Joshua 13

Studovat vnitřní smysl

       

1 Kui Joosua oli vana ja elatanud, ütles Issand temale: 'Sa oled vana ja elatanud, aga väga palju maad on jäänud vallutamata.

2 See on maa, mis on üle jäänud: kõik vilistite piirkonnad ja kogu gesurlaste maa

3 alates Siihonist, mis on ida pool Egiptust, kuni Ekroni maa-alani põhja pool, mida peetakse kaananlastele kuuluvaks, viis vilistite vürsti - Assa, Asdodi, Askeloni, Gati ja Ekroni, ja aavlased

4 lõuna pool; kogu kaananlaste maa ja Aarast, mis on siidonlaste oma, kuni Afekani, emorlaste maa piirini;

5 ja geballaste maa ja kogu Liibanon päikesetõusu pool Baal-Gaadist Hermoni mäe all kuni Hamati teelahkmeni.

6 Kõik, kes elavad mäestikus Liibanonist kuni Misrefot-Maimini, kõik siidonlased, ma ajan ära Iisraeli laste eest; jaota see siis liisu läbi Iisraelile pärisosaks, nagu ma sind olen käskinud!

7 Jaota nüüd see maa pärisosaks üheksale suguharule ja Manasse poolele suguharule!'

8 Koos Manasse teise poolega olid ruubenlased ja gaadlased saanud oma pärisosa, mille Mooses neile oli andnud sealpool Jordanit, ida pool, nõnda nagu Issanda sulane Mooses oli neile selle andnud,

9 alates Arnoni jõe ääres olevast Aroerist, keset orgu olevast linnast: kogu Meedeba tasandiku kuni Diibonini;

10 ja kõik emorlaste kuninga Siihoni linnad, kes valitses Hesbonis, kuni ammonlaste maa piirini;

11 Gileadi, gesurlaste ja maakatlaste maa-ala, ja kogu Hermoni mäestiku, ja kogu Baasani kuni Salkani;

12 kogu Oogi kuningriigi Baasanis, kes valitses Astarotis ja Edreis, kes oli viimaseid refalasi; Mooses oli neid löönud ja nad ära ajanud.

13 Aga Iisraeli lapsed ei ajanud ära gesurlasi ja maakatlasi, vaid Gesur ja Maakat elavad Iisraeli keskel tänapäevani.

14 Ainult Leevi suguharule ei andnud ta pärisosa: Issanda, Iisraeli Jumala tuleohvrid on selle pärisosa, nagu ta temale oli öelnud.

15 Mooses oli andnud ruubenlaste suguharule nende suguvõsade kaupa:

16 neile sai maa-ala alates Arnoni jõe ääres olevast Aroerist, keset orgu olevast linnast, ja kogu tasandik Meedeba juures,

17 Hesbon ja kõik selle tasandikul olevad linnad, Diibon, Baamot-Baal, Beet-Baal-Meon,

18 Jahsa, Kedemot, Meefaat,

19 Kirjataim, Sibma, Seret-Sahar Orumäel,

20 Beet-Peor, Pisgaa nõlvakud ja Beet-Jesimot;

21 ja kõik tasandiku linnad, ja kogu emorlaste kuninga Siihoni kuningriik, kes valitses Hesbonis, keda Mooses oli löönud koos Midjani ülematega: Evi, Rekemi, Suuri, Huuri ja Rebaga, Siihoni vürstidega, kes maal elasid.

22 Ka Bileami, Beori poja, ennustaja, tapsid Iisraeli lapsed mõõgaga, lisaks teistele mahalööduile.

23 Ruubenlaste maa piiriks oli Jordan ja selle piirkond. See oli ruubenlaste pärisosa nende suguvõsade kaupa, linnad koos nende küladega.

24 Mooses oli andnud Gaadi suguharule, gaadlastele, nende suguvõsade kaupa:

25 neile sai maa-ala: Jaaser ja kõik Gileadi linnad, ja pool ammonlaste maast kuni Aroerini, mis on Rabba kohal;

26 ja Hesbonist alates kuni Raamat-Mispeni ja Betonimini, ja Mahanaimist kuni Lo-Debarini;

27 ja orus: Beet-Haaram, Beet-Nimra, Sukkot ja Saafon, ülejäänud osa Hesboni kuninga Siihoni kuningriigist, Jordan ja selle piirkond kuni Kinnereti järve otsani teisel pool Jordanit, ida pool.

28 See oli gaadlaste pärisosa nende suguvõsade kaupa, linnad koos nende küladega.

29 Ja Mooses oli andnud Manasse poolele suguharule, ja nõnda sai manasselaste poolele suguharule, nende suguvõsade kaupa:

30 nende maa-alaks sai Mahanaimist alates kogu Baasan, kogu Baasani kuninga Oogi kuningriik ja kõik Baasanis olevad Jairi telklaagrid, kuuskümmend linna,

31 ja pool Gileadi, ja Astarot ja Edrei, Oogi kuningriigi linnad Baasanis; see sai Manasse poja Maakiri lastele, pooltele Maakiri lastest nende suguvõsade kaupa.

