2 kroonikat 22:12

Studie

             |

12 Ja Joas oli nende juures Jumala kojas peidus kuus aastat, kuna Atalja valitses maad.