Jeremija 23

Studovat vnitřní smysl

       

1 Häda karjaseile, kes hukkavad ja pillutavad mu karjamaa lambaid, ütleb Issand!

2 Seepärast ütleb Issand, Iisraeli Jumal, karjaste kohta, kes karjatavad mu rahvast, nõnda: Te olete mu lambad pillutanud ja ära ajanud ega ole vaadanud nende järele. Vaata, ma nuhtlen teid teie pahategude pärast, ütleb Issand.

3 Ja ma ise kogun oma lammaste jäägi kõigist maadest, kuhu ma olen nad ajanud, ja toon nad tagasi nende karjamaale; nad on siis viljakad ja neid saab palju.

4 Ja ma sean neile karjased ning nood karjatavad neid; siis nad enam ei ehmu ega karda, ja ühtegi neist ei jää vajaka, ütleb Issand.

5 Vaata, päevad tulevad, ütleb Issand, mil ma lasen tõusta Taavetile ühe õige võsu; tema valitseb kui kuningas ja talitab targasti, tema teeb maal õigust ja õiglust.

6 Tema päevil päästetakse Juuda ja Iisrael elab julgesti; ja see on nimi, millega teda hüütakse: 'Issand, meie õigus'.

7 Seepärast, vaata, päevad tulevad, ütleb Issand, mil enam ei öelda: 'Nii tõesti kui elab Issand, kes tõi Iisraeli lapsed ära Egiptusemaalt',

8 vaid: 'Nii tõesti kui elab Issand, kes tõi ja juhtis Iisraeli soo järglased koju põhjamaalt ja kõigist maadest, kuhu ma olin nad ajanud.' Ja nad hakkavad elama oma maal.

9 Prohvetite kohta: Mu süda on murdunud rinnus, kõik mu luud-liikmed värisevad; ma olen nagu joobnud mees, nagu veinist vallutatu - Issanda ees ja tema pühade sõnade ees.

10 Sest maa on täis abielurikkujaid. Jah, maa leinab needuse pärast, karjamaad kõrbes on kuivanud; nende püüdlused on kurjad ja nende jõuks on ebaõiglus.

11 Niihästi prohvet kui preester on jumalakartmatu; koguni omaenese kojast olen ma leidnud nende kurjust, ütleb Issand.

12 Seepärast on nende tee neile otsekui libastuskohaks pimeduses: neid tõugatakse ja nad langevad seal, sest ma toon neile õnnetuse, nende karistusaasta, ütleb Issand.

13 Ka Samaaria prohvetite juures nägin ma jõledust: nad kuulutasid prohvetlikult Baali nimel ja eksitasid mu rahvast Iisraeli.

14 Aga Jeruusalemma prohvetite juures nägin ma kohutavaid asju: abielurikkumist ja valelikku eluviisi. Nad julgustavad kurjategijaid, et ükski ei pöörduks oma kurjusest. Nad kõik on mulle nagu Soodom ja Jeruusalemma rahvas on nagu Gomorra.

15 Seepärast ütleb vägede Issand prohvetite kohta nõnda: Vaata, ma söödan neid koirohuga ja joodan mürgiveega, sest Jeruusalemma prohveteist on jumalakartmatus levinud kogu maale.

16 Nõnda ütleb vägede Issand: Ärge kuulake nende prohvetite sõnu, kes teile prohvetlikult kuulutavad - nad ainult tüssavad teid tühiste lootustega: nad räägivad oma südame kujutlustest, mitte Issanda suust.

17 Nad ütlevad ühtepuhku mu laimajaile: 'Issand on öelnud: Teil on rahu!' Ja igaühele, kes käib oma südame paadumuses, nad ütlevad: 'Teile ei tule õnnetust!'

18 Aga kes neist on olnud osaduses Issandaga ja on näinud ning kuulnud tema sõna? Kes on tähele pannud ja kuulnud tema sõna?

19 Vaata, Issanda torm, tema raev puhkeb, ja keeristorm keerutab üle õelate pea.

20 Issanda viha ei pöördu enne, kui ta on teoks teinud ja korda saatnud oma tahtmise. Viimseil päevil te mõistate seda hästi.

21 Mina ei ole neid prohveteid läkitanud, vaid nad ise jooksevad; mina ei ole neile rääkinud, vaid nad ise kuulutavad prohveti kombel.

22 Kui nad oleksid olnud osaduses minuga, siis nad kuulutaksid mu rahvale minu sõnu ning pööraksid neid nende kurjadelt teedelt ja kurjadest tegudest.

23 Kas ma ainult ligidal olen Jumal, ütleb Issand, aga kaugemal ei olegi Jumal?

24 Kas saab keegi ennast peita peidupaikadesse, ilma et mina teda näeksin? ütleb Issand. Kas see pole mina, kes täidab taeva ja maa? ütleb Issand.

25 Ma olen kuulnud, mida räägivad need prohvetid, kes minu nimel kuulutavad valet, öeldes: 'Ma nägin und, ma nägin und!'

26 Kui kaua see kestab? Ons midagi südames neil prohveteil, kes kuulutavad valet ja kes avaldavad oma südame pettekujutlusi,

27 kes mõtlevad oma unenägudega, mida nad üksteisele jutustavad, panna mu rahva unustama minu nime, nõnda nagu nende vanemad unustasid minu nime Baali pärast?

28 Prohvet, kellel on olnud unenägu, jutustagu oma unenägu, aga kellel on minu sõna, kõnelgu mu sõna kui tõde! Mis on õlgedel tegemist puhta viljaga? ütleb Issand.

29 Eks mu sõna ole nagu tuli, ütleb Issand, või nagu vasar, mis purustab kalju?

30 Sellepärast, vaata, ütleb Issand, olen ma prohvetite vastu, kes varastavad üksteiselt minu sõnu.

31 Vaata, ma olen prohvetite vastu, ütleb Issand, kes pruugivad omaenese keelt ja ütlevad: 'Issand ütleb.'

32 Vaata, ma olen nende vastu, kes prohvetlikult kuulutavad vääri unenägusid, ütleb Issand, ja jutustavad neid ning eksitavad mu rahvast oma valede ja kelkimistega. Ometi ei ole mina neid läkitanud ega käskinud ja nad ei too sellele rahvale mingit kasu, ütleb Issand.

33 Ja kui see rahvas või prohvet või preester sinult küsib, öeldes: 'Mis on Issanda ennustus?', siis vasta neile: 'Te olete mulle koormaks ja ma tõukan teid ära, ütleb Issand.'

34 Ja seda prohvetit ja preestrit ja rahvast, kes ütleb: 'Issanda ennustus', seda meest ja tema sugu ma nuhtlen.

35 Igaüks küsigu oma naabrilt ja vennalt nõnda: 'Mis Issand kostis?' või: 'Mis Issand rääkis?'

36 Aga Issanda ennustust ärge enam nimetage, sest igaühele saab koormaks omaenese sõna, sellepärast et te väänate elava Jumala, vägede Issanda, meie Jumala sõnu!

37 Küsi prohvetilt nõnda: 'Mis Issand sulle kostis?' või: 'Mis Issand sulle rääkis?'

38 Aga kui te ütlete: 'Issanda ennustus', siis ütleb Issand nõnda: Kuna te ütlete selle sõna: 'Issanda ennustus' - mina aga olen läkitanud teile ütlema: Ärge öelge: 'Issanda ennustus' -,

39 vaata, seepärast ma siis tõstan teid tõesti üles ning tõukan teid ja linna, mille ma andsin teie vanemaile, oma palge eest ära.

40 Ja ma panen teie peale igavese teotuse ja igavese häbi, mida ei unustata.'

  
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 2534, 3698

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 89


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 290, 415, 566, 612, 983, 1025, 1736, ...

Apocalypse Revealed 8, 32, 44, 58, 81, 86, 134, ...

A Brief Exposition of New Church Doctrine 100, 120

Conjugial Love 81

Divine Love and Wisdom 38

Doctrine of the Lord 4, 6, 19, 38, 39, 53, 64

Doctrine of the Sacred Scripture 51, 85

Doctrine of Life 79

Heaven and Hell 216

True Christian Religion 30, 51, 82, 93, 95, 137, 158, ...

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 284


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 102, 141, 293, 304, 313, 376, 411, ...

On the Athanasian Creed 29

Canons of the New Church 43

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 60

De Domino 39

An Invitation to the New Church 35

Marriage 30, 51, 82, 93, 95

Scriptural Confirmations 2, 4, 21, 50

Jiný komentář

  Příběhy:


Skočit na podobné biblické verše

Genesis 13:13, 19:24, 25

Exodus 9:26, 32:34

Leviticus 26:9

Deuteronoomia 8:11, 14, 18, 18:20, 29:18, 30:3, 33:28

2 Saamuel 23:3

1 kuningat 18:19, 20, 22:11, 14, 16

2 kuningat 23:27

2 kroonikat 6:18, 18:5

Ezra 10:18

Töö 21:22, 22:13

Psalmid 35:6, 45:5, 85:9, 99:4, 139:7, 8

Vanasõnad 1:27, 4:19

Jesaja 1:10, 3:8, 4:2, 9:5, 6, 11:1, 11, 14:24, 21:10, 32:1, 18, 33:5, 40:13, 43:5, 6, 45:24, 52:13

Jeremija 2:8, 32, 3:15, 4:11, 5:7, 8, 12, 14, 30, 6:13, 30, 7:15, 24, 30, 8:12, 9:2, 14, 10:10, 21, 11:15, 23, 12:4, 13:16, 14:13, 14, 16:14, 15, 17, 17:10, 20:11, 22:22, 23:13, 32, 25:31, 32, 34, 28:15, 17, ...

Lamentatsioonid 4:6

Hesekiel 12:21, 13:3, 13

Ezekiel 22, 16:52, 17:22, 21:10, 22:25, 34:1, 11, 16, 25, 27, 36:11, 35, 37:21, 44:10

Hosea 4:11, 12

Joel 3:5

Amos 9:3

Micah 1:5, 2:12, 3:11, 4:4, 5:3, 7:15

Zephaniah 3:3, 4, 13, 20

Zechariah 1:6, 3:8, 10:3, 11:15, 14:11

Matteus 7:15, 12:36, 22:42

Luukas 1:32, 70, 4:32

John 10:1, 8

Apostlite teod 1:6, 17:27, 20:29

Roomlased 1:3, 11:34

2 korintlast 6:14

Efeslased 4:10

Filipilased 3:9

Heebrealased 1:8, 4:12, 13, 7:2

2 Peetrus 2:1, 12

1 Johannes 4:1

Juudi 1:7

Významy biblických slov

ütleb
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

Jumal
The Lord is called "Jehovah" in the Bible when the text is referring to his essence, which is love itself. He is called "God" when...

lambad
It’s pretty easy for most people to read the Bible and get a sense for what “sheep” means without any help. They are simple, peaceful,...

Vaata
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

tagasi
There are many instances in the Bible which describe people turning back, looking back or going back. In most cases it is a negative, sometimes...

karjased
The Writings tell us that shepherds represent those who lead and teach others, using knowledge and true ideas to help people reach the goodness of...

Tulevad
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

valitseb
To reign,' as in Revelation 5, signifies being in truths and goods, and so in power, from the Lord, to resist evils and falsities which...

kuningas
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

Juuda
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

Iisrael
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

nimi
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

öelda
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

Elab
'Lives' is used in the plural, because of the will and understanding, and because these two lives make one.

lapsed
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

elama
Many people were nomadic in Biblical times, especially the times of the Old Testament, and lived in tents that could be struck, moved and re-raised...

oma
In many cases, the spiritual meaning of "own," both as a verb and as an adjective, is relatively literal. When people are described as the...

süda
The heart means love. A good heart means love to the Lord and to the neighbor while a hard or stony heart means the love...

luud
Bones are strong and supportive, providing a framework for our bodies and making motion and action possible. They are also the least "alive" part of...

mees
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

Maa
Land' in the Word, denotes the church, for the things which signify the church also signify the things relating to the church, for these constitute...

Täis
'To satiate' relates to the extent of a person's will, for good or evil.

leinab
In a general sense, mourning in the Bible represents a state of grief over the lack of desires for good and true ideas about life....

kõrbes
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

prohvet
The idea of a "prophet" is very closely tied to the idea of the Bible itself, since the Bible was largely written by prophets. At...

Tee
'To set a way,' as in Genesis 30:36, signifies being separated.

Samaaria
'Samaria,' as in Amos 4:1. 6:1, signifies the spiritual church perverted.

tule
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

kuulnud
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

sõna
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

Raev
Fury is a receding from good, and anger is a receding from truth.

pea
The head is the part of us that is highest, which means in a representative sense that it is what is closest to the Lord....

viha
'Wrath,' as in Genesis 49:7, signifies aversion from truth. 'Great wrath,' as in Revelation 12:12, signifies hatred against the new church.

prohvetid
The idea of a "prophet" is very closely tied to the idea of the Bible itself, since the Bible was largely written by prophets. At...

kalju
'Rocks' signify the good and truth of faith.

rääkis
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

häbi
On a natural level, there are a variety of things that can cause shame. We might be ashamed of physical weakness or ugliness; we might...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Branch of Righteousness
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Jeremiah Buys a Field
Activity | Ages 11 - 14


Přeložit: