Leviticus 13:1

Studie

              |

1 Verder sprak de HEERE tot Mozes en tot Aaron, zeggende: