Töö 8:10

Studie

     

10 Eks nad õpeta sind ja räägi sulle ja too oma südamest sõnu esile?