Luukas 10

Studie

  

1 Pärast seda määras Issand teised seitsekümmend ja läkitas nad kahekaupa enese eele igasse linna ja paika, kuhu Ta ise m

2 Ja Ta ütles neile: „L

3 Minge! Vaata, ma läkitan teid kui tallesid huntide keskele!

4 Ärge kandke kukrut ega pauna ega jalatseid ja teel ärge kedagi teretage.

5 Kuhu majasse te aga iganes sisse lähete, seal ütelge esiti: „Rahu olgu sellele kojale!”

6 Ja kui iganes seal on rahulaps, siis hingab teie rahu tema peal; aga kui mitte, siis tuleb rahu tagasi teie peale.

7 Aga sinna majasse jääge, sööge ja jooge, mis neil on, sest töötegija on oma palga väärt; ärge käige ühest majast teise.

8 Ja kuhu linna te iganes lähete ja kus teid vastu v

9 ja tehke selle paiga haiged terveks ja ütlege neile: Jumala Riik on teie lähedal!

10 Aga kuhu linna te iganes lähete ja kus teid vastu ei v

11 Tolmugi, mis teie linnast on hakanud meie jalgade kulge, me pühime ära teile; ometi teadke, et Jumala Riik on lähedal!

12 Ma ütlen teile, et Soodomal on sel päeval H

13 Häda sulle, Korasin, Häda sulle, Betsaida! Sest kui Tüüroses ja Siidonis oleksid sündinud need vägevad teod, mis teie juures on sündinud, küll nad oleksid ammu kotiriides ja tuhas istudes parandanud meelt!

14 Ometi peab Tüürosel ja Siidonil olema kohtus h

15 Ja sina, Kapernaum, eks sa olnud ülendatud taevani? Sind t

16 Kes teid kuuleb, see kuuleb Mind, ja kes teid hülgab, see hülgab Mind; aga kes hülgab Mind, see hülgab Selle, Kes Mind on läkitanud!”

17 Siis need seitsekümmend tulid tagasi r

18 Aga Ta ütles neile: „Ma nägin saatana nagu välgu taevast maha langevat!

19 Vaata, Ma olen annud teile meelevalla astuda madude ja skorpionide peale ja vaenlase k

20 Ometi ärge r

21 Selsamal tunnil Ta r

22 K

23 Ja Ta pöördus jüngrite poole eriti ning ütles: „

24 Sest Ma ütlen teile, et palju prohveteid ja kuningaid on tahtnud näha, mida teie näete, ja ei ole näinud, ja kuulda, mida teie kuulete, ja ei ole kuulnud!”

25 Ja vaata, keegi käsutundja astus esile, kiusas Teda ja ütles: „

26 Aga Tema ütles talle: „Mis on käsu

27 Tema vastas ning ütles: „Armasta Issandat, oma Jumalat, k

28 Aga Ta ütles temale: „Sa oled

29 Tema aga tahtis iseennast

30 Aga vastates Jeesus ütles: „Ūks inimene läks Jeruusalemast alla Jeerikosse ja sattus röövlite kätte. Kui need ta riided olid riisunud ja temale hoope annud, läksid nad ära, jättes ta poolsurnuna maha.

31 Juhtumisi tuli keegi preester sedasama teed mööda alla ja nägi teda ning läks mööda.

32 N

33 Aga üks samaarlane käis seda teed ja tuli tema juure; ja kui ta teda nägi, läks ta meel haledaks.

34 Ja ta astus ligi, sidus ta haavad ning valas peale

35 Ja teisel hommikul ära minnes v

36 Kes neist kolmest oli sinu arvates ligimene sellele, kes oli sattunud röövlite kätte?”

37 Aga tema ütles: „See, kes tema peale halastas!” Siis ütles Jeesus temale: „Mine ja tee sina n

38 Aga kui nad rändasid, läks Ta ühte alevisse. Ent üks naine, Marta nimi, v

39 Ja temal oli

40 Marta aga tegi tegemist mitmesuguse talitusega. Ta tuli sinna ja ütles: „Issand, kas Sa ei hooli sellest, et mu

41 Aga Issand vastas ning ütles talle: „Marta, Marta, sa muretsed ja teed enesele tüli paljude asjadega;

42 kuid tarvis on vähe,

  
Scroll to see more.