Töö 13:4

Studie

     

4 Sest teie olete valega võõpajad, ebaarstid olete teie kõik!