Genezo 10

Studie

              |

1 Jen estas la generaciaro de la filoj de Noa: SXem, HXam, kaj Jafet. Kaj naskigxis al ili filoj post la diluvo.

2 La filoj de Jafet: Gomer kaj Magog kaj Madaj kaj Javan kaj Tubal kaj Mesxehx kaj Tiras.

3 Kaj la filoj de Gomer: Asxkenaz kaj Rifat kaj Togarma.

4 Kaj la filoj de Javan: Elisxa kaj Tarsxisx, Kitim kaj Dodanim.

5 De cxi tiuj dissemigxis la insuloj da popoloj en siaj landoj, cxiu laux sia lingvo, laux siaj gentoj kaj nacioj.

6 Kaj la filoj de HXam: Kusx kaj Micraim kaj Put kaj Kanaan.

7 Kaj la filoj de Kusx: Seba kaj HXavila kaj Sabta kaj Raama kaj Sabtehxa; kaj la filoj de Raama; SXeba kaj Dedan.

8 Kaj Kusx naskigis Nimrodon, kiu komencis esti potenca sur la tero.

9 Li estis potenca cxasisto antaux la Eternulo; tial oni diras: Kiel Nimrod, potenca cxasisto antaux la Eternulo.

10 Kaj la komenco de lia regno estis Babel kaj Erehx kaj Akad kaj Kalne en la lando SXinar.

11 El cxi tiu lando li eliris en Asirion kaj konstruis la urbojn Nineve kaj Rehxobot kaj Kalahx,

12 kaj Resen inter Nineve kaj Kalahx (gxi estis la granda urbo).

13 Kaj Micraim naskigis la Ludidojn kaj la Anamidojn kaj la Lehabidojn kaj la Naftuhxidojn

14 kaj la Patrusidojn kaj la Kasluhxidojn (de kiuj devenis la Filisxtoj) kaj la Kaftoridojn.

15 Kaj de Kanaan naskigxis Cidon, lia unuenaskito, kaj HXet,

16 kaj la Jebusidoj kaj la Amoridoj kaj la Girgasxidoj

17 kaj la HXividoj kaj la Arkidoj kaj la Sinidoj

18 kaj la Arvadidoj kaj la Cemaridoj kaj la HXamatidoj; kaj poste la gentoj Kanaanaj disigxis.

19 Kaj la limoj de la Kanaanidoj estis de Cidon gxis Gerar kaj Gaza, gxis Sodom kaj Gomora, Adma kaj Ceboim gxis Lasxa.

20 Tio estas la filoj de HXam laux siaj gentoj kaj lingvoj, en siaj landoj kaj nacioj.

21 Naskigxis infanoj ankaux al SXem, la patro de cxiuj Eberidoj, pli maljuna frato de Jafet.

22 La filoj de SXem: Elam kaj Asxur kaj Arpahxsxad kaj Lud kaj Aram.

23 Kaj la filoj de Aram: Uc kaj HXul kaj Geter kaj Masx.

24 Kaj al Arpahxsxad naskigxis SXelahx, kaj al SXelahx naskigxis Eber.

25 Kaj al Eber naskigxis du filoj: la nomo de unu estis Peleg, cxar dum lia vivo dividigxis la tero; kaj la nomo de lia frato estis Joktan.

26 Kaj al Joktan naskigxis Almodad kaj SXelef kaj HXacarmavet kaj Jerahx

27 kaj Hadoram kaj Uzal kaj Dikla

28 kaj Obal kaj Abimael kaj SXeba

29 kaj Ofir kaj HXavila kaj Jobab. CXiuj cxi tiuj estis filoj de Joktan.

30 Kaj ilia logxloko estis de Mesxa gxis Sefar, la orienta monto.

31 Tio estas la filoj de SXem laux siaj gentoj kaj lingvoj, en siaj landoj, laux siaj nacioj.

32 Tio estas la gentoj de la filoj de Noa, laux siaj generacioj, en siaj nacioj; kaj de ili disigxis la popoloj sur la tero post la diluvo.

  
Scroll to see more.