Ijob 13

Studie

           |

1 CXion cxi tion mia okulo vidis, Mia orelo auxdis kaj komprenis.

2 Kion vi scias, mi ankaux scias; Kaj mi ne estas malpli valora ol vi.

3 Sed mi volus paroli kun la Plejpotenculo, Mi dezirus disputi kun Dio.

4 Tamen vi komentarias malvere, Vi cxiuj estas senutilaj kuracistoj.

5 Ho, se vi silentus, Tio estus sagxeco de via flanko.

6 Auxskultu do mian moralinstruon, Kaj atentu la defendan parolon de mia busxo.

7 CXu pro Dio vi volas paroli malveron, Kaj pro Li paroli falsajxon?

8 CXu vi volas esti personfavoraj al Li, Aux pro Dio vi volas disputi?

9 CXu estos bone, kiam Li esploros vin? CXu vi volas trompi Lin, kiel oni trompas homon?

10 Li certe vin punos, Se vi sekrete estos personfavoraj.

11 CXu Lia majesto ne konfuzas vin? CXu ne falas sur vin timo antaux Li?

12 Viaj memorigoj estas sentencoj polvaj, Via bastionoj estas amasoj da argilo.

13 Silentu antaux mi, kaj parolos mi, Kio ajn trafos min.

14 Por kio mi portu mian karnon en miaj dentoj Kaj metu mian animon en mian manon?

15 Li ja mortigos min, kaj mi ne havas esperon; Sed pri mia konduto mi volas disputi antaux Li.

16 Tio jam estos savo por mi, CXar ne hipokritulo venos antaux Lin.

17 Auxskultu mian parolon Kaj mian klarigon antaux viaj oreloj.

18 Jen mi pretigis jugxan aferon; Mi scias, ke mi montrigxos prava.

19 Kiu povas procesi kontraux mi? Tiam mi eksilentus kaj mortus.

20 Nur du aferojn ne faru al mi, Tiam mi ne kasxos min antaux Via vizagxo:

21 Malproksimigu de mi Vian manon, Kaj Via teruro ne timigu min.

22 Tiam voku, kaj mi respondos; Aux mi parolos, kaj Vi respondu al mi.

23 Kiom da malbonagoj kaj pekoj estas sur mi? Sciigu al mi miajn krimojn kaj pekojn.

24 Kial Vi kasxas Vian vizagxon Kaj rigardas min kiel Vian malamikon?

25 CXu Vi volas montri Vian forton kontraux desxirita folio? Kaj cxu sekigxintan pajleron Vi volas persekuti?

26 CXar Vi skribas kontraux mi maldolcxajxon Kaj venigas sur min la pekojn de mia juneco.

27 Vi metis miajn piedojn en sxtipon, Vi observas cxiujn miajn vojojn, Kaj Vi observas la plandojn de miaj piedoj;

28 Dum mi ja disfalas kiel putrajxo, Kiel vesto dismangxita de tineoj.