Exodus 25

Studovat vnitřní smysl

Dutch Staten Vertaling         

← Exodus 24   Exodus 26 →

1 Toen sprak de HEERE tot Mozes, zeggende:

2 Spreek tot de kinderen Israels, dat zij voor Mij een hefoffer nemen. Van alle man, wiens hart zich vrijwillig bewegen zal, zult gij Mijn hefoffer nemen.

3 Dit nu is het hefoffer, hetwelk gij van hen nemen zult: goud, en zilver, en koper;

4 Als ook hemelsblauw, en purper, en scharlaken, en fijn linnen, en geiten haar.

5 En roodgeverfde ramsvellen, en dassenvellen, en sittimhout;

6 Olie tot den luchter, specerijen ter zalfolie, en tot roking welriekende specerijen;

7 Sardonixstenen, en vervullende stenen tot den efod, en tot den borstlap.

8 En zij zullen Mij een heiligdom maken, dat Ik in het midden van hen wone.

9 Naar al wat Ik u tot een voorbeeld dezes tabernakels, en een voorbeeld van al deszelfs gereedschap wijzen zal, even alzo zult gijlieden dat maken.

10 Zo zullen zij een ark van sittimhout maken; twee ellen en een halve zal haar lengte zijn, en anderhalve el haar breedte, en anderhalve el haar hoogte.

11 En gij zult ze met louter goud overtrekken, van binnen en van buiten zult gij ze overtrekken; en gij zult op dezelve een gouden krans maken rondom heen.

12 En giet voor haar vier gouden ringen, en zet die aan haar vier hoeken, alzo dat twee ringen op de ene zijde derzelve zijn, en twee ringen op haar andere zijde.

13 En maak handbomen van sittimhout, en overtrek ze met goud.

14 En steek de handbomen in de ringen, die aan de zijde der ark zijn, dat men de ark daarmede drage.

15 De draagbomen zullen in de ringen der ark zijn; zij zullen er niet uitgetogen worden.

16 Daarna zult gij in de ark leggen de getuigenis, die Ik u geven zal.

17 Gij zult ook een verzoendeksel maken van louter goud; twee ellen en een halve zal deszelfs lengte zijn, en anderhalve el deszelfs breedte.

18 Gij zult ook twee cherubim van goud maken; van dicht goud zult gij ze maken, uit de beide einden des verzoendeksels.

19 En maak u een cherub uit het ene einde aan deze zijde, en den andere cherub uit het andere einde aan gene zijde; uit het verzoendeksel zult gijlieden de cherubim maken, uit de beide einden van hetzelve.

20 En de cherubim zullen hun beide vleugelen omhoog uitbreiden, bedekkende met hun vleugelen het verzoendeksel; en hun aangezichten zullen tegenover elkander zijn; de aangezichten der cherubim zullen naar het verzoendeksel zijn.

21 En gij zult het verzoendeksel boven op de ark zetten, nadat gij in de ark de getuigenis, die Ik u geven zal, zult gelegd hebben.

22 En aldaar zal Ik bij u komen, en Ik zal met u spreken van boven het verzoendeksel af, van tussen de twee cherubim, die op de ark der getuigenis zijn zullen, alles, wat Ik u gebieden zal aan de kinderen Israels.

23 Gij zult ook een tafel maken van sittimhout; twee ellen zal haar lengte zijn, en een el haar breedte, en een el en een halve zal haar hoogte zijn.

24 En gij zult ze met louter goud overtrekken; gij zult ook een gouden krans daaraan maken, rondom heen.

25 Gij zult ook een lijst rondom daaraan maken, een hand breed; en gij zult een gouden krans rondom derzelver lijst maken.

26 Ook zult gij vier gouden ringen daaraan maken; en gij zult de ringen zetten aan de vier hoeken, die aan derzelver vier voeten zijn zullen.

27 Tegenover de lijst zullen de ringen zijn, tot plaatsen voor de handbomen, om de tafel te dragen.

28 Deze handbomen nu zult gij van sittimhout maken, en gij zult dezelve met goud overtrekken; en de tafel zal daaraan gedragen worden.

29 Gij zult ook maken haar schotelen, en haar rookschalen, en haar platelen, en haar kroezen (met welke zij bedekt zal worden); van louter goud zult gij ze maken.

30 En gij zult op deze tafel altijd het toonbrood voor Mijn aangezicht leggen.

31 Gij zult ook een kandelaar van louter goud maken. Van dicht werk zal deze kandelaar gemaakt worden, zijn schacht, en zijn rietjes; zijn schaaltjes, zijn knopen, en zijn bloemen zullen uit hem zijn.

32 En zes rieten zullen uit zijn zijden uitgaan; drie rieten des kandelaars uit zijn ene zijde, en drie rieten des kandelaars uit zijn andere zijde.

33 In het ene riet zullen drie schaaltjes zijn, gelijke amandelnoten, een knoop en een bloem; en drie schaaltjes, gelijk amandelnoten in een ander riet, een knoop en een bloem; alzo zullen die zes rieten zijn, die uit den kandelaar gaan.

34 Maar aan den kandelaar zelven zullen vier schaaltjes zijn, gelijk amandelnoten, met knopen, en met zijn bloemen.

35 En daar zal een knoop zijn onder twee rieten, uit denzelven uitgaande; ook een knoop onder twee rieten, uit denzelven uitgaande; nog een knoop onder twee rieten, uit denzelven, uitgaande; alzo zal het zijn met zes rieten, die uit den kandelaar uitgaan.

36 Hun knopen en hun rieten zullen uit hem zijn; het zal altemaal een enig dicht werk van louter goud zijn.

37 Gij zult hem ook zeven lampen maken, en men zal zijn lampen aansteken, en doen lichten aan zijn zijden.

38 Zijn snuiters en zijn blusvaten zullen louter goud zijn.

39 Uit een talent louter goud zal men dat maken, met al dit gereedschap.

40 Zie dan toe, dat gij het maakt naar hun voorbeeld, hetwelk u op den berg getoond is.

← Exodus 24   Exodus 26 →
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

De hemelse Verborgenheden die in de Heilige Schrift of het Woord van de Heer 9437, 9455, 9456, 9457, 9458, 9459, 9460, ...

Leer des Levens 59


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

De hemelse Verborgenheden die in de Heilige Schrift of het Woord van de Heer 308, 648, 716, 1947, 2165, 2576, 2788, ...

Apocalypse Revealed 43, 239, 490, 529, 555, 585, 669, ...

Conjugial Love 75

Leer over de Gewijde Schrift 97

Ware Christelijke Religie 260, 284, 323, 707


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 239, 242, 257, 277, 280, 283, 364, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 37

Jiný komentář

  Příběhy:Hop to Similar Bible Verses

Genesis 2:12

Exodus 15:17, 25:9, 40, 26:30, 34, 27:8, 28:9, 29:42, 45, 46, 30:3, 6, 8, 31:7, 8, 11, 35:4, 12, 13, 36:2, 37:1, 10, 17, 39:32, 36, 37, 42, 43, 40:23

Leviticus 1:1, 16:2, 13, 24:4, 5, 6

Numeri 4:6, 8, 10, 12, 16, 7:89, 8:1

Deuteronomium 10:1, 2, 3, 5

I Samuël 4:4, 21:5

II Samuël 6:2

I Koningen 13, 23, 7:48, 49, 50, 8:8, 9

2 Kings 19:15

1 Chronicles 15:2, 15, 22:19, 28:11, 18, 29:5

2 Chronicles 2:3, 3:10, 4:7, 20

Psalm 80:2, 99:1

Ezechiël 10:2, 3, 37:26, 28, 43:6, 7

Zacharia 4:2

Acts of the Apostles 7:44

Romans 3:25

2 Corinthians 8:12

Hebrews 5, 9:1, 2, 4, 5

Apocalyps 4:5, 11:19

Word/Phrase Explanations

Mozes
Moses's name appears 814 times in the Bible (KJV), third-most of any one character (Jesus at 961 actually trails David at 991). He himself wrote...

scharlaken
'Scarlet,' as in Isaiah 1:18, signifies truth derived from good, or truth from a celestial origin, such as is the truth of the Word in...

ark
There are three arks mentioned in the Word, the ark of Noah, the ark of bulrushes for the baby Moses, and the ark of the...

twee
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

cherubim
A Cherub has as its first definition in the dictionary, “A winged heavenly creature.” Cherubim is the plural of cherub. In the Word, the words...

tafel
Food and drink in the Bible represent the desire to be loving and the understanding of how to be loving, gifts that flow from the...

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Building the Tabernacle (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 Candlestick Detail of the Lampstand
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Cherubim Facing Each Other
Make your own picture of the cherubim facing each other, drawing the wings so that they touch above the ark. 
Project | Ages 7 - 14

 Cherubim on the Ark
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Correspondences of Gold
Illustrations of three stories in the Word that mention gold. (Quotations are the King James translation.)
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Cut and Fold Model of the Ark of the Covenant
Color and assemble this model of the ark with the cherubim facing each other.
Project | Ages 7 - 14

 Exploring the Tabernacle
Use the beautiful color pictures of the Tabernacle Model (from the Glencairn Museum) to explore the furnishings of the Tabernacle. 
Activity | Ages 7 - 14

 Making a Model of the Ark with a Matchbox
Use a matchbox as a base for this model of the ark.
Project | Ages 7 - 14

 Making an "Oil Lamp"
Make a clay lamp that can have a tea light nestled inside
Project | Ages 4 - 10

 Model of the Ark with a Box
Here is an easy way to make a model of the Ark using a small box. 
Project | Ages 7 - 14

 Moses on Mount Sinai
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Overview of Lead and Guide Us Levels A B C for Ages 3-14
Overview of the Youth Journey Program "Lead and Guide Us", Levels A, B and C, for ages 3-14. Suitable for Sunday schools, camps, classrooms and families.
Sunday School Lesson | Ages 3 - 14

 Prayers for Children: Tabernacle of the Lord
Activity | Ages 7 - 14

 Prayers for Teens: Tabernacle of the Lord
Activity | Ages 15 - 17

 Quotes: Tabernacle of the Lord
Teaching Support | Ages over 15

 The Ark of the Covenant
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Ark of the Tabernacle
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Function of Wings
Compare the function of a bird's wings with how the Ten Commandments - and other parts of the Lord's Word - help us.
Activity | Ages 7 - 17

 The Holy of Holies
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Holy of Holies (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 The Holy Place
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Lampstand
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Lampstand of the Tabernacle
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Tabernacle
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Tabernacle and the Ark (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 The Tabernacle and the Ark (6-8 years)
Project | Ages 7 - 10

 The Tabernacle and the Ark (9-11 years)
Project | Ages 11 - 14

 The Tabernacle and the Ark of the Testimony
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 The Tabernacle in Use
Coloring Page | Ages 7 - 14


Přeložit: