaks? Olgu teil enestes soola ja pidage rahu isekeskis!”

  
Scroll to see more.