32 Need on maa-alad, mis Mooses oli andnud pärisosaks Moabi lagendikel teisel pool Jordanit, Jeeriko kohal ida pool.

33 Aga Leevi suguharule Mooses ei andnud pärisosa: Issand, Iisraeli Jumal, on ise nende pärisosa, nagu ta neile oli öelnud.

  

Exploring the Meaning of Joshua 13      

Joshua 13: The start of the tribal territory allocations.

Now that Israel had conquered the land of Canaan, the Lord commanded Joshua to divide the land between the twelve tribes. The next seven chapters tell how the the land of Canaan was divided (see Swedenborg’s work, Arcana Caelestia 1413, to read more about the spiritual meaning).

Chapter 13 deals with the territories given to the tribes of Reuben, Gad and one half of Manasseh, all of which are on the other side of the river Jordan. Reuben was given the southern lands; Gad was given the extensive middle region, much of which is an area called Gilead; and half the tribe of Manasseh received the northern land which is on the other side of the Jordan.

It is also worth noting that the first few verses say much of the land remained to be conquered. However, at the end of chapter 11, we read that Joshua took the whole land as the Lord had commanded Moses.

This may seem contradictory, but spiritually it fits very well. In our regeneration, we aim to conquer our self-centred nature, and allow the Lord to rule us with his truth. This is spiritually ‘conquering the whole land’. But even so, our natural thoughts and desires sometimes rise up to trouble us, and these times are like the parts of the land that remain to be conquered. This is why we must recognize our complete dependence on the Lord (Arcana Caelestia 8326).

The Lord giving land as inheritance to each of the twelve tribes represents the way that He gives us our spiritual life. As we do the work of spiritual ‘conquering’ - living by our purpose to serve the Lord - we feel more and more that we can use our understanding of God and His Word in our actions every day.

The twelve tribes stand for the whole spectrum of what spiritual life involves, and each tribe relates to a specific quality of our spiritual living (Arcana Caelestia 3858). For example, we need to be discerning, positive, respectful of others, and so on. Each tribe has a sizeable area of the land, and is part of the integrity of the whole nation.

The territories given to Reuben, Gad and half of Manasseh are not part of Canaan, but they are linked to it. These areas represent our outward life: the way we work, live, rest, and relate with other people. This is the ‘casing’ of our spiritual life, and it is essential.

The tribe of Reuben – the eldest son of Jacob – stands for our initial need to see the truths from the Lord in the Word. By ‘seeing’ we mean meeting them, looking carefully, being attentive, coming to understand what they ask of us, and realising how important they are. It is not a vague impression that the Lord’s teachings are important, but a real first step for us (Arcana Caelestia 3866).

The tribe of Gad stands for our ability to see that knowledge and truth need to be used to perform good works. Gad’s name means ‘a troop,’ calling to mind soldiers marching in formation to go and sort things out properly. This is something we can apply to ourselves and to the world around us. We just need to watch that it doesn’t get too heavy-handed (See Swedenborg’s work, Apocalypse Explained 435[7]).

The tribe of Manasseh represents the spiritual good which supports our will to live a life which is just, fair and honourable because it is based on God. In fact, Manasseh – which means ‘forgetfulness’ – stands for our need to remember that ‘my will’ is really ‘the Lord’s will for me’. Our will needs to be focused on outward life and also inwardly open to the Lord, which is why half of Manasseh has land beyond the Jordan and half has land within Canaan (Arcana Caelestia 5353).

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Joshua 13      

Joshua 13: The start of the tribal territory allocations.

Now that Israel had conquered the land of Canaan, the Lord commanded Joshua to divide the land between the twelve tribes. The next seven chapters tell how the the land of Canaan was divided (see Swedenborg’s work, Arcana Caelestia 1413, to read more about the spiritual meaning).

Chapter 13 deals with the territories given to the tribes of Reuben, Gad and one half of Manasseh, all of which are on the other side of the river Jordan. Reuben was given the southern lands; Gad was given the extensive middle region, much of which is an area called Gilead; and half the tribe of Manasseh received the northern land which is on the other side of the Jordan.

It is also worth noting that the first few verses say much of the land remained to be conquered. However, at the end of chapter 11, we read that Joshua took the whole land as the Lord had commanded Moses.

This may seem contradictory, but spiritually it fits very well. In our regeneration, we aim to conquer our self-centred nature, and allow the Lord to rule us with his truth. This is spiritually ‘conquering the whole land’. But even so, our natural thoughts and desires sometimes rise up to trouble us, and these times are like the parts of the land that remain to be conquered. This is why we must recognize our complete dependence on the Lord (Arcana Caelestia 8326).

The Lord giving land as inheritance to each of the twelve tribes represents the way that He gives us our spiritual life. As we do the work of spiritual ‘conquering’ - living by our purpose to serve the Lord - we feel more and more that we can use our understanding of God and His Word in our actions every day.

The twelve tribes stand for the whole spectrum of what spiritual life involves, and each tribe relates to a specific quality of our spiritual living (Arcana Caelestia 3858). For example, we need to be discerning, positive, respectful of others, and so on. Each tribe has a sizeable area of the land, and is part of the integrity of the whole nation.

The territories given to Reuben, Gad and half of Manasseh are not part of Canaan, but they are linked to it. These areas represent our outward life: the way we work, live, rest, and relate with other people. This is the ‘casing’ of our spiritual life, and it is essential.

The tribe of Reuben – the eldest son of Jacob – stands for our initial need to see the truths from the Lord in the Word. By ‘seeing’ we mean meeting them, looking carefully, being attentive, coming to understand what they ask of us, and realising how important they are. It is not a vague impression that the Lord’s teachings are important, but a real first step for us (Arcana Caelestia 3866).

The tribe of Gad stands for our ability to see that knowledge and truth need to be used to perform good works. Gad’s name means ‘a troop,’ calling to mind soldiers marching in formation to go and sort things out properly. This is something we can apply to ourselves and to the world around us. We just need to watch that it doesn’t get too heavy-handed (See Swedenborg’s work, Apocalypse Explained 435[7]).

The tribe of Manasseh represents the spiritual good which supports our will to live a life which is just, fair and honourable because it is based on God. In fact, Manasseh – which means ‘forgetfulness’ – stands for our need to remember that ‘my will’ is really ‘the Lord’s will for me’. Our will needs to be focused on outward life and also inwardly open to the Lord, which is why half of Manasseh has land beyond the Jordan and half has land within Canaan (Arcana Caelestia 5353).

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 3858, 3862

Apocalypse Explained 434


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 2799, 4117

Apocalypse Revealed 114, 352


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 140, 405, 435, 440, 447, 654

Jiný komentář

  Příběhy:


  Biblická studia:  (see all)


Skočit na podobné biblické verše

Genesis 15:18, 18:11, 32:3, 35:22, 23, 26

Exodus 23:31

Numbrid 18:20, 23, 24, 21:26, 30, 25:15, 31:8, 32:19, 33, 41, 33:49, 34:2, 8, 11, 12, 13

Deuteronoomia 2:19, 23, 26, 3:4, 8, 10

Joshua 1:6, 11:2, 8, 12, 17, 12:4, 6, 13:14, 33, 14:1, 2, 3, 17:5, 6, 18:3, 7, 21:36, 37, 38, 23:1, 2, 5

Kohtunikud 3:3, 10:17, 11:26

1 Samuel 5:8, 10, 6:4, 13:7, 27:8

2 Saamuel 3:3, 10:6, 24:5

1 kuningat 1:1

1 kroonikad 5:8, 11, 16, 13:5, 19:7

Jesaja 17:2

Jeremija 48:21, 23

Ezekiel 25:9, 27:9, 44:28, 48:4, 6, 27

Zephaniah 2:5

Významy biblických slov

ütles
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

Maad
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

Maa
Is there any difference in meaning between “earth” and “ground”? At first it doesn’t seem so; both refer to the soil making up the land...

Viis
Five also signifies all things of one part.

all
In the Bible, things that are lower down, or under, physically, generally represent things that are lower or more external spiritually. In some cases, the...

Liibanon
'Lebanon' signifies spiritual good. 'Lebanon' signifies the church regarding the perception of truth from the rational self.

mäe
The Writings tell us that the Lord's love is the sun of heaven, and it is natural for us to look above ourselves to the...

sulane
“Servant” literally means “a person who serves another,"" and its meaning is similar in reference to the spiritual meaninngs of the Bible. Our lives in...

keset
The "midst" of something in the Bible represents the thing that is most central and most important to the spiritual state being described, the motivation...

Linnad
Cities of the mountain and cities of the plain (Jeremiah 33:13) signify doctrines of charity and faith.

valitses
To reign,' as in Revelation 5, signifies being in truths and goods, and so in power, from the Lord, to resist evils and falsities which...

lapsed
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

Leevi
'Levi' signifies truth in practice, which is the good of life. 'Levi,' in the highest sense, signifies love and mercy, in a spiritual sense, he...

elasid
Inhabitants,' in Isaiah 26:9, signify the men of the church who are in good of doctrine, and thence in the good of life.

jordan
The river Jordan separates the land of Canaan from the lands to the east. This separation represents the division of the human mind into an internal...

Pool
Half and double in reference to numbers in the world have a similar signification as the numbers themselves.

kuuskümmend
'Sixty' means the full time and state of the implantation of truth in our minds.

Jeeriko
Jericho' signifies instruction and also the good of life because no one can be instructed in the truths of doctrine but he who is in...

Jumal
The Lord is called "Jehovah" in the Bible when the text is referring to his essence, which is love itself. He is called "God" when...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Dividing the Land of Canaan Review Questions
Choose words from a word bank to complete sentences about the division of the land of Canaan.
Activity | All Ages

 Land of Canaan Map
Coloring Page | Ages 7 - 14


Přeložit: