Luukas 21

Study

         

1 Aga Ta vaatas ja nägi rikkaid oma ande ohvrikirstu panevat.

2 Ent Ta nägi ka üht vaest lesknaist kaks leptonit sinna sisse panevat.

3 Ja Ta ütles: „T

4 Sest need k

5 Ja kui m

6 „Päevad tulevad, et sellest k

7 Siis küsiti Temalt: „

8 Aga Tema ütles: „Katsuge, et teid ei eksitataks; sest paljud tulevad Minu nime all ja ütlevad: Mina olen see! ja: Aeg on lähenenud! Ärge minge nende järele!

9 Ja kui te kuulete s

10 Siis ta ütles neile: „Rahvas t

11 ja suuri maavärisemisi on siis ja paiguti nälga ning katku; ja hirmsaid asju on näha ning suuri tunnustähti taeval!

12 Aga enne k

13 Aga see annab teile juhust tunnistamiseks.

14 Seepärast v

15 Sest Mina annan teile suu ja tarkuse, mille vastu ei saa panna ega rääkida ükski teie vastaseist.

16 Ka teie vanemad ja vennad ja sugulased ning s

17 ja teid vihatakse k

18 Aga mitte juuksekarvgi ei saa hukka teie peast!

19 Oma püsivusega kannatustes te päästate oma hinged.

20 Aga kui te näete Jeruusalma olevat s

21 Siis p

22 Sest need on kättemaksu päevad, et läheks täide, mis on kirjutatud.

23 Häda käima peal olijaile ja imetajaile neil päevil, sest suur Häda on maa peal ja viha selle rahva vastu!

24 Ja nad langevad m

25 Ja päikeses, kuus ja tähtedes on ennustusmärke ja maa peal on rahvastel ahastus ja n

26 Ja inimesed lähevad rammetumaks kartuse ja sündmuste ootamise pärast, mis maailma peale on tulemas; sest taeva vägesid k

27 Ja siis nad näevad Inimese Poja tulevat pilves suure väe ja auhiilgusega!

28 Aga kui see k

29 Ja Ta ütles neile v

30 Kui nad juba pakatavad ja te näete seda, siis tunnete iseenesest, et suvi on juba ligidal.

31 N

32 T

33 Taevas ja maa hävivad, kuid Minu s

34 Aga hoidke, et te oma südameid ei koormaks liigsöömise ega purjutamisega ega peatoiduse muredega ja et see päev ei tuleks teie peale äkitselt

35 otsegu linnupael! Sest ta tuleb k

36 Siis valvake ja paluge igal ajal, et teid arvataks väärt p

37 Ja Ta

38 Ja k