Genesis 4

Study

       

1 Ja Aadam sai ühte oma naise Eevaga, kes jäi lapseootele ja tõi Kaini ilmale ning ütles: 'Ma olen Issanda abiga mehe ilmale toonud.'

2 Ja tema sünnitas taas: ta venna Aabeli. Ja Aabel oli lambakarjane, Kain aga oli põllumees.

3 Ja mõne aja pärast juhtus, et Kain tõi Issandale roaohvri maaviljast,

4 ja ka Aabel tõi oma lammaste esimesest soost ning nende rasvast, ja Issand vaatas Aabeli ja tema roaohvri peale,

5 aga Kaini ja tema roaohvri peale ta ei vaadanud. Siis Kain vihastus väga ja lõi pilgu maha.

6 Ja Issand küsis Kainilt: 'Mispärast sa vihastud? Ja mispärast sa pilgu maha lööd?

7 Eks ole: kui sa head teed, siis on su pilk tõstetud üles? Aga kui sa head ei tee, siis luurab patt ukse ees ja himustab sind. Kuid sina pead tema üle valitsema!'

8 Ja Kain ütles oma vennale Aabelile: 'Lähme väljale!' Ja kui nad väljal olid, tungis Kain oma venna Aabeli kallale ja tappis tema.

9 Aga Issand küsis Kainilt: 'Kus on su vend Aabel?' Ja tema vastas: 'Ei mina tea. Kas ma olen oma venna hoidja?'

10 Ja tema ütles: 'Mis sa oled teinud? Sinu venna vere hääl kisendab maa pealt minu poole!

11 Aga nüüd ole sa neetud siit maa pealt, mis oma suu on avanud, su venna verd sinu käest vastu võttes!

12 Kui sa harid maad, siis see ei anna sulle enam oma rammu. Sa pead maa peal olema hulkur ja põgenik!'

13 Ja Kain ütles Issandale: 'Mu karistus on suurem, kui ma suudan kanda!

14 Vaata, sa oled mind täna ära ajanud siit maalt ja ma pean varjule minema su palge eest ning maa peal olema hulkur ja põgenik. Ja igaüks, kes mind leiab, tapab mu.'

15 Ja Issand ütles temale: 'Ei, sugugi mitte, vaid igaühele, kes Kaini tapab, peab seitsmekordselt kätte makstama!' Ja Issand pani Kainile märgi, et leidja teda maha ei lööks.

16 Ja Kain läks ära Issanda palge eest ning elas Noodimaal, hommiku pool Eedenit.

17 Ja Kain sai ühte oma naisega, kes jäi lapseootele ja tõi ilmale Hanoki; ja ta ehitas ühe linna ning nimetas selle linna oma poja Hanoki nime järgi.

18 Ja Hanokile sündis Iirad, Iiradile sündis Mehuujael, Mehuujaelile sündis Metuusael, Metuusaelile sündis Lemek.

19 Ja Lemek võttis enesele kaks naist: ühe nimi oli Aada ja teise nimi oli Silla.

20 Ja Aada tõi ilmale Jaabali, kes sai nende isaks, kes elasid telkides ja kasvatasid karja.

21 Ja tema venna nimi oli Juubal, kes sai kõigi kandlelööjate ja vilepuhujate isaks.

22 Ja Silla tõi ilmale Tuubal-Kaini, kes õpetas sepist taguma kõiki, kes tegid vask- ja raudsepa tööd; ja Tuubal-Kaini õde oli Naama.

23 Ja Lemek ütles oma naistele: 'Aada ja Silla, kuulge mu häält, te Lemeki naised, pange tähele mu kõnet! Jah, haava pärast ma tapan mehe ja verme pärast nooruki!

24 Kui Kaini pärast makstakse kätte seitse korda, siis Lemeki pärast seitsekümmend seitse korda!'

25 Ja Aadam sai taas ühte oma naisega, kes tõi ilmale poja ja pani temale nimeks Sett, öeldes: 'Jumal andis mulle teise järeltulija Aabeli asemele, kuna Kain ta tappis.'

26 Ja Setile sündis ka poeg, ja ta pani temale nimeks Enos. Sel ajal hakati Issanda nime appi hüüdma.

  

Exploring the Meaning of Genesis 4      

Napsal(a) Emanuel Swedenborg

Here are some excerpts from Swedenborg's "Arcana Coelestia" that help explain the inner meaning of this chapter:

AC 324. Doctrines separated from the church, or heresies, are here treated of; and a new church that was afterwards raised up, called "Enosh."

AC 325. The Most Ancient Church had faith in the Lord through love; but there arose some who separated faith from love. The doctrine of faith separated from love was called "Cain;" and charity, which is love toward the neighbor, was called "Abel" (verses 1, 2).

AC 326. The worship of each is described, that of faith separated from love, by the "offering of Cain;" and that of charity, by the "offering of Abel" (verses 3, 4). That worship from charity was acceptable, but not worship from separated faith (verses 4, 5).

AC 327. That the state of those who were of separated faith became evil, is described by Cain‘s "anger being kindled, and his countenance falling" (verses 5, 6).

AC 328. And that the quality of the faith is known from the charity; and that charity wishes to be with faith, if faith is not made the principal, and is not exalted above charity (verse 7).

AC 329. That charity was extinguished in those who separated faith, and set it before charity, is described by Cain slaying his brother Abel" (verses 8, 9).

AC 330. Charity extinguished is called the "voice of bloods" (verse 10); perverted doctrine, the "curse from the ground" (verse 11); the falsity and evil originating thence, the "fugitive and wanderer in the earth" (verse 12). And as they had averted themselves from the Lord, they were in danger of eternal death (verses 13, 14). But as it was through faith that charity would afterwards be implanted, faith was made inviolable, and this is signified by the "mark set upon Cain" (verse 15). And its removal from its former position is denoted by "Cain dwelling toward the east of Eden" (verse 16).

AC 331. The amplification of this heresy is called "Enoch" (verse 17).

AC 332. The heresies that sprang from this one are also called by their names, in the last of which, called "Lamech," there was nothing of faith remaining (verse 18).

AC 333. A new church then arose, which is meant by "Adah and Zillah," and is described by their sons "Jabal," Jubal," and "Tubal-Cain;" the celestial things of the church by "Jabal," the spiritual by "Jubal," and the natural by "Tubal-Cain" (verses 19-22).

AC 334. That this church arose when everything of faith and charity was extinguished, and had violence done to it, which was in the highest degree sacrilegious, is described (verses 23, 24).

AC 335. A summary of the subject is given: that after faith, signified by "Cain," had extinguished charity, a new faith was given by the Lord, whereby charity was implanted. This faith is called "Seth" (verse 25).

AC 336. The charity implanted by faith is called "Enosh," or another "man" (homo), which is the name of that church (verse 26).