Töö 8:19

Studie

     

19 Vaata, niipalju oligi temal teekonnarõõmu. Ja mullast võrsub juba teine.