Habakkuk 2

Studovat vnitřní smysl

           

1 Ik stond op mijn wacht, en ik stelde mij op de sterkte, en ik hield wacht om te zien, wat Hij in mij spreken zou, en wat ik antwoorden zou op mijn bestraffing.

2 Toen antwoordde mij de HEERE, en zeide: Schrijf het gezicht, en stel het duidelijk op tafelen, opdat daarin leze die voorbijloopt.

3 Want het gezicht zal nog tot een bestemden tijd zijn, dan zal Hij het op het einde voortbrengen, en niet liegen; zo Hij vertoeft, verbeid Hem, want Hij zal gewisselijk komen, Hij zal niet achterblijven.

4 Ziet, zijn ziel verheft zich, zij is niet recht in hem; maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven.

5 En ook dewijl hij trouwelooslijk handelt bij den wijn, een trots man is, en in zijn woning niet blijft; die zijn ziel wijd opendoet als het graf, en gelijk de dood is, die niet zat wordt, en tot zich verzamelt al de heidenen, en vergadert tot zich alle volken.

6 Zouden dan niet al dezelve van hem een spreekwoord opnemen, en een uitlegging der raadselen van hem? En men zal zeggen: Wee dien, die vermeerdert hetgeen het zijne niet is (hoe lange!), en dien, die op zich laadt dik slijk.

7 Zullen niet onvoorziens opstaan, die u bijten zullen, en ontwaken, die u zullen bewegen, en zult gij hun niet tot plundering worden?

8 Omdat gij vele heidenen beroofd hebt, zo zullen alle overgebleven volken u beroven; om het bloed der mensen, en het geweld aan het land, de stad, en alle inwoners derzelve.

9 Wee dien, die met kwade gierigheid giert voor zijn huis, opdat hij in de hoogte zijn nest stelle, om bevrijd te zijn uit de hand des kwaads.

10 Gij hebt schaamte beraadslaagd voor uw huis; uitroeiende vele volken, zo hebt gij gezondigd tegen uw ziel.

11 Want de steen uit den muur roept, en de balk uit het hout antwoordt dien.

12 Wee dien, die de stad met bloed bouwt, en die de stad met onrecht bevestigt!

13 Ziet, is het niet van den HEERE der heirscharen, dat de volken arbeiden ten vure, en de lieden zich vermoeien tevergeefs?

14 Want de aarde zal vervuld worden, dat zij de heerlijkheid des HEEREN bekennen, gelijk de wateren den bodem der zee bedekken.

15 Wee dien, die zijn naaste te drinken geeft, gij, die uw wijnfles daarbij voegt, en ook dronken maakt, opdat gij hun naaktheden aanschouwt.

16 Gij zult ook verzadigd worden met schande, voor eer; drinkt gij ook, en ontbloot de voorhuid; de beker der rechterhand des HEEREN zal zich tot u wenden, en er zal een schandelijk uitbraaksel over uw heerlijkheid zijn.

17 Want het geweld, dat tegen Libanon begaan is, zal u bedekken, en de verwoesting der beesten zal ze verschrikken, om des bloeds wil der mensen, en des gewelds in het land, de stad en aan alle inwoners derzelve.

18 Wat zal het gesneden beeld baten, dat zijn formeerder het gesneden heeft? of het gegoten beeld, hetwelk een leugenleraar is, dat de formeerder op zijn formeersel vertrouwt, als hij stomme afgoden gemaakt heeft?

19 Wee dien, die tot het hout zegt: Word wakker! en: Ontwaak! tot den zwijgenden steen. Zou het leren? Ziet, het is met goud en zilver overtrokken, en er is gans geen geest in het midden van hetzelve.

20 Maar de HEERE is in Zijn heiligen tempel. Zwijg voor Zijn aangezicht, gij ganse aarde!


Exploring the Meaning of Habakkuk 2      

Napsal(a) Rev. George McCurdy

Israel’s disregard for spiritual things necessitated the Lord’s coming. The Lord spoke through Habakkuk to tell the Jewish Church what kind of battle would take place with His advent.

The Lord spoke about spiritual issues from what other nations saw. In reality, the other nations represented how distanced the Jewish Church had become from Him. The love of self was growing. Alongside of this growth, the people of the church were growing vile. Other nations (the Lord) noted these changes, and it caused them to hold Israel in contempt.

What did the other nations see? They saw Israel’s pride puffing up their own intelligence. The other nations saw that the church judged from externals alone. They noted that Israel was hatching doctrine out of falsities.

When the Lord comes, He tells the church that those who lead others astray will be made ashamed. The Lord tells them that the self-serving falsities will profit the evil nothing. What will last to eternity? The Divine Human.

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Habakkuk 2      

Napsal(a) Rev. George McCurdy

Israel’s disregard for spiritual things necessitated the Lord’s coming. The Lord spoke through Habakkuk to tell the Jewish Church what kind of battle would take place with His advent.

The Lord spoke about spiritual issues from what other nations saw. In reality, the other nations represented how distanced the Jewish Church had become from Him. The love of self was growing. Alongside of this growth, the people of the church were growing vile. Other nations (the Lord) noted these changes, and it caused them to hold Israel in contempt.

What did the other nations see? They saw Israel’s pride puffing up their own intelligence. The other nations saw that the church judged from externals alone. They noted that Israel was hatching doctrine out of falsities.

When the Lord comes, He tells the church that those who lead others astray will be made ashamed. The Lord tells them that the self-serving falsities will profit the evil nothing. What will last to eternity? The Divine Human.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 226


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus 586, 643, 1073, 5120, 6669, 8869, 8932, ...

Apocalypse Revealed 191, 204, 213, 459, 567, 672, 721, ...

Leer Over De Heer 4


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 220, 235, 240, 587, 650, 746, 960, ...

Coronis - Aanhangsel tot Ware Christelijke Religie 60

Scriptural Confirmations 2, 23

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Numeri 23:19

Rechters 17:4

Job 31:38, 37:20

Psalm 11:4, 72:19, 76:9, 85:9, 115:4

Proverbs 22:23, 27:20

Jesaja 5:8, 7:4, 8:1, 11:9, 14:6, 21:6, 33:1, 6, 44:9, 10, 17

Jeremia 2:8, 27, 10:8, 17:11, 22:13, 23, 50:10, 18, 51:13, 53, 58

Klaagliederen 3:26

Ezechiël 30:9, 33:7

Daniël 7:1, 8:17, 19

Micha 2:4, 7:7

Habakkuk 1:15, 3:3

Zefanja 1:7

Zacharia 10:2

Lucas 12:21, 19:40

Romeinen 1:17

Galaten 3:11

Hebreeuwen 10:37, 38

Apocalyps 8:1

Významy biblických slov

stond
'To stand,' and 'come forth' as in Daniel 7:10, refers to truth. In Genesis 24:13, it signifies a state of conjunction of divine truth with...

zien
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

antwoordde
Het "antwoord" geeft over het algemeen een staat van spirituele ontvankelijkheid aan. Uiteindelijk betekent dit ontvankelijk zijn voor de Heer, die voortdurend probeert ware ideeën...

heere
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

zeide
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

tafelen
'Tables,' as in Exodus 32:16, signify the external of the Word, because they are distinct from the writing, which is its internal. The external of...

komen
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

ziel
The nature of the soul is a deep and complicated topic, but it can be summarized as "spiritual life," who we are in terms of...

rechtvaardige
He is said to be 'just' in a spiritual sense, who lives according to divine laws. They on the right hand being called 'just,' as...

geloof
In the modern world, we’re used to thinking of “faith” as primarily an emotional state. When Swedenborg talks about “faith” – which his books do...

wijn
Wine played a key role in the ancient world, where safe, reliable water sources were scarce. It could be stored for long periods of time;...

heidenen
'Nations' signify people who are in the good of love and charity from the Lord. Two nations in the womb,' as in Genesis 25:23, signify...

vergadert
To gather, as in Genesis 6:21, refers to those things which are in the memory of man, where they are gathered. It also implies that...

zeggen
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

opstaan
It is common in the Bible for people to "rise up," and it would be easy to pass over the phrase as simply describing a...

bloed
The internal meaning of “blood” is a little tricky, because Swedenborg gives two meanings that seem quite different. In most cases, Swedenborg links blood with...

geweld
'Violence' signifies the outrage done to charity and the destruction of charity and faith. 'Violence,' as in Jeremiah 15:21, signifies falsities which assault the good...

land
Land' in the Word, denotes the church, for the things which signify the church also signify the things relating to the church, for these constitute...

inwoners
Inhabitants,' in Isaiah 26:9, signify the men of the church who are in good of doctrine, and thence in the good of life.

huis
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

nest
To make a nest,' as in Jeremiah 48:28, when related to a bird, signifies the same thing as 'to dwell,' which is fulfilling the duties...

schaamte
On a natural level, there are a variety of things that can cause shame. We might be ashamed of physical weakness or ugliness; we might...

steen
Stones in the Bible in general represent truths, or things we know concerning the Lord and what He wants from us and for us in...

muur
'A wall' signifies truth in outer extremes. 'A wall,' as in Revelation 21, signifies the divine truth proceeding from the Lord, and so, the truth...

hout
'Wood' signifies good, as well the good of love to the Lord as the good of charity towards our neighbor.

antwoordt
Het "antwoord" geeft over het algemeen een staat van spirituele ontvankelijkheid aan. Uiteindelijk betekent dit ontvankelijk zijn voor de Heer, die voortdurend probeert ware ideeën...

stad
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

bouwt
Iets bouwen betekent over het algemeen een aantal eenvoudigere stukken in elkaar zetten om een nuttige en meer complexe structuur te maken, zoals het bouwen...

heirscharen
A host and an army come from the same Hebrew word and mean the same thing in Bible; when the Children of Israel were numbered...

aarde
Land' in the Word, denotes the church, for the things which signify the church also signify the things relating to the church, for these constitute...

heeren
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

wateren
Water was obviously of tremendous importance in Biblical times (and every other time). It is the basis of life, the essential ingredient in all drinks,...

zee
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

schande
On a natural level, there are a variety of things that can cause shame. We might be ashamed of physical weakness or ugliness; we might...

drinkt
To be drunken without wine (Isa. 29:9), are they who are unconcerned about the Word, and the truths of faith, and thus have no inclination...

libanon
'Lebanon' signifies spiritual good. 'Lebanon' signifies the church regarding the perception of truth from the rational self.

beesten
"Beasts" represent the affection for doing good things, a true desire to do them from the heart. In the negative sense, "beasts" stand for the...

beeld
'An image' signifies falsities from self-derived intelligence.

zegt
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

wakker
'Awake' denotes a clear state.

goud
'Money' relates to truth.

zilver
'Money' relates to truth.

heiligen
The Bible describes many things as being holy, or sacred. The Ark of the Covenant is one very holy object. The inmost chamber of the...

tempel
'A temple' represents heaven and the church. The sacred place where the ark was, represents the inmost, or third heaven, and the church among people...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Memory Verse: Come unto Me
Activity | Ages 4 - 14


Přeložit: