Psalmoj 37

Studie

           |

1 De David. Ne incitigxu pro la malvirtuloj; Ne enviu tiujn, kiuj agas maljuste.

2 CXar simile al herbo ili rapide dehakigxas, Kaj kiel verda vegetajxo ili forvelkas.

3 Fidu la Eternulon kaj faru bonon; Logxu sur la tero kaj konservu honestecon.

4 Sercxu plezuron cxe la Eternulo, Kaj Li plenumos la dezirojn de via koro.

5 Transdonu al la Eternulo vian vojon kaj fidu Lin, Kaj Li faros.

6 Kaj Li aperigos vian pravecon kiel lumon, Kaj vian justecon kiel tagmezon.

7 Silentu antaux la Eternulo kaj esperu al Li; Ne incitigxu, kiam sukcesas homo, Kiu plenumas malbonajn intencojn.

8 Detenu vin de kolero kaj forlasu furiozon; Ne incitigxu, ke vi ne faru malbonon.

9 CXar malbonfarantoj ekstermigxos, Kaj la esperantaj al la Eternulo heredos la teron.

10 Ankoraux malmulte da tempo pasos, kaj la malpiulo jam ne ekzistos; Vi rigardos lian lokon, kaj li ne estos.

11 Kaj la humiluloj heredos la teron Kaj gxuos grandan pacon.

12 Malvirtulo malbonintencas kontraux virtulo Kaj frapas kontraux li per siaj dentoj.

13 Sed mia Sinjoro ridas pri li; CXar Li vidas, ke venas lia tago.

14 Glavon nudigas la malvirtuloj kaj strecxas sian pafarkon, Por faligi mizerulon kaj malricxulon kaj bucxi virtulon.

15 Ilia glavo trafos en ilian koron, Kaj iliaj pafarkoj rompigxos.

16 Pli bona estas la malmulto, kiun havas virtulo, Ol la granda havo de multaj malpiuloj.

17 CXar la brakoj de malpiuloj rompigxas; Sed la virtulojn la Eternulo subtenas.

18 La Eternulo scias la tagojn de la virtuloj; Kaj ilia havo restos eterne.

19 Ili ne estos hontigitaj en tempo malbona, Kaj en tagoj de malsato ili estos sataj.

20 CXar la malvirtuloj pereos, Kaj la malamikoj de la Eternulo malaperos kiel beleco de la herbejoj, Ili malaperos kiel fumo.

21 Malpiulo prunteprenas kaj ne pagas; Sed piulo korfavoras kaj donas.

22 CXar Liaj benitoj heredos la teron, Kaj Liaj malbenitoj ekstermigxos.

23 De la Eternulo fortikigxas la pasxoj de virta homo, Kaj lia vojo placxas al Li.

24 Falante, li ne estos forjxetita; CXar la Eternulo subtenos lian manon.

25 Mi estis juna kaj mi maljunigxis, Kaj mi ne vidis virtulon forlasita, Nek liajn infanojn petantaj panon.

26 CXiutage li korfavoras kaj pruntedonas, Kaj liaj infanoj estos benitaj.

27 Forturnigxu de malbono kaj faru bonon, Kaj vi vivos eterne.

28 CXar la Eternulo amas justecon, Kaj ne forlasas Siajn fidelulojn; CXiam ili estos gardataj; Sed la semo de la malpiuloj estos ekstermita.

29 La virtuloj heredos la teron Kaj logxos sur gxi eterne.

30 La busxo de virtulo parolas sagxon, Kaj lia lango diras justecon.

31 La ordonoj de lia Dio estas en lia koro; Liaj pasxoj ne sxanceligxas.

32 Malvirtulo subrigardas virtulon Kaj celas mortigi lin.

33 Sed la Eternulo ne lasos lin en liaj manoj, Kaj ne kondamnos lin, kiam li estos jugxata.

34 Esperu al la Eternulo kaj tenu vin je Lia vojo, Kaj Li altigos vin, ke vi heredu la teron; Vi vidos la ekstermon de la malvirtuloj.

35 Mi vidis malpiulon, kiu estis spitema, Kaj tenis sin largxe, kiel sukplena multebrancxa arbo;

36 Sed apenaux mi preterpasis, li jam ne ekzistis; Mi sercxis lin, kaj li jam ne estis trovebla.

37 Konservu senkulpecon kaj celu veron, CXar estontecon havas homo pacema;

38 Sed la krimuloj cxiuj estos ekstermitaj; La estonteco de la malpiuloj pereos.

39 La virtuloj havas helpon de la Eternulo; Li estas ilia forto en tempo de mizero.

40 Kaj la Eternulo ilin helpos kaj savos; Li savos ilin de malbonuloj kaj helpos ilin, CXar ili fidas Lin.

  
Scroll to see more.