Leviticus 14

Studovat vnitřní smysl

       

1 Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:

2 'See on seadus pidalitõbise kohta ta puhastuspäevaks: tema tuleb viia preestri juurde

3 ja preester mingu väljapoole leeri; ja kui preester vaatab, et näe, pidalitõbisel on pidalitõve lööve paranenud,

4 siis preester käskigu, et puhastatava pärast võetaks kaks elusat puhast lindu, seedripuud, helepunast lõnga ja iisopit.

5 Ja preester käskigu tappa üks lind värske veega saviastja kohal!

6 Siis ta võtku elus lind, seedripuu, helepunane lõng ja iisop ning kastku need ja elus lind värske vee kohal tapetud linnu verre

7 ja piserdagu seda pidalitõvest puhastatava peale seitse korda ning kuulutagu ta puhtaks; aga elus lind ta lasku väljale lahti!

8 Ja puhastatav pesku oma riided ja pügagu ära kõik oma karvad ja pesku ennast veega, siis ta on puhas; ja seejärel ta võib minna leeri, peab aga jääma seitsmeks päevaks väljapoole oma telki!

9 Seitsmendal päeval peab ta ära pügama kõik oma karvad, juukse-, habeme- ja kulmukarvad; ta pügagu ära kõik oma karvad, pesku oma riided ja loputagu oma ihu veega, siis ta on puhas!

10 Ja kaheksandal päeval võtku ta kaks veatut oinastalle, üks veatu aastane utetall, pool külimittu õliga segatud peent jahu roaohvriks ja üks kortel õli!

11 Ja preester, kes puhastab, seadku puhastatav mees ja need asjad Issanda ette kogudusetelgi ukse juurde!

12 Siis preester võtku üks tall ja ohverdagu see koos kortli õliga süüohvriks, kõigutades neid kõigutusohvrina Issanda ees.

13 Ja ta tapku tall paigas, kus tapetakse patuohver ja põletusohver, pühas paigas; sest nagu patuohver, nõnda kuulub ka süüohver preestrile, see on väga püha!

14 Preester võtku süüohvri verd ja preester määrigu seda puhastatava parema kõrva lestale ja ta parema käe pöidlale ja ta parema jala suurele varbale!

15 Seejärel preester võtku kortlist õli ja valagu oma vasakusse pihku!

16 Ja preester kastku oma parema käe nimetissõrm õlisse, mis on ta vasakus pihus, ja tilgutagu sõrmega õli Issanda ees seitse korda!

17 Ja õlist, mis ta pihku üle jääb, preester määrigu puhastatava parema kõrva lestale, ta parema käe pöidlale ja ta parema jala suurele varbale süüohvri vere peale!

18 Aga õli, mis veel preestri pihku üle jääb, ta valagu puhastatavale pähe; nõnda toimetagu preester tema eest lepitust Issanda ees!

19 Siis preester ohverdagu patuohver ja toimetagu lepitust roojusest puhastatava eest ning seejärel ta tapku põletusohver!

20 Ja preester ohverdagu altaril põletusohver ja roaohver; kui preester nõnda on toimetanud lepitust tema eest, siis ta on puhas!

21 Aga kui ta on kehv ja ta jõud ei luba, siis ta võtku ainult üks oinastall kõigutatavaks süüohvriks tema eest lepituse toimetamiseks, üks kann õliga segatud peent jahu roaohvriks, kortel õli

22 ja kaks turteltuvi või kaks muud tuvi, nagu ta jõud lubab: üks olgu patuohvriks ja teine põletusohvriks!

23 Ja ta viigu need kaheksandal päeval enese puhastamiseks preestrile kogudusetelgi ukse juurde Issanda ette!

24 Ja preester võtku süüohvri tall ja kortel õli ning preester kõigutagu neid kõigutusohvrina Issanda ees!

25 Kui süüohvri tall on tapetud, siis preester võtku süüohvri verd ja määrigu puhastatava parema kõrva lestale ja ta parema käe pöidlale ja ta parema jala suurele varbale!

26 Siis preester valagu õli oma vasakusse pihku

27 ja preester tilgutagu oma parema käe nimetissõrmega õli, mis on ta vasakus pihus, Issanda ees seitse korda!

28 Ja preester määrigu õli, mis on ta pihus, puhastatava parema kõrva lestale ja ta parema käe pöidlale ja ta parema jala suurele varbale süüohvri vere peale!

29 Ja ülejäänud õli, mis on preestri pihus, ta valagu puhastatavale pähe, tema eest lepituse toimetamiseks Issanda ees!

30 Ja ta ohverdagu üks neist turteltuvidest või muudest tuvidest, nagu ta jõud kandis,

31 neist, keda ta jõud kandis: üks patuohvriks ja teine põletusohvriks ühes roaohvriga; nõnda toimetagu preester puhastatava eest lepitust Issanda ees!

32 See on seadus selle kohta, kellel oli pidalitõve lööve, kelle jõud aga ei luba rohkem enese puhastamiseks.'

33 Ja Issand rääkis Moosese ja Aaroniga, öeldes:

34 'Kui te tulete Kaananimaale, mille ma annan teie valdusesse, ja ma panen pidalitõve mõne teie pärandimaa koja külge,

35 siis koja omanik peab minema ja teatama preestrile, öeldes: 'Mulle näib, nagu oleks koja küljes pidalitõve nakatus.'

36 Preester käskigu koda tühjendada, enne kui preester läheb löövet vaatama, et ei saaks roojaseks kõik, mis kojas on; pärast seda mingu preester koda vaatama!

37 Ja kui ta löövet vaatab, ja näe, koja seintel on lööve, rohekad või punakad süvendid, ja need näivad olevat madalamad kui muu sein,

38 siis preester mingu kojast välja koja ukse juurde ja sulgegu koda seitsmeks päevaks!

39 Ja kui preester seitsmendal päeval jälle tuleb ja vaatab, ja näe, lööve koja seintel on laienenud,

40 siis preester käskigu, et nad murraksid välja need kivid, millel on lööve, ja viskaksid need väljapoole linna ühte roojasesse paika!

41 Ja koda kaabitagu seestpidi ümberringi, kaabitud savi aga puistatagu väljapoole linna ühte roojasesse paika!

42 Siis võetagu teised kivid ja pandagu nende kivide asemele ning võetagu uut savi ja savitatagu koda!

43 Aga kui lööve tuleb taas ja lööb välja koja peal, pärast seda kui kivid on välja murtud ning koda on kaabitud ja savitatud,

44 siis preester peab minema ja vaatama, ja näe, kui lööve kojal on laienenud, siis on koja küljes pahaloomuline pidalitõbi; koda on roojane!

45 Koda kistagu maha, selle kivid, puud ja kogu koja savi, ja see viidagu väljapoole linna ühte roojasesse paika!

46 Ja kes läheb kotta kõigil neil päevil, mil see on suletud, on õhtuni roojane.

47 Ja kes selles kojas magab, pesku oma riided, ja kes kojas sööb, pesku oma riided!

48 Aga kui preester tuleb ja vaatab, ja näe, lööve maja küljes ei ole laienenud pärast koja savitamist, siis preester peab koja puhtaks kuulutama, sest lööve on paranenud!

49 Ta võtku koja puhastamiseks kaks lindu, seedripuud, helepunast lõnga ja iisopit

50 ning tapku üks lind värske veega saviastja kohal!

51 Ja ta võtku seedripuu, iisop, helepunane lõng ja elus lind ning kastku need tapetud linnu verre ja värskesse vette ja piserdagu koja peale seitse korda!

52 Nõnda ta peab koja puhastama linnu verega, värske veega, elusa linnuga, seedripuuga, iisopiga ja helepunase lõngaga.

53 Siis ta lasku elus lind lahti väljale väljaspool linna; kui ta nõnda on koja eest lepitust toimetanud, siis on see puhas!

54 See on seadus igasuguse pidalitõve ja lubikärna kohta,

55 riiete ja kodade pidalitõve kohta,

56 muhkude, löövete ja valgete laikude kohta,

57 õpetuseks, millal keegi on roojane ja millal ta on puhas. See on seadus pidalitõve kohta.'

  
   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Leviticus 14      

Napsal(a) Henry MacLagan

Verses 1-7. The laws of Divine Order for the purification of him who has profaned the truth, and first, as to the purification of the affections of good and truth through the Word internally

Verses 8-9. Then externally, and as from himself

Verses 10-20. And thirdly, as to the worship of the Lord from celestial and spiritual good and truth, for the removal of guilt and sin, and for the consecration of the heart to the Lord

Verses 21-32. Also there is to be a similar state of worship with the man of the external church

Verses 33-53. Instruction concerning the tendency to profanation in the ultimate receptacle of good with the regenerated man, and also concerning the means of purification

Verses 54-57. A general summary of the Divine laws relating to profanation in various ways.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 10137


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 643, 716, 870, 2906, 3147, 3301, 4236, ...

Apocalypse Revealed 166, 378, 417, 862

Doctrine of the Lord 9

True Christian Religion 288, 506, 670


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 195, 257, 365, 475, 600, 1042

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 17:8

Exodus 29:20

Leviticus 1:3, 10, 2:1, 3, 10, 4:6, 17, 20, 26, 31, 35, 5:7, 11, 15, 7:2, 8:11, 23, 24, 27, 10:10, 11:24, 25, 27, 28, 31, 32, 39, 40, 13:3, 4, 6, 47, 51, 59, 14:4, 5, 6, 34, ...

Numbrid 8:7, 19:6, 12, 19

Deuteronoomia 24:8, 32:49

Matteus 8:4

Mark 1:44

Heebrealased 9:19

Významy biblických slov

rääkis
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

tuleb
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

kaks
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

üks
A company might have executives setting policy and strategy, engineers designing products, line workers building them, managers handling personnel and others handling various functions. They...

lind
"Birds" mean rational concepts in the external man and intellectual concepts in the internal man.

Iisop
'Hyssop,' as mentioned in Exodus 12:22, signifies external truth, which is a medium of purification. It also signifies external good. See Numbers 19:6, 18....

seitse
The number 'seven' was considered holy, as is well known, because of the six days of creation, and the seventh, which is the celestial self,...

karvad
The hair is the very outermost part of the body, and "hair" in the Bible represents the outermost expression of whatever the body represents. In...

õli
Oil – typically olive oil – was an extremely important product in Biblical times, for food preparation, medicinal ointment and for burning in lamps. As...

Jahu
Flour, or meal, signifies celestial truth, and wheat, celestial good. Flour and oil signify truth and good from a spiritual origin, and honey, good from...

mees
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

püha
The Bible describes many things as being holy, or sacred. The Ark of the Covenant is one very holy object. The inmost chamber of the...

verd
Bloods signify evil, in Ezek. 16:9.

oma
In many cases, the spiritual meaning of "own," both as a verb and as an adjective, is relatively literal. When people are described as the...

Tuvi
A dove (Gen. 8.) signifies goodness and truth. A dove, as in Hosea 11:11, signifies rational good.

teine
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

ülejäänud
In Leviticus 6:16, 'Aaron and his sons eating the remainder' signifies a person’s reciprocation and making something one's own. This represents conjunction by means of...

pärast
Behind, or after, (Gen. 16:13), signifies within or above, or an interior or superior principle.

kivid
Stones in the Bible in general represent truths, or things we know concerning the Lord and what He wants from us and for us in...

Pidalitõbi
'Leprosy' represents unclean false principles grounded in profane things. 'Leprosy' signifies the falsification of truth and good in the Word, also the Jewish profanation of...

roojane
'Pollution' denotes the truth of faith defiled.

puud
In general, plants in the Bible represent facts, thoughts and ideas – intellectual things. This makes sense: Plants are rooted in place, but can grow...

suletud
There are only a couple of references in the Writings to "close" used as a verb, and both stem from Amos 9:11, which talks about...

sööb
When we eat, our bodies break down the food and get from it both energy and materials for building and repairing the body. The process...

maja
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

puhas
To be "pure" in the Bible means - unsurprisingly - to be devoid of evil. Thus all the washing for purification prescribed in the Laws...


Přeložit: