2 kroonikat 22:3

Studie

             |

3 Temagi käis Ahabi soo teedel, sest ta ema oli temale nõuandjaks süütegude kordasaatmisel.