Marcus 9:48

Studie

     

48 Waar hun worm niet sterft, en het vuur niet uitgeblust wordt.