Jonah 1

Studovat vnitřní smysl

           

1 En het woord des HEEREN geschiedde tot Jona, den zoon van Amitthai, zeggende:

2 Maak u op, ga naar de grote stad Nineve, en predik tegen haar; want hunlieder boosheid is opgeklommen voor Mijn aangezicht.

3 Maar Jona maakte zich op om te vluchten naar Tarsis, van het aangezicht des HEEREN; en hij kwam af te Jafo, en vond een schip, gaande naar Tarsis, en hij gaf de vracht daarvan, en ging neder in hetzelve, om met henlieden te gaan naar Tarsis, van het aan gezicht des HEEREN.

4 Maar de HEERE wierp een groten wind op de zee; en er werd een grote storm in de zee, zodat het schip dacht te breken.

5 Toen vreesden de zeelieden, en riepen een iegelijk tot zijn god, en wierpen de vaten, die in het schip waren, in de zee, om het van dezelve te verlichten; maar Jona was nedergegaan aan de zijden van het schip, en lag neder, en was met een diepen slaap bevangen.

6 En de opperschipper naderde tot hem, en zeide tot hem: Wat is u, gij hardslapende? Sta op, roep tot uw God, misschien zal die God aan ons gedenken, dat wij niet vergaan.

7 Voorts zeiden zij, een ieder tot zijn metgezel: Komt, en laat ons loten werpen, opdat wij mogen weten, om wiens wil ons dit kwaad overkomt. Alzo wierpen zij loten, en het lot viel op Jona.

8 Toen zeiden zij tot hem: Verklaar ons nu, om wiens wil ons dit kwaad overkomt. Wat is uw werk en van waar komt gij? Welk is uw land en van welk volk zijt gij?

9 En hij zeide tot hen: Ik ben een Hebreer; en ik vreze den HEERE, den God des hemels, Die de zee en het droge gemaakt heeft.

10 Toen vreesden die mannen met grote vreze, en zeiden tot hem: Wat hebt gij dit gedaan? Want de mannen wisten, dat hij van des HEEREN aangezicht vlood; want hij had het hun te kennen gegeven.

11 Voorts zeiden zij tot hem: Wat zullen wij u doen, opdat de zee stil worde van ons? Want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger.

12 En hij zeide tot hen: Neemt mij op, en werpt mij in de zee, zo zal de zee stil worden van ulieden; want ik weet, dat deze grote storm ulieden om mijnentwil over komt.

13 Maar de mannen roeiden, om het schip weder te brengen aan het droge, doch zij konden niet; want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger tegen hen.

14 Toen riepen zij tot den HEERE, en zeiden: Och HEERE! laat ons toch niet vergaan om dezes mans ziel, en leg geen onschuldig bloed op ons; want Gij, HEERE! hebt gedaan, gelijk als het U heeft behaagd.

15 En zij namen Jona op, en wierpen hem in de zee. Toen stond de zee stil van haar verbolgenheid.

16 Dies vreesden de mannen den HEERE met grote vreeze; en zij slachtten den HEERE slachtoffer, en beloofden geloften.

17 De HEERE nu beschikte een groten vis, om Jona in te slokken; en Jona was in het ingewand van den vis, drie dagen en drie nachten.


Exploring the Meaning of Jonah 1      

Napsal(a) Helen Kennedy

Billy Graham once said that the whole of Jesus' ministry could be summed up in two words; Come and Go.

COME to me, all who labour and are heavy laden, and I will give you rest. (Matthew 11:28)

GO and make disciples of all nations (Matthew 28:19)

In the beginning of the Book of Jonah, chapter 1, we have a story about what happens when you do the first step, but not the second. Jonah was supposed to go preach the gospel -- the monotheistic worship of Jehovah -- to the people of Ninevah. Swedenborg tells us that the verses in Jonah 1:1-2 are about the people of Israel, who had received the Word - but wouldn't go out and share it amongst the nations.

In Jonah 1:4-6, peoples' spiritual knowledge declines, and begins to perish. It happens both in the land of Israel, and in the wider world.

Here are some key symbolic elements in this account:

- A ship represents the knowledge of good and truth useful for life (a church). (Apocalypse Revealed 406)

- A sea, storm and wind represents Hell and its influence. (Apocalypse Revealed 343[4])

- To be asleep means to be deluded by our own glory. (Arcana Coelestia 147)

In Jonah 1:7-9, the people who lived outside the land of Israel had some perception that their own spiritual knowledge was lacking, and they it had led to a collapse of their spiritual state. As Swedenborg puts it, "the state of the church was perverted among themselves".

When they perceived this, they also came to understand that they needed to reject falsified truths that they were getting from the Jewish church at that time, and pray to the Lord for salvation, to try to restore real worship, real spiritual love and wisdom.

Drawing lots, or playing a game of chance, represents pulling truths apart. (Arcana Coelestia 9942.13)

In Jonah 1:10-13, throwing Jonah into the sea represents the rejection of that hollowed-out church, to make way for a new church. Then, in Jonah 1:14-16, when the people in the boat pray unto the Lord for salvation -- it works! They are saved from foundering and drowning.

What's the takeaway for us? If we're getting false ideas from our neighbors, we need to perceive it, and stop. We need to identify our false beliefs, and reject them -- throw them into the sea. Then, we need to pray for salvation -- and then a new "church" can start in us, too, personally, with renewed spiritual life. And, when we come to the Lord, and experience spiritual "rest", then we can also go share our new true ideas and good loves with our neighbors -- coming, and going.

Here's a link to an interesting (audio) sermon on this chapter, by Rev. Todd Beiswenger.

Finally, here's a link to Rev. McCurdy's Study Guide for the Book of Jonah, which is available for free as a .pdf, for your use.

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Jonah 1      

Napsal(a) Helen Kennedy

Billy Graham once said that the whole of Jesus' ministry could be summed up in two words; Come and Go.

COME to me, all who labour and are heavy laden, and I will give you rest. (Matthew 11:28)

GO and make disciples of all nations (Matthew 28:19)

In the beginning of the Book of Jonah, chapter 1, we have a story about what happens when you do the first step, but not the second. Jonah was supposed to go preach the gospel -- the monotheistic worship of Jehovah -- to the people of Ninevah. Swedenborg tells us that the verses in Jonah 1:1-2 are about the people of Israel, who had received the Word - but wouldn't go out and share it amongst the nations.

In Jonah 1:4-6, peoples' spiritual knowledge declines, and begins to perish. It happens both in the land of Israel, and in the wider world.

Here are some key symbolic elements in this account:

- A ship represents the knowledge of good and truth useful for life (a church). (Apocalypse Revealed 406)

- A sea, storm and wind represents Hell and its influence. (Apocalypse Revealed 343[4])

- To be asleep means to be deluded by our own glory. (Arcana Coelestia 147)

In Jonah 1:7-9, the people who lived outside the land of Israel had some perception that their own spiritual knowledge was lacking, and they it had led to a collapse of their spiritual state. As Swedenborg puts it, "the state of the church was perverted among themselves".

When they perceived this, they also came to understand that they needed to reject falsified truths that they were getting from the Jewish church at that time, and pray to the Lord for salvation, to try to restore real worship, real spiritual love and wisdom.

Drawing lots, or playing a game of chance, represents pulling truths apart. (Arcana Coelestia 9942.13)

In Jonah 1:10-13, throwing Jonah into the sea represents the rejection of that hollowed-out church, to make way for a new church. Then, in Jonah 1:14-16, when the people in the boat pray unto the Lord for salvation -- it works! They are saved from foundering and drowning.

What's the takeaway for us? If we're getting false ideas from our neighbors, we need to perceive it, and stop. We need to identify our false beliefs, and reject them -- throw them into the sea. Then, we need to pray for salvation -- and then a new "church" can start in us, too, personally, with renewed spiritual life. And, when we come to the Lord, and experience spiritual "rest", then we can also go share our new true ideas and good loves with our neighbors -- coming, and going.

Here's a link to an interesting (audio) sermon on this chapter, by Rev. Todd Beiswenger.

Finally, here's a link to Rev. McCurdy's Study Guide for the Book of Jonah, which is available for free as a .pdf, for your use.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 211


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus 901, 1188, 1343, 1709, 2606, 2788, 4495, ...

Apocalyps Onthuld 505

Leer over de Gewijde Schrift 29

Ware Christelijke Religie 211


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 532, 622

Spiritual Experiences 1391

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 1:10, 3:13, 10:11, 14:13, 18:21, 24:7

Exodus 4:13

Deuteronomium 21:8

Jozua 7:19, 26

II Samuël 21:3, 14, 24:17

2 Koningen 14:25

2 Kronieken 2:15, 9:21, 28:9

Ezra 1:2

Job 37:24

Psalm 95:5, 107:25, 29, 148:8

Proverbs 16:33

Jeremia 5:22

Ezechiël 2:8

Jonah 3:1, 2, 3, 9, 4:11

Nahum 3:19

Marcus 4:41

Lucas 22:46

Handelingen van de Apostelen 27:18

Apocalyps 18:5

Významy biblických slov

woord
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

heeren
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

Jona
'Jonah' represents the Jewish nation.

zoon
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

stad
In the ancient world cities were very nearly nations unto themselves – they existed within walls, with their own laws and customs, generally centered on...

Nineve
'Nineveh' signifies the falsities of doctrinal matters, also the Gentiles, or the falsities originating in the fallacies of the senses, in the obscurity of an...

gezicht
“The eyes are the windows of the soul.” That’s a sentiment with roots somewhere in murky antiquity, but one that has become hopelessly cliché because...

kwam
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

schip
Ships were used in the ancient world – as they generally are now – to carry freight from nation to nation for trade. The various...

heere
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

wind
Because a nearer and stronger divine influx through the heavens disperses truths among the wicked, 'wind' signifies this dispersion of truth and the resulting conjunction...

zee
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

breken
To “break” something creates an image that is much different from “attacking,” “destroying,” or “shattering.” It is less emotional, less violent in its intent; it...

god
De Heer is de liefde zelf, uitgedrukt in de vorm van de wijsheid zelf. Liefde is dan ook zijn essentie, zijn in wezen. Wijsheid -...

zijden
'Sides' signify the interior or middle between the inmost and the extremes. The word 'rib' is used to mean sides, they denote truths, but sides...

zeide
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

sta op
It is common in the Bible for people to "rise up," and it would be easy to pass over the phrase as simply describing a...

ons
Angels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. Since angels have their assisting role,...

metgezel
In the Bible, there is a careful distinction between the word “brother” and the word “companion” or “friend.” That’s partly because the people of Israel...

lot
On the most internal level, the stories of Abraham tell us about the Lord's development in his own childhood, with Abraham representing the Lord's spiritual...

loten
On the most internal level, the stories of Abraham tell us about the Lord's development in his own childhood, with Abraham representing the Lord's spiritual...

weten
Like so many common verbs, the meaning of "know" in the Bible is varied and dependent on context. And in some cases – when it...

kwaad
'To hurt,' as mentioned in Revelation 6:6, signifies violation and profanation. 'To hurt' as mentioned in Revelation 9:4, signifies perverting the truths and goods of...

viel
Like other common verbs, the meaning of "fall" is highly dependent on context in regular language, and is highly dependent on context in a spiritual...

komt
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

werk
'Works,' as in Genesis 46:33, denote goods, because they are from the will, and anything from the will is either good or evil, but anything...

land
Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king...

zijt
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

weet
Like so many common verbs, the meaning of "know" in the Bible is varied and dependent on context. And in some cases – when it...

ziel
The nature of the soul is a deep and complicated topic, but it can be summarized as "spiritual life," who we are in terms of...

bloed
Bloods signify evil, in Ezek. 16:9.

stond
'To stand,' and 'come forth' as in Daniel 7:10, refers to truth. In Genesis 24:13, it signifies a state of conjunction of divine truth with...

geloften
In Genesis 28:20, 'he vowed a vow' denotes, in the internal sense, willing that the Lord will provide. In the highest sense, where the Lord...

drie
The Writings talk about many aspects of life using the philosophical terms "end," "cause" and "effect." The "end" is someone’s goal or purpose, the ultimate...

dagen
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Casting Lots
Coloring Page | Ages 7 - 14

 How the Lord Saved Jonah
A retelling of the story for young children with beautiful color illustrations. 
Story | Ages 4 - 6

 Jonah
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Jonah and the Great Fish
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Jonah and the Great Fish
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Jonah and the Great Fish (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 Jonah and the Great Fish (6-8 years)
Project | Ages 7 - 10

 Jonah and the Great Fish (9-11 years)
Project | Ages 11 - 14

 Jonah and the Stormy Sea
Color the drawings and then follow the directions to make a 3 dimensional picture. 
Project | Ages 7 - 14

 Jonah Disobeys the Lord
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Jonah in the Great Fish
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Jonah Swallowed by a Fish
Another way to make a 3 dimensional fish that can swallow Noah. 
Project | Ages up to 6

 Jonah Thrown Overboard
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Mighty Tempest on the Sea
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Quotes: Divine Providence and Evil
Teaching Support | Ages over 15

 The Prophet Jonah
This article shows how the Lord tried to teach Jonah to be merciful and kind when Jonah disobeyed the Lord because of his hatred toward the Assyrians. 
Worship Talk | Ages 7 - 14


Přeložit: