Töö 13:5

Studie

     

5 Oleks küll parem, kui te vaikiksite, siis võiks seda pidada teie tarkuseks.