Habakkuk 3

Studovat vnitřní smysl

           

1 Een gebed van Habakuk, den profeet, op Sjigjonoth.

2 HEERE! als ik Uw rede gehoord heb, heb ik gevreesd; Uw werk, o HEERE! behoud dat in het leven in het midden der jaren, maak het bekend in het midden der jaren; in den toorn gedenk des ontfermens.

3 God kwam van Theman, en de Heilige van den berg Paran. Sela. Zijn heerlijkheid bedekte de hemelen, en het aardrijk was vol van Zijn lof.

4 En er was een glans als des lichts, Hij had hoornen aan Zijn hand, en aldaar was Zijn sterkte verborgen.

5 Voor Zijn aangezicht ging de pestilentie, en de vurige kool ging voor Zijn voeten henen.

6 Hij stond, en mat het land, Hij zag toe, en maakte de heidenen los, en de gedurige bergen zijn verstrooid geworden; de heuvelen der eeuwigheid hebben zich gebogen; de gangen der eeuw zijn Zijne.

7 Ik zag de tenten van Kusan onder de ijdelheid; de gordijnen des lands van Midian schudden.

8 Was de HEERE ontstoken tegen de rivieren? Was Uw toorn tegen de rivieren, was Uw verbolgenheid tegen de zee, toen Gij op Uw paarden reedt? Uw wagens waren heil.

9 De naakte grond werd ontbloot door Uw boog, om de eden, aan de stammen gedaan door het woord. Sela. Gij hebt de rivieren der aarde gekloofd.

10 De bergen zagen U, en leden smart; de waterstroom ging door, de afgrond gaf zijn stem, hij hief zijn zijden op in de hoogte.

11 De zon en de maan stonden stil in haar woning; met het licht gingen Uw pijlen daarhenen, met glans Uw bliksemende spies.

12 Met gramschap tradt Gij door het land, met toorn dorstet Gij de heidenen.

13 Gij toogt uit tot verlossing Uws volks, tot verlossing met Uw Gezalfde; Gij doorwonddet het hoofd van het huis des goddelozen, ontblotende den grond tot den hals toe. Sela.

14 Gij doorboordet met zijn staven het hoofd zijner dorplieden; zij hebben gestormd, om mij te verstrooien; die zich verheugden, alsof zij de ellendigen in het verborgen zouden opeten.

15 Gij betradt met Uw paarden de zee; de geweldige wateren werden een hoop.

16 Als ik het hoorde, zo werd mijn buik beroerd; voor de stem hebben mijn lippen gebeefd; verrotting kwam in mijn gebeente, en ik werd beroerd in mijn plaats. Zekerlijk, ik zal rusten ten dage der benauwdheid, als hij optrekken zal tegen het volk, dat hij het met benden aanvalle.

17 Alhoewel de vijgeboom niet bloeien zal, en geen vrucht aan den wijnstok zijn zal, dat het werk des olijfbooms liegen zal, en de velden geen spijze voortbrengen; dat men de kudde uit de kooi afscheuren zal, en dat er geen rund in de stallingen wezen zal;

18 Zo zal ik nochtans in den HEERE van vreugde opspringen, ik zal mij verheugen in den God mijns heils.

19 De Heere Heere is mijn Sterkte; en Hij zal mijn voeten maken als der hinden, en Hij zal mij doen treden op mijn hoogten. Voor den opperzangmeester op mijn Neginoth.Exploring the Meaning of Habakkuk 3      

Napsal(a) Helen Kennedy

In Habbakuk, Chapter 3 continues with the prediction that the Lord will come into the world. When the Lord comes, He will bring with Him the things belonging to Divine truth and good. He will examine the church. In the light of His judgment, it will be shown that the Jewish Church was no longer a church because of its actions and choices.

The Lord’s presence will dissipate the dead church’s falsities of evil. Judgment will come upon those who hate and oppose Him. Those whose hearts are intent on self-love will suffer spiritual destruction, and they will cast themselves into hell.

Did the Lord enter into this combat with anger? He maintained His grief on account of their state. He grieved because there was no longer anything of the church left.

When evil is overcome, the Lord will rebuild His church. “Those who at heart acknowledge the Lord will be saved.” What church will come out of this combat and disorder? The New Church will rise up out of the ashes of falsity and evil. In the words of Habakkuk, that new church will sing: “rejoice in the Lord, I will joy in the God of my salvation.”

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Habakkuk 3      

Napsal(a) Helen Kennedy

In Habbakuk, Chapter 3 continues with the prediction that the Lord will come into the world. When the Lord comes, He will bring with Him the things belonging to Divine truth and good. He will examine the church. In the light of His judgment, it will be shown that the Jewish Church was no longer a church because of its actions and choices.

The Lord’s presence will dissipate the dead church’s falsities of evil. Judgment will come upon those who hate and oppose Him. Those whose hearts are intent on self-love will suffer spiritual destruction, and they will cast themselves into hell.

Did the Lord enter into this combat with anger? He maintained His grief on account of their state. He grieved because there was no longer anything of the church left.

When evil is overcome, the Lord will rebuild His church. “Those who at heart acknowledge the Lord will be saved.” What church will come out of this combat and disorder? The New Church will rise up out of the ashes of falsity and evil. In the words of Habakkuk, that new church will sing: “rejoice in the Lord, I will joy in the God of my salvation.”

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 227


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 482, 790, 893, 1566, 1675, 2686, 2709, ...

Apocalyps Onthuld 53, 270, 298, 299, 409, 437, 485, ...

Leer Over De Heer 4, 40

True Christian Religion 93

Over het Witte Paard waarvan gesproken wordt in de Openbaring, Kap. 19 2


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 316, 355, 357, 375, 401, 403, 518, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 60

The White Horse - Appendix 1

Marriage 93

Scriptural Confirmations 2, 9, 23, 77

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Exodus 2:15, 15:14, 15, 19:18

Leviticus 26:25

Deuteronomium 28:30, 39, 33:2, 26, 29

Jozua 10:13

II Samuël 6:15

Job 9:5

Psalm 7:1, 18:34, 25:6, 77:17, 20, 78:16, 90:7, 97:5, 104:2, 32, 34, 110:5, 119:120

Jesaja 21:3, 25:9, 58:14, 61:10

Jeremia 4:19, 30:7, 49:7

Klaagliederen 1:20

Ezechiël 27, 43:2

Daniël 10:9

Joël 2:23

Micha 7:7

Habakkuk 2:14

Zacharia 1:15

Lucas 47

Romeinen 5:11

Filippijnen 3:1, 4:4, 13

Významy biblických slov

profeet
The idea of a "prophet" is very closely tied to the idea of the Bible itself, since the Bible was largely written by prophets. At...

heere
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

gehoord
Thanks to modern science, we now understand that hearing actually happens in the brain, not the ears. The ears collect vibrations in the air and...

bekend
Like so many common verbs, the meaning of "know" in the Bible is varied and dependent on context. And in some cases – when it...

kwam
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

berg
'Hills' signify the good of charity.

Paran
'Paran' or 'Elparan' signifies a state of illumination from the Lord’s divine human.

hemelen
Hemels zijn hemelse en spirituele dingen. Bijgevolg zijn ze in de meeste dingen, zowel van het koninkrijk van de Heer in de hemel als in...

vol
'To satiate' relates to the extent of a person's will, for good or evil.

hoornen
'A horn,' when spoken of the Lord, signifies omnipotence. 'The little horn that rose up,' as mentioned in Daniel 7:3-8, signifies the full perversion of...

hand
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

sterkte
Strength' relates truth and falsity. Strength,' as in Luke 10:27, signifies the will and understanding extended to extremes. Strength,' as in Revelation 1:6, signifies divine...

pestilentie
'Pestilence' denotes the vastation of good and truth.

voeten
The foot, as in Deuteronomy 33:3, signifies an inferior principle. To set the right foot on the sea and the left on the earth, as...

stond
'To stand,' and 'come forth' as in Daniel 7:10, refers to truth. In Genesis 24:13, it signifies a state of conjunction of divine truth with...

mat
'To measure' signifies knowing and exploring the quality of something.

land
Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king...

zag
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

heidenen
'The time of the heathen,' as mentioned in Ezekiel 30:3, signifies the heathen, or wickedness.

eeuwigheid
In many cases, the use of “eternity” in the Bible is pretty literal, simple meaning forever. This is especially true when the text is referring...

tenten
'The tabernacle' has almost the same meaning as 'temple,' that is, in the highest sense, the Lord’s divine humanity, and in a relative sense, heaven...

gordijnen
Curtains (Exod. 26) signify the interior truths of faith, which are of the new intellectual principle. Curtains and cords (Jer. 4:20, and 10:20), signify spiritual...

Lands
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

Midian
'Midian' signifies people who are in falsity.

rivieren
'Rivers' signify truths in abundance serving the rational self, and so, the understanding, for the purpose of doctrine and life. 'Rivers' or 'floods' signify temptations....

toorn
'Toorn', zoals in Genesis 49: 7, betekent afkeer van de waarheid. 'Grote toorn', zoals in Openbaring 00:12, betekent haat tegen de nieuwe kerk.

zee
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

paarden
'A horse' signifies knowledges or understanding of the Word. In an opposite sense it signifies the understanding of the Word falsified by reasonings, and likewise...

grond
Is there any difference in meaning between “earth” and “ground”? At first it doesn’t seem so; both refer to the soil making up the land...

boog
A bow signifies falsity of doctrine destroying truth, and spear, the falsity of evil de­stroying good. (Jer. 6:23.)

aarde
Land' in the Word, denotes the church, for the things which signify the church also signify the things relating to the church, for these constitute...

bergen
The Writings tell us that the Lord's love is the sun of heaven, and it is natural for us to look above ourselves to the...

stem
'Voice' signifies what is announced from the Word. 'Voice' often refers and is applied to things that cannot have a voice, as in Exodus 4,...

zon
The 'sun' signifies celestial and spiritual love. The 'sun' in the Word, when referring to the Lord, signifies His divine love and wisdom. Because the...

maan
'The moon' signifies the Lord in reference to faith, and thus faith in the Lord. 'The moon' signifies spiritual good or truth. 'The moon' signifies...

licht
4 nov. 1879: Thomas Edison vroeg een patent aan op een lang brandende gloeilamp. 5 november 1879: De gloeilamp werd universeel aanvaard als symbool voor...

pijlen
In the Word, arrows stand for truths which defend person from falsity. In Arcana Coelestia 2709, it says this when discussing Genesis 21:20: "And he...

gramschap
'Toorn', zoals in Genesis 49: 7, betekent afkeer van de waarheid. 'Grote toorn', zoals in Openbaring 00:12, betekent haat tegen de nieuwe kerk.

hoofd
The head is the part of us that is highest, which means in a representative sense that it is what is closest to the Lord....

huis
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

goddelozen
Swedenborg several times associates the “wicked” with “malevolence,” defines “malevolence” as “destroying good, interior and exterior,” and says that the wicked do this by disowning...

hals
'The neck' signifies influx and the communication of interior and exterior levels and the following conjunction. The inmost or third heaven has reference to the...

staven
In a general sense, "rod" and "staff" both represent power, in particular the power of true ideas coming from the Lord. There are a number...

verstrooien
The meaning of "scatter" in the Bible is relatively literal, but it is used in regard to spiritual things, not natural ones. So to "scatter"...

wateren
Water was obviously of tremendous importance in Biblical times (and every other time). It is the basis of life, the essential ingredient in all drinks,...

buik
The belly (Psalms 16:4) signifies the interior understanding.

lippen
'A lip' signifies doctrine. A lip,' as in Isaiah 6:3, 7, signifies the interior parts of a person, consequently, internal worship, where adoration is grounded....

dage
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

werk
'Works,' as in Genesis 46:33, denote goods, because they are from the will, and anything from the will is either good or evil, but anything...

kudde
A flock, as in Genesis 26, denotes interior or rational good. A flock signifies those who are in spiritual good. A flock signifies natural interior...

god
De Heer is de liefde zelf, uitgedrukt in de vorm van de wijsheid zelf. Liefde is dan ook zijn essentie, zijn in wezen. Wijsheid -...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Full of His Praise
Coloring Page | Ages 7 - 14


Přeložit: