Micha 4

Studovat vnitřní smysl

           

1 Maar in het laatste der dagen zal het geschieden, dat de berg van het huis des HEEREN zal vastgesteld zijn op den top der bergen; en hij zal verheven zijn boven de heuvelen, en de volken zullen tot hem toevloeien.

2 En vele heidenen zullen henengaan, en zeggen: Komt en laat ons opgaan tot den berg des HEEREN, en ten huize van den God Jakobs, opdat Hij ons lere van Zijn wegen, en wij in Zijn paden wandelen; want uit Sion zal de wet uitgaan, en des HEEREN woord uit Jeruzalem.

3 En Hij zal onder grote volken richten, en machtige heidenen straffen, tot verre toe; en zij zullen hun zwaarden slaan tot spaden, en hun spiesen tot sikkelen; het ene volk zal tegen het andere volk geen zwaard opheffen, en zij zullen den krijg niet meer leren.

4 Maar zij zullen zitten, een ieder onder zijn wijnstok, en onder zijn vijgeboom, en er zal niemand zijn, die ze verschrikke; want de mond des HEEREN der heirscharen heeft het gesproken.

5 Want alle volken zullen wandelen, elk in den naam zijns gods; maar wij zullen wandelen in den naam des HEEREN, onzes Gods, eeuwiglijk en altoos.

6 Te dien dage, spreekt de HEERE, zal Ik haar, die hinkende was, verzamelen, en haar, die verdreven was, vergaderen, en die Ik geplaagd had.

7 En Ik zal haar, die hinkende was, maken tot een overblijfsel, en haar die verre henen verstoten was, tot een machtig volk; en de HEERE zal Koning over hen zijn op den berg Sions, van nu aan tot in eeuwigheid.

8 En gij Schaapstoren, gij Ofel der dochter Sions! tot u zal komen, ja, daar zal komen de vorige heerschappij, het koninkrijk der dochteren van Jeruzalem.

9 Nu, waarom zoudt gij zo groot geschrei maken? Is er geen Koning onder u? Is uw Raadgever vergaan, dat u smart, als van een barende vrouw, heeft aangegrepen?

10 Lijd smart en arbeid om voort te brengen, o dochter Sions! als een barende vrouw; want nu zult gij wel uit de stad henen uitgaan, en op het veld wonen, en tot in Babel komen, maar aldaar zult gij gered worden; aldaar zal u de HEERE verlossen uit de hand uwer vijanden.

11 Nu zijn wel vele heidenen tegen u verzameld, die daar zeggen: Laat ze ontheiligd worden, en laat ons oog schouwen aan Sion.

12 Maar zij weten de gedachten des HEEREN niet, en verstaan Zijn raadslag niet; dat Hij hen vergaderd heeft als garven tot den dorsvloer.

13 Maak u op en dors, o dochter Sions! Want Ik zal uw hoorn ijzer maken, en uw klauwen koper maken, en gij zult vele volken verpletteren; en Ik zal hunlieder gewin den HEERE verbannen, en hun vermogen den HEERE der ganse aarde. [ (Micah 4:14) Nu, rot u met benden, gij dochter der bende, hij zal een belegering tegen ons stellen; zij zullen den rechter Israels met de roede op het kinnebakken slaan. ]Exploring the Meaning of Micha 4      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

Micah 4:1,2. When a church stops honoring what is good and what is true it comes to an end, and the Jehovah sets up a new church. 1 The prophesy of Micah, like many of the other prophecies in the Bible, tells about such a happening: the end of the Israelitish church, and the start of Christianity. 2 The older words are used because they still mean the same spiritual idea. Jehovah was Jacob's God,, just as He is our God today. Zion and Jerusalem still correspond to the good and truth of the Lord’s church. 3

Micah 4:3,4. In that new church - that "house of God" - everyone will have spiritual truth written on the heart. Changing weapons into farming tools, and not going to war anymore, means that people will agree about the Lord’s truth without any dispute, and - because there are no evils in that house - they will be safe and without fear.

Micah 4:5. The Word uses many names for God, and any name is okay when it means the one creator, savior and redeemer. 4

Micah 4:6. Of those who "go up", all who need help will be given what they need.

Micah 4:7. Jehovah shall reign over all who are walking in his ways. 5 Those who are outcasts mean those who can’t see where to walk. Those that are lame can’t walk. The outcasts will have their eyes opened, and the lame will have their legs healed.

Micah 4:8-10. The "daughter of Zion" 6 means the affection of truths and goods with those of the church. The bringing forth means the multiplication of goods and truths because of the affection for them. Inhabiting the field means that the church will learn truths of many kinds and may even understand what Babylon has spoiled. But there will be no harm there, since the Lord protects.

Micah 4:11, 12. Falsities want to infest those who belong to the Lord, but He protects them. People who hold those falsities will be “threshed”, or judged.

Micah 4:13. The goods and truths that the Lord provides are as “iron” or “bronze”. 7 The falsities that are to be “threshed” aren't as strong, and can’t withstand them.

There are a lot of truths here for us, and there are appealing images. If we "go up" -- try to learn the true ideas in Christianity, and to walk in the Lord's ways, there will be healing, and affection, and understanding, and multiplying good, and protection.

-----
Footnotes:

1. For reference, see True Christian Religion 782.
2. See Doctrine of the Lord 3.
3. See Apocalypse Explained 850.
4. See True Christian Religion 298.
5. See Apocalypse Revealed 920.
6. See Arcana Coelestia 721.
7. See Arcana Coelestia 7769.

-----

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Micah 4      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

Micah 4:1,2. When a church stops honoring what is good and what is true it comes to an end, and the Jehovah sets up a new church. 1 The prophesy of Micah, like many of the other prophecies in the Bible, tells about such a happening: the end of the Israelitish church, and the start of Christianity. 2 The older words are used because they still mean the same spiritual idea. Jehovah was Jacob's God,, just as He is our God today. Zion and Jerusalem still correspond to the good and truth of the Lord’s church. 3

Micah 4:3,4. In that new church - that "house of God" - everyone will have spiritual truth written on the heart. Changing weapons into farming tools, and not going to war anymore, means that people will agree about the Lord’s truth without any dispute, and - because there are no evils in that house - they will be safe and without fear.

Micah 4:5. The Word uses many names for God, and any name is okay when it means the one creator, savior and redeemer. 4

Micah 4:6. Of those who "go up", all who need help will be given what they need.

Micah 4:7. Jehovah shall reign over all who are walking in his ways. 5 Those who are outcasts mean those who can’t see where to walk. Those that are lame can’t walk. The outcasts will have their eyes opened, and the lame will have their legs healed.

Micah 4:8-10. The "daughter of Zion" 6 means the affection of truths and goods with those of the church. The bringing forth means the multiplication of goods and truths because of the affection for them. Inhabiting the field means that the church will learn truths of many kinds and may even understand what Babylon has spoiled. But there will be no harm there, since the Lord protects.

Micah 4:11, 12. Falsities want to infest those who belong to the Lord, but He protects them. People who hold those falsities will be “threshed”, or judged.

Micah 4:13. The goods and truths that the Lord provides are as “iron” or “bronze”. 7 The falsities that are to be “threshed” aren't as strong, and can’t withstand them.

There are a lot of truths here for us, and there are appealing images. If we "go up" -- try to learn the true ideas in Christianity, and to walk in the Lord's ways, there will be healing, and affection, and understanding, and multiplying good, and protection.

-----
Footnotes:

1. For reference, see True Christian Religion 782.
2. See Doctrine of the Lord 3.
3. See Apocalypse Explained 850.
4. See True Christian Religion 298.
5. See Apocalypse Revealed 920.
6. See Arcana Coelestia 721.
7. See Arcana Coelestia 7769.

-----

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 218


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus 2009, 2362, 3305, 4302, 4599, 5113, 6435, ...

Apocalyps Onthuld 81, 167, 206, 270, 612, 704, 749, ...

Beknopte Uiteenzetting vd Leer van de Nieuwe Kerk 100

Doctrine of the Lord 4, 39, 64

Ware Christelijke Religie 117, 298, 304, 782


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 97, 102, 176, 220, 316, 403, 405, ...

Spiritual Experiences 4673

Marriage 117

Scriptural Confirmations 2, 4, 19, 22, 57, 99

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

II Samuël 8:11

I Koningen 5:5

2 Koningen 17:29

2 Kronieken 36:20, 23

Nehemiah 3:25

Psalm 20:6, 24:1, 7, 25:8, 46:10, 83:5, 147:2

Proverbs 3:25

Lied van Salomo 4:4

Jesaja 1:20, 2:1, 2, 10:7, 24:23, 32:17, 41:15, 51:4, 60:7, 22

Jeremia 4:31, 23:4, 30:6, 7, 10, 31:8, 32:40, 51:33

Klaagliederen 2:16

Ezechiël 17:23, 34:16, 38:16, 17, 43:7

Hosea 2:20

Obadiah 1:12, 21

Micha 2:12, 13, 5:2, 3, 7

Zefanja 3:13, 19, 20

Zacharia 8:22, 9:9, 10:12, 12:3, 6, 14:10

Lucas 1:33

Johannes 16:21

Apocalyps 12:2

Významy biblických slov

dagen
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

berg
The Writings tell us that the Lord's love is the sun of heaven, and it is natural for us to look above ourselves to the...

huis
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

heeren
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

bergen
'Hills' signify the good of charity.

heidenen
'A nation,' as in Genesis 21:18, signifies the spiritual church which should receive the good of faith. Nation from afar,' as in Jeremiah 5:17, signifies...

zeggen
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

ons
Angels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. Since angels have their assisting role,...

god
De Heer is de liefde zelf, uitgedrukt in de vorm van de wijsheid zelf. Liefde is dan ook zijn essentie, zijn in wezen. Wijsheid -...

jakobs
Jacob is told twice that his name will now be Israel. The first time is when he wrestles with an angel on his journey to...

wegen
These days we tend to think of "roads" as smooth swaths of pavement, and judge them by how fast we can drive cars on them....

paden
'A path' denotes truths, and in the opposite sense, falsities.

wandelen
To walk in the Bible represents living, and usually means living according to the true things taught to us by the Lord -- to "walk...

woord
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

jeruzalem
Jerusalem, on Mount Zion, signifies the doctrine of love to the Lord, and how it governs your life. Jerusalem first comes to our attention in...

Zwaarden
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

zwaard
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

zitten
If you think about sitting, it seems fair to say that where you're sitting is more important than that you're sitting. Sitting in a movie...

onder
In the Bible, things that are lower down, or under, physically, generally represent things that are lower or more external spiritually. In some cases, the...

mond
In most cases, "mouth" in the Bible represents thought and logic, especially the kind of active, concrete thought that is connected with speech. The reason...

heirscharen
A host and an army come from the same Hebrew word and mean the same thing in Bible; when the Children of Israel were numbered...

gesproken
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

naam
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

dage
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

heere
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

verzamelen
To gather, as in Genesis 6:21, refers to those things which are in the memory of man, where they are gathered. It also implies that...

eeuwigheid
In many cases, the use of “eternity” in the Bible is pretty literal, simple meaning forever. This is especially true when the text is referring...

dochter
Marriages among people – both in the Bible and in life – represent spiritual marriage. Women represent the desire to be good and to do...

komen
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

dochteren
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

koning
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

brengen
As with common verbs in general, the meaning of “bring” is highly dependent on context, but in general it represents an introduction to a new...

veld
When we have a desire to be good people and to do good things, the natural first questions are "What does that mean?" "What should...

verlossen
Jehovah is called 'the redeemer,' because He took on a human nature.

vijanden
An enemy in the Bible refers to people who are in the love of evil and the false thinking that springs from evil. On a...

oog
It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

weten
Like so many common verbs, the meaning of "know" in the Bible is varied and dependent on context. And in some cases – when it...

gedachten
There are thoughts from perception, from conscience, and from a lack of conscience. Thoughts from perception are only possible in the celestial, that is, people...

Dorsvloer
The floor, as in Matthew 3:12, signifies the world of spirits which is between heaven and hell, and where the separation of evils and falsities...

ijzer
'Iron,' in Deuteronomy 8:9, signifies natural or rational truth. Iron' signifies natural truth, and consequently, the natural sense of the Word. At the same time,...

Gewin
'Lucre or gain' signifies every thing false derived from evil which perverts the judgment.

vermogen
The word used for 'activity,' or 'energy' as in Genesis 47:6, in Hebrew also means 'strength' and 'virtue,' which, in the internal sense, means something...

aarde
"Aarde" in de Bijbel kan een persoon of een groep gelijkgestemden betekenen als in een kerk. Maar het verwijst specifiek naar de buitenkant van de...


Přeložit: