Habakkuk 1

Studovat vnitřní smysl

           

1 De last, welken Habakuk, de profeet, gezien heeft.

2 HEERE! hoe lang schreeuw ik, en Gij hoort niet, hoe lang roep ik geweld, tot U, en Gij verlost niet!

3 Waarom laat Gij mij ongerechtigheid zien, en aanschouwt de kwelling? Want verwoesting en geweld is tegen mij over, en er is twist, en men neemt gekijf op.

4 Daarom wordt de wet onderlaten, en het recht komt nimmermeer voort; want de goddeloze omringt den rechtvaardige; daarom komt het recht verdraaid voor.

5 Ziet onder de heidenen, en aanschouwt, en verwondert u, verwondert u, want Ik werk een werk in ulieder dagen, hetwelk gij niet geloven zult, als het verteld zal worden.

6 Want ziet, Ik verwek de Chaldeen, een bitter en snel volk, trekkende door de breedten der aarde, om erfelijk te bezitten woningen, die de zijne niet zijn.

7 Schrikkelijk en vreselijk is hetzelve; zijn recht en zijn hoogheid gaat van hemzelven uit.

8 Want zijn paarden zijn lichter dan de luipaarden, en zij zijn scherper dan de avondwolven, en zijn ruiters verspreiden zich; ja, zijn ruiters zullen van verre komen, zij zullen vliegen als een arend, zich spoedende om te eten.

9 Het zal geheellijk tot geweld komen, wat zij inslorpen zullen met hun aangezichten, zullen zij brengen naar het oosten; en het zal de gevangenen verzamelen als zand.

10 En hij zal de koningen beschimpen, en de prinsen zullen hem een belaching zijn; hij zal alle vesting belachen; want hij zal stof vergaderen, en hij zal ze innemen.

11 Dan zal hij den geest veranderen, en hij zal doortrekken, en zich schuldig maken, houdende deze zijn kracht voor zijn God.

12 Zijt Gij niet van ouds af de HEERE, mijn God, mijn Heilige? Wij zullen niet sterven; o HEERE! tot een oordeel hebt Gij hem gesteld, en o Rots! om te straffen, hebt Gij hem gegrondvest.

13 Gij zijt te rein van ogen, dan dat Gij het kwade zoudt zien, en de kwelling kunt Gij niet aanschouwen; waarom zoudt Gij aanschouwen die trouwelooslijk handelen? Waarom zoudt Gij zwijgen, als de goddeloze dien verslindt, die rechtvaardiger is dan hij?

14 En waarom zoudt Gij de mensen maken, als de vissen der zee, als het kruipend gedierte, dat geen heerser heeft?

15 Hij trekt ze allen met den angel op, hij vergadert ze in zijn garen, en hij verzamelt ze in zijn net; daarom verblijdt en verheugt hij zich.

16 Daarom offert hij aan zijn garen, en rookt aan zijn net; want door dezelve is zijn deel vet geworden, en zijn spijze smoutig.

17 Zal hij dan daarom altoos zijn garen ledig maken, en zal hij niet verschonen, met altoos de volken te doden?Exploring the Meaning of Habakkuk 1      

Napsal(a) Joe David

Habakkuk's message to the Jewish church of his day was that it was in serious spiritual trouble. Interest in the real things of the Lord had been replaced by superficiality. The church had become sensual. The people were interested in their own comfort and security. Justice and truth were perishing.

The Lord grieved over their choices. Instead of the church coming to its senses to see that their problems were of their own choosing, they turned to find “compelling” ways to blame the Lord. While blaming the Lord for all misfortunes, the church continued to actively profane all the truths and goods of the Word.

To illustrate the depth of Israel’s choices, “a bitter and hasty nation” of Chaldeans rose up against Israel. The Chaldeans came with horses swifter than leopards and more fierce than wolves. The Chaldeans’ pride caused them to scoff at kings. They took many captives. The attitude of the Chaldeans reflected that which resided in the hearts and minds of Israel.

The Children of Israel didn’t get the message. They failed to see the application of what they were doing to the spiritual things of the church. The Lord’s grief continued because their evil prevailed over the good, and they were destroying the last vestiges of good.

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Habakkuk 1      

Napsal(a) Joe David

Habakkuk's message to the Jewish church of his day was that it was in serious spiritual trouble. Interest in the real things of the Lord had been replaced by superficiality. The church had become sensual. The people were interested in their own comfort and security. Justice and truth were perishing.

The Lord grieved over their choices. Instead of the church coming to its senses to see that their problems were of their own choosing, they turned to find “compelling” ways to blame the Lord. While blaming the Lord for all misfortunes, the church continued to actively profane all the truths and goods of the Word.

To illustrate the depth of Israel’s choices, “a bitter and hasty nation” of Chaldeans rose up against Israel. The Chaldeans came with horses swifter than leopards and more fierce than wolves. The Chaldeans’ pride caused them to scoff at kings. They took many captives. The attitude of the Chaldeans reflected that which resided in the hearts and minds of Israel.

The Children of Israel didn’t get the message. They failed to see the application of what they were doing to the spiritual things of the church. The Lord’s grief continued because their evil prevailed over the good, and they were destroying the last vestiges of good.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 225


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 991, 1368, 1613, 2606, 3901, 4482, 6534, ...

Apocalypse Revealed 244, 298, 405, 861

Heaven and Hell 197


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 281, 355, 411, 513, 780, 799, 811

Coronis - Aanhangsel tot Ware Christelijke Religie 56

The White Horse - Appendix 1

Scriptural Confirmations 2, 23

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Deuteronomium 23:15, 28:49

2 Koningen 24:1, 2

Job 9:26, 12:6, 19:7

Psalm 22:3, 35:17, 55:10, 74:12, 90:1, 2, 94:3, 118:17, 149:2

Jesaja 5:7, 10:5, 13, 14:17, 28:21, 43:15, 46:12, 47:8

Jeremia 5:15, 18, 6:22, 23, 8:7, 9:22, 12:1, 16:16, 25:9, 12, 30:5, 32:24, 50:11

Klaagliederen 4:19

Daniël 27

Joël 2:3

Amos 5:7

Nahum 2:5

Habakkuk 5

Zefanja 15, 3:3

Maleachi 6

Mattheüs 24:28

Handelingen van de Apostelen 13:41

Významy biblických slov

last
A burden (Jer. 17:4) signifies that which is from the proprium of man.

profeet
The idea of a "prophet" is very closely tied to the idea of the Bible itself, since the Bible was largely written by prophets. At...

gezien
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

heere
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

lang
'Long' and thence to prolong, refer to good.

hoort
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

geweld
'Violence' signifies the outrage done to charity and the destruction of charity and faith. 'Violence,' as in Jeremiah 15:21, signifies falsities which assault the good...

zien
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

rechtvaardige
He is said to be 'just' in a spiritual sense, who lives according to divine laws. They on the right hand being called 'just,' as...

ziet
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

heidenen
'Nations' signify people who are in the good of love and charity from the Lord. Two nations in the womb,' as in Genesis 25:23, signify...

dagen
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

chaldeen
Chaldea was a land lying along the Euphrates river near its mouth, south of Babylon, part of what is now southern Iraq. It was a...

snel
'To hasten' or 'hastiness' in the internal sense, does not denote what is quick, but what is certain, and also what is full, thus every...

aarde
"Aarde" in de Bijbel kan een persoon of een groep gelijkgestemden betekenen als in een kerk. Maar het verwijst specifiek naar de buitenkant van de...

paarden
'A horse' signifies knowledges or understanding of the Word. In an opposite sense it signifies the understanding of the Word falsified by reasonings, and likewise...

luipaarden
'A leopard,' being a crafty and insidious animal, particularly represents people who confirm faith separate from good works. 'A leopard' signifies the affection or lust...

ruiters
'A horseman' signifies intelligence, or one who is intelligent. 'A horseman,' as mentioned in Revelation 9:16, signifies reasonings concerning faith alone. 'A horseman' can also...

komen
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

arend
Eagle wings, referred to in Daniel 7:3, signify rational principles grounded in man's proprium.

eten
When we eat, our bodies break down the food and get from it both energy and materials for building and repairing the body. The process...

brengen
As with common verbs in general, the meaning of “bring” is highly dependent on context, but in general it represents an introduction to a new...

verzamelen
To gather, as in Genesis 6:21, refers to those things which are in the memory of man, where they are gathered. It also implies that...

zand
'Sand,' as in Matthew 7:27, signifies faith separate from charity.

koningen
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

stof
Dust, in Ezekiel 26:12, signifies the lowest things which are of the sensual principle of man. In Isaiah 40:12, the dust signifies exterior or natural...

god
De Heer is de liefde zelf, uitgedrukt in de vorm van de wijsheid zelf. Liefde is dan ook zijn essentie, zijn in wezen. Wijsheid -...

oordeel
Judgement' pertains to the Lord's divine human and holy proceeding. Judgment' has two sides, a principle of good, and a principle of truth. The faithful...

rots
'A rock' signifies the Lord regarding the divine truth of the Word.

ogen
It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

zee
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

vergadert
To gather, as in Genesis 6:21, refers to those things which are in the memory of man, where they are gathered. It also implies that...

vet
Fat signifies the celestial principle. Fat things, full of marrow, signify goodnesses. Fat and blood signify interior goods and truths, and hence the Israelites, prior...

doden
'To slay a man to his wounding,' means extinguishing faith, and 'to slay a young man to his hurt,' signifies extinguishing charity, as in Genesis...


Přeložit: