Amos 2

Studovat vnitřní smysl

           

1 Alzo zegt de HEERE: Om drie overtredingen van Moab, en om vier zal Ik dat niet afwenden; omdat hij de beenderen des konings van Edom tot kalk verbrand heeft.

2 Daarom zal Ik een vuur in Moab zenden, dat zal de paleizen van Kerioth verteren; en Moab zal sterven met groot gedruis, met gejuich, met geluid der bazuin.

3 En Ik zal den rechter uit het midden van haar uitroeien; en al haar vorsten zal Ik met hem doden, zegt de HEERE.

4 Alzo zegt de HEERE: Om drie overtredingen van Juda, en om vier zal Ik dat niet afwenden; omdat zij de wet des HEEREN verworpen, en Zijn inzettingen niet bewaard hebben; en hun leugenen hen verleid hebben, die hun vaders hebben nagewandeld.

5 Daarom zal Ik een vuur in Juda zenden, dat zal Jeruzalems paleizen verteren.

6 Alzo zegt de HEERE: Om drie overtredingen van Israel, en om vier zal Ik dat niet afwenden; omdat zij den rechtvaardige voor geld verkopen, en den nooddruftige om een paar schoenen.

7 Die er naar hijgen, dat het stof der aarde op het hoofd der armen zij, en den weg der zachtmoedigen verkeren; en de man en zijn vader gaan tot een jonge dochter om Mijn heiligen Naam te ontheiligen.

8 En zij leggen zich neder bij elk altaar op de verpande klederen, en drinken den wijn der geboeten in het huis van hun goden.

9 Ik daarentegen heb den Amoriet voor hunlieder aangezicht verdelgd, wiens hoogte was als de hoogte der cederen, en hij was sterk als de eiken; maar Ik heb zijn vrucht van boven, en zijn wortelen van onderen verdelgd.

10 Ook heb Ik ulieden uit Egypteland opgevoerd; en Ik heb u veertig jaren in de woestijn geleid, opdat gij het land van den Amoriet erfelijk bezat.

11 En Ik heb sommigen uit uw zonen tot profeten verwekt, en uit uw jongelingen tot Nazireen; is dit niet alzo, gij kinderen Israels? spreekt de HEERE.

12 Maar gijlieden hebt aan de Nazireen wijn te drinken gegeven, en gij hebt den profeten geboden zeggende: Gij zult niet profeteren.

13 Ziet, Ik zal uw plaatsen drukken, gelijk als een wagen drukt, die vol garven is.

14 Zodat de snelle niet zal ontvlieden, en de sterke zijn kracht niet verkloeken, en een held zal zijn ziel niet bevrijden.

15 En die den boog handelt, zal niet bestaan, en die licht is op zijn voeten, zal zich niet bevrijden; ook zal, die te paard rijdt, zijn ziel niet bevrijden.

16 En de kloekhartigste onder de helden zal te dien dage naakt heenvlieden, spreekt de HEERE.Exploring the Meaning of Amos 2      

Napsal(a) E. Taylor and Helen Kennedy

In the Book of Amos, chapter two begins with the Lord declaring his anger against the people of Moab, Judea, and Israel. They have committed various wrongs against the Lord and the church, despite His efforts to guide them, and the chapter goes on to suggest that the Lord is losing faith in His people.

Verses 1-8 of this chapter describe the specific ways in which people can destroy or misuse the good and truth of the Word.

Verses 1-3 discuss the Moabites specifically. They represent people who corrupt the good and truth of the church, meaning they would twist what they learned from the Word to suit their own selfish purposes. Bones represent natural truths that we can use as a framework to support all higher knowledge that we learn, so the fact that people were ‘burning bones’ means they destroyed their own foundation to gain spiritual knowledge. In verse 3, the Lord says that he will cut off the judge and the prince, meaning that the Moabites’ failure to determine what is good (like the judge), and lead a life based in truth (like the prince) will not stand against the real spiritual principles of the Lord.

Verses 4-5 are about people who destroy celestial things from the Word, by turning their hearts away from the Lord. The people of Judea had believed they were the Lord’s chosen people for so many generations at this point that they grew complacent, and no longer felt they needed to obey the Lord’s commandments.

Verses 6-8 tell what can happen when people pervert spiritual truths from the church, and turn them into falsities. Swedenborg writes that most of the images from these verses - silver, shoes, dust, wine - can all represent either falsity, or only the most external type of truth. The Israelites were turning to these falsities and to their own greed, instead of using the Lord’s truths to help the poor and the meek.

In verses 9-11, the Lord reminds the children of Israel of everything he has done to prepare them for salvation. He fought for them and delivered them from Egypt, lifted up their leaders and prophets, and provided them with the truths they would need in order to be regenerated.

He also shows that He has the strength to punish them, because He’s already overcome the Amorites, who symbolize evil in general (Secrets of Heaven 6306).

Verses 12-16 describe how the Israelites perverted the knowledge the Lord tried to give them. Instead of trusting what the Lord had taught them, they turned to their own self-righteousness for guidance. Since they thought they had all the answers, they corrupted the Nazarites and silenced the prophets. Without a proper understanding of the Lord’s teachings, the people were no longer equipped to fight against evils or to grow spiritually.

At face value, this chapter depicts the Lord as an angry god who will punish those who disobey him. What seems to be anger is actually the Lord fiercely protecting us, and calling us to follow Him. This chapter reminds us to turn our hearts toward the Lord, and to live according to the truths of the Word.

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Amos 2      

Napsal(a) E. Taylor and Helen Kennedy

In the Book of Amos, chapter two begins with the Lord declaring his anger against the people of Moab, Judea, and Israel. They have committed various wrongs against the Lord and the church, despite His efforts to guide them, and the chapter goes on to suggest that the Lord is losing faith in His people.

Verses 1-8 of this chapter describe the specific ways in which people can destroy or misuse the good and truth of the Word.

Verses 1-3 discuss the Moabites specifically. They represent people who corrupt the good and truth of the church, meaning they would twist what they learned from the Word to suit their own selfish purposes. Bones represent natural truths that we can use as a framework to support all higher knowledge that we learn, so the fact that people were ‘burning bones’ means they destroyed their own foundation to gain spiritual knowledge. In verse 3, the Lord says that he will cut off the judge and the prince, meaning that the Moabites’ failure to determine what is good (like the judge), and lead a life based in truth (like the prince) will not stand against the real spiritual principles of the Lord.

Verses 4-5 are about people who destroy celestial things from the Word, by turning their hearts away from the Lord. The people of Judea had believed they were the Lord’s chosen people for so many generations at this point that they grew complacent, and no longer felt they needed to obey the Lord’s commandments.

Verses 6-8 tell what can happen when people pervert spiritual truths from the church, and turn them into falsities. Swedenborg writes that most of the images from these verses - silver, shoes, dust, wine - can all represent either falsity, or only the most external type of truth. The Israelites were turning to these falsities and to their own greed, instead of using the Lord’s truths to help the poor and the meek.

In verses 9-11, the Lord reminds the children of Israel of everything he has done to prepare them for salvation. He fought for them and delivered them from Egypt, lifted up their leaders and prophets, and provided them with the truths they would need in order to be regenerated.

He also shows that He has the strength to punish them, because He’s already overcome the Amorites, who symbolize evil in general (Secrets of Heaven 6306).

Verses 12-16 describe how the Israelites perverted the knowledge the Lord tried to give them. Instead of trusting what the Lord had taught them, they turned to their own self-righteousness for guidance. Since they thought they had all the answers, they corrupted the Nazarites and silenced the prophets. Without a proper understanding of the Lord’s teachings, the people were no longer equipped to fight against evils or to grow spiritually.

At face value, this chapter depicts the Lord as an angry god who will punish those who disobey him. What seems to be anger is actually the Lord fiercely protecting us, and calling us to follow Him. This chapter reminds us to turn our hearts toward the Lord, and to live according to the truths of the Word.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 202


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus 348, 1857, 3881, 6306, 6377, 9489, 10303

Apocalypse Revealed 316

Doctrine of the Lord 4


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 315, 355, 357, 376, 532, 633, 783

Scriptural Confirmations 9, 75

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Exodus 22:25, 26

Leviticus 18:21

Numeri 6:2, 3, 13:32, 32:13

Deuteronomium 2:7, 8:2, 9:1, 2

Jozua 24:8

Rechters 13:7

I Samuël 3:20

2 Koningen 26, 17:19, 25:9

2 Kronieken 14

Job 18:16

Psalm 33:16

Prediker 9:11

Jesaja 3:14, 15, 5:24, 10:1, 2, 15:1, 30:10

Jeremia 2:6, 16:19, 17:27, 39:8, 48:1

Ezechiël 25:8

Hosea 8:14, 12:3

Amos 1:4, 14, 3:1, 4:1, 5:11, 7:13, 8:4, 6, 9:1

Micha 2:6

Zefanