Psalmoj 64

Studie

  

1 Al la hxorestro. Psalmo de David. Auxdu, ho Dio, mian krion en mia malgxojo; De la teruro pri malamiko gardu mian vivon.

2 SXirmu min kontraux la konspiro de maliculoj, Kontraux la amaso de krimuloj,

3 Kiuj akrigis sian langon kiel glavon, Direktis vortojn maldolcxajn, kvazaux siajn sagojn,

4 Por pafi kasxe kontraux senkulpulon; Subite ili pafas kontraux lin kaj ne timas.

5 Ili fortikigas sin en malbona intenco, Ili konsiligxas, por meti sekrete retojn; Ili diras:Kiu ilin vidos?

6 Ili elpensas krimojn, kasxas ilin tre zorge interne en si, En la profundeco de la koro.

7 Sed Dio pafos kontraux ilin; Per sago subita ili estos frapitaj.

8 Kaj ili falos per sia propra lango; CXiuj, kiuj ilin vidos, balancos la kapon.

9 Kaj ektimos cxiuj homoj, Kaj ili rakontos la agon de Dio Kaj komprenos Liajn farojn.

10 La virtulo gxojos per la Eternulo, kaj fidos Lin; Kaj triumfos cxiuj, kiuj havas pian koron.

Scroll to see more.