Genesis 6

Studovat vnitřní smysl

           

1 En het geschiedde, als de mensen op den aardbodem begonnen te vermenigvuldigen, en hun dochters geboren werden,

2 Dat Gods zonen de dochteren der mensen aanzagen, dat zij schoon waren, en zij namen zich vrouwen uit allen, die zij verkozen hadden.

3 Toen zeide de HEERE: Mijn Geest zal niet in eeuwigheid twisten met den mens, dewijl hij ook vlees is; doch zijn dagen zullen zijn honderd en twintig jaren.

4 In die dagen waren er reuzen op de aarde, en ook daarna, als Gods zonen tot de dochteren der mensen ingegaan waren, en zich kinderen gewonnen hadden; deze zijn de geweldigen, die van ouds geweest zijn, mannen van name.

5 En de HEERE zag, dat de boosheid des mensen menigvuldig was op de aarde, en al het gedichtsel der gedachten zijns harten te allen dage alleenlijk boos was.

6 Toen berouwde het de HEERE, dat Hij den mens op de aarde gemaakt had, en het smartte Hem aan Zijn hart.

7 En de HEERE zeide: Ik zal den mens, die Ik geschapen heb, verdelgen van den aardbodem, van den mens tot het vee, tot het kruipend gedierte, en tot het gevogelte des hemels toe; want het berouwt Mij, dat Ik hen gemaakt heb.

8 Maar Noach vond genade in de ogen des HEEREN.

9 Dit zijn de geboorten van Noach. Noach was een rechtvaardig, oprecht man in zijn geslachten. Noach wandelde met God.

10 En Noach gewon drie zonen: Sem, Cham en Jafeth.

11 Maar de aarde was verdorven voor Gods aangezicht; en de aarde was vervuld met wrevel.

12 Toen zag God de aarde, en ziet, zij was verdorven; want al het vlees had zijn weg verdorven op de aarde.

13 Daarom zeide God tot Noach: Het einde van alle vlees is voor Mijn aangezicht gekomen; want de aarde is door hen vervuld met wrevel; en zie, Ik zal hen met de aarde verderven.

14 Maak u een ark van goferhout; met kameren zult gij deze ark maken; en gij zult die bepekken van binnen en van buiten met pek.

15 En aldus is het, dat gij haar maken zult: driehonderd ellen zij de lengte der ark, vijftig ellen haar breedte, en dertig ellen haar hoogte.

16 Gij zult een venster aan de ark maken, en zult haar volmaken tot een elle van boven; en de deur der ark zult gij in haar zijde zetten; gij zult ze met onderste, tweede en derde verdiepingen maken.

17 Want Ik, zie, Ik breng een watervloed over de aarde, om alle vlees, waarin een geest des levens is, van onder den hemel te verderven; al wat op de aarde is, zal den geest geven.

18 Maar met u zal Ik Mijn verbond oprichten; en gij zult in de ark gaan, gij, en uw zonen, en uw huisvrouw, en de vrouwen uwer zonen met u.

19 En gij zult van al wat leeft, van alle vlees, twee van elk, doen in de ark komen, om met u in het leven te behouden: mannetje en wijfje zullen zij zijn;

20 Van het gevogelte naar zijn aard, en van het vee naar zijn aard, van al het kruipend gedierte des aardbodems naar zijn aard, twee van elk zullen tot u komen, om die in het leven te behouden.

21 En gij, neem voor u van alle spijze, die gegeten wordt, en verzamel ze tot u, opdat zij u en hun tot spijze zij.

22 En Noach deed het; naar al wat God hem geboden had, zo deed hij.

  

Exploring the Meaning of Genesis 6      

Napsal(a) Emanuel Swedenborg

Here are some excerpts from Swedenborg's "Arcana Coelestia" that help explain the inner meaning of this chapter:

AC 554. The subject here treated of is the state of the people before the flood.

AC 555. That with man, where the church was, cupidities, which are the "daughters"-began to reign. Also that they conjoined the doctrinal things of faith with their cupidities, and thus confirmed themselves in evils and falses, which is signified by "the sons of God taking to themselves wives of the daughters of man" (verses 1, 2).

AC 556. And whereas there were thus no remains of good and truth left, it is foretold that man should be differently formed, in order that he might have remains, which are "a hundred and twenty years" (verse 3).

AC 557. Those who immersed the doctrinal things of faith in their cupidities, and in consequence of this as well as of the love of self conceived dreadful persuasions of their own greatness in comparison with others, are signified by the "Nephilim" (verse 4).

AC 558. In consequence of this there no longer remained any will or perception of good and truth (verse 5).

AC 559. The mercy of the Lord is described by "repenting and grieving at heart" (verse 6). That they became such that their cupidities and persuasions must needs prove fatal to them (verse 7). Therefore in order that the human race might be saved, a new church should arise, which is "Noah" (verse 8).

AC 599. The subject here treated of is the state of the church called "Noah," before its regeneration.

AC 600. The man of that church is described, that he was such that he could be regenerated (verse 9); but that there arose thence three kinds of doctrine, which are "Shem, Ham, and Japheth" (verse 10).

AC 601. That the man who was left from the Most Ancient Church could not be regenerated, on account of his direful persuasions and foul cupidities (verses 11, 12); whereby he would utterly destroy himself (verse 13).

AC 602. But the man of the church called "Noah," who is described by the "ark," was not so (verse 14); and the remains with him are described by the measures (verse 15); the things of his understanding, by the "window," "door," and "mansions" (verse 16).

AC 603. That he would be preserved when the rest would perish by an inundation of evil and falsity (verse 17).

AC 604. And that the truths and goods which were with him would be saved (verse 18); and thus whatever was of the understanding and whatever was of the will, by regeneration (verses 19, 20); for receiving which he was to be prepared (verse 21); and that it was so done (verse 22).

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Genesis 6      

Napsal(a) Emanuel Swedenborg

Here are some excerpts from Swedenborg's "Arcana Coelestia" that help explain the inner meaning of this chapter:

AC 554. The subject here treated of is the state of the people before the flood.

AC 555. That with man, where the church was, cupidities, which are the "daughters"-began to reign. Also that they conjoined the doctrinal things of faith with their cupidities, and thus confirmed themselves in evils and falses, which is signified by "the sons of God taking to themselves wives of the daughters of man" (verses 1, 2).

AC 556. And whereas there were thus no remains of good and truth left, it is foretold that man should be differently formed, in order that he might have remains, which are "a hundred and twenty years" (verse 3).

AC 557. Those who immersed the doctrinal things of faith in their cupidities, and in consequence of this as well as of the love of self conceived dreadful persuasions of their own greatness in comparison with others, are signified by the "Nephilim" (verse 4).

AC 558. In consequence of this there no longer remained any will or perception of good and truth (verse 5).

AC 559. The mercy of the Lord is described by "repenting and grieving at heart" (verse 6). That they became such that their cupidities and persuasions must needs prove fatal to them (verse 7). Therefore in order that the human race might be saved, a new church should arise, which is "Noah" (verse 8).

AC 599. The subject here treated of is the state of the church called "Noah," before its regeneration.

AC 600. The man of that church is described, that he was such that he could be regenerated (verse 9); but that there arose thence three kinds of doctrine, which are "Shem, Ham, and Japheth" (verse 10).

AC 601. That the man who was left from the Most Ancient Church could not be regenerated, on account of his direful persuasions and foul cupidities (verses 11, 12); whereby he would utterly destroy himself (verse 13).

AC 602. But the man of the church called "Noah," who is described by the "ark," was not so (verse 14); and the remains with him are described by the measures (verse 15); the things of his understanding, by the "window," "door," and "mansions" (verse 16).

AC 603. That he would be preserved when the rest would perish by an inundation of evil and falsity (verse 17).

AC 604. And that the truths and goods which were with him would be saved (verse 18); and thus whatever was of the understanding and whatever was of the will, by regeneration (verses 19, 20); for receiving which he was to be prepared (verse 21); and that it was so done (verse 22).

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus 554, 555, 556, 557, 558, 559, 564, ...

Doctrine of the Sacred Scripture 103

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 407

Ware Christelijke Religie 279


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 468, 470, 482, 515, 572, 573, 574, ...

Apocalyps Onthuld 748

Echtelijke Liefde 156

Doctrine of the Lord 50


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 701, 1082

Coronis - Aanhangsel tot Ware Christelijke Religie 34, 35

Jiný komentář
Skočit na podobné biblické verše

Genesis 1:28, 29, 30, 5:22, 32, 7:1, 5, 7, 9, 21, 23, 8:21, 9:9, 12:11, 17:1, 18:20, 21, 19:19

Exodus 32:14, 40:16

Numeri 13:33

Deuteronomium 2:11

I Samuël 15:11

Job 1:1, 6, 22:15

Psalm 14:2, 3, 33:13, 78:39, 90:10

Prediker 9:3

Jesaja 27:11

Jeremia 17:9

Amos 8:2

Zefanja 1:3

Mattheüs 7:11, 15:19, 24:37

Handelingen van de Apostelen 7:46

Romeinen 3:12, 7:14, 18

Hebreeuwen 11:7

Jude 1:6

Významy biblických slov

dochters
Marriages among people – both in the Bible and in life – represent spiritual marriage. Women represent the desire to be good and to do...

geboren
In algemene zin vertegenwoordigt het "geboren worden" in de Bijbel de ene geestelijke toestand die een andere voortbrengt, meestal een vorm van liefde of genegenheid...

zonen
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

dochteren
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

vrouwen
The Hebrew of the Old Testament has six different common words which are generally translated as "wife," which largely overlap but have different nuances. Swedenborg...

zeide
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

heere
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

eeuwigheid
In veel gevallen is het gebruik van "eeuwigheid" in de Bijbel vrij letterlijk, eenvoudig betekent het voor altijd. Dit is vooral waar wanneer de tekst...

vlees
Vlees heeft verschillende betekenissen, alleen al in zijn meest voor de hand liggende vorm. Het kan alle levende wezens betekenen, zoals wanneer de Heer spreekt...

dagen
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

honderd
It's a landmark for a young child to count to 100; it sort of covers all the "ordinary" numbers. One hundred is obviously significant for...

twintig
'Twenty,' when referring to a quantity, signifies everything, or fullness, because it is ten twice. In Genesis 18:31, 'twenty', like all numbers occurring in the...

reuzen
Giants, as in Genesis 6:4, signify those who, through a persuasion of their own height and pre-eminence view whatever is holy and true as nothing.

aarde
Is er een verschil in betekenis tussen "aarde" en "grond"? Op het eerste gezicht lijkt dat niet zo; beide verwijzen naar de bodem die de...

kinderen
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

gewonnen
Marriages among people – both in the Bible and in life – represent spiritual marriage. Women represent the desire to be good and to do...

van ouds
In veel gevallen is het gebruik van "eeuwigheid" in de Bijbel vrij letterlijk, eenvoudig betekent het voor altijd. Dit is vooral waar wanneer de tekst...

zag
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

gedachten
There are thoughts from perception, from conscience, and from a lack of conscience. Thoughts from perception are only possible in the celestial, that is, people...

harten
Het hart betekent liefde. Een goed hart betekent liefde tot de Heer en tot de naaste, terwijl een hard of steenachtig hart de liefde tot...

dage
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

hart
Het hart betekent liefde. Een goed hart betekent liefde tot de Heer en tot de naaste, terwijl een hard of steenachtig hart de liefde tot...

gevogelte
Fowl signify spiritual truth; a bird, natural truth; and a winged thing, sensual truth. Fowl signify intellectual things. Fowl signify thoughts, and all that creeps...

noach
'Noah,' as in Genesis 5:29, signifies the ancient church, or the parent of the three churches after the flood.

ogen
Het is gebruikelijk om te zeggen "Ik zie" als we iets begrijpen. En inderdaad, "zien" in de Bijbel staat voor het begrijpen en begrijpen van...

heeren
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

rechtvaardig
He is said to be 'just' in a spiritual sense, who lives according to divine laws. They on the right hand being called 'just,' as...

man
In general, men are driven by intellect and women by affections, and because of this men in the Bible generally represent knowledge and truth and...

wandelde
To walk in the Bible represents living, and usually means living according to the true things taught to us by the Lord -- to "walk...

god
De Heer is de liefde zelf, uitgedrukt in de vorm van de wijsheid zelf. Liefde is dan ook zijn essentie, zijn in wezen. Wijsheid -...

gewon
Het is een soort van verwekken of verwekken: Het vertegenwoordigt de ene spirituele staat die leidt tot de volgende spirituele staat. "Beget is echter over...

drie
The Writings talk about many aspects of life using the philosophical terms "end," "cause" and "effect." The "end" is someone’s goal or purpose, the ultimate...

sem
'Shem,' as in Genesis 10:21, signifies the ancient church in general.

ziet
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

weg
These days we tend to think of "roads" as smooth swaths of pavement, and judge them by how fast we can drive cars on them....

lengte
'Length' symbolizes goodness, here, the goodness of the church, for the same reason that 'breadth' symbolizes truth. This is because 'length means the sweep of...

vijftig
God rested on the seventh day of creation. That represents a state of holiness and tranquility that was preserved in the form of the sabbath....

dertig
'Thirty' has a twofold significance because it is is the product of five and six, and also three and ten. From five multiplied by six,...

hoogte
'Height' signifies the good and truth of the church in every degree.

deur
In algemene zin staan deuren in de Bijbel voor de eerste verlangens naar het goede en voor concepten van waarheid die mensen introduceren tot nieuwe...

derde
'Three' denotes fullness, and 'a third,' not full.

onder
In the Bible, things that are lower down, or under, physically, generally represent things that are lower or more external spiritually. In some cases, the...

hemel
Hemels zijn hemelse en spirituele dingen. Bijgevolg zijn ze in de meeste dingen, zowel van het koninkrijk van de Heer in de hemel als in...

twee
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

komen
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

leven
'Lives' is used in the plural, because of the will and understanding, and because these two lives make one.

wijfje
Female signifies good.

gegeten
Als we eten, breekt ons lichaam het voedsel af en haalt er zowel energie als materialen uit voor de opbouw en het herstel van het...

Videa od Swedenborg Foundation

Zde uvedená videa jsou poskytnuta se svolením našich přátel ze Swedenborg Foundation. Více se o nich dozvíte zde: swedenborg.com.


The Meaning of Noah and the Flood - Swedenborg and Life

Is the Noah’s Ark story in the book of Genesis really about God destroying creation? A spiritual Bible interpretation of the story reveals its true meaning.

Genesis 6:1-3 >> 10:00
, 15:00
, 20:00
, 25:00
, 30:00

What the Bible Is - Swedenborg and Life

Is the Bible just an outdated book of confusing and contradictory moral lessons? Here’s one spiritual explorer’s philosophy on the hidden meaning of the Word.

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Entering the Ark
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Noah and the Ark
Family lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens..
Religion Lesson | Ages 4 - 17

 Noah Builds an Ark
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Noah Builds an Ark
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Noah Built an Ark
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Noah's Ark
Project | Ages 4 - 6

 Noah’s Ark
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 Noah (sheet music)
Song | Ages 4 - 14

 The First Rainbow
The Lord makes a covenant with Noah and sends a rainbow.
Story | Ages 2 - 7

 Who Obeyed or Disobeyed the Lord?
Use names from a word bank to identify people in the Word who obeyed or who disobeyed the Lord. Story references are provided to help you.
Activity | All Ages


Přeložit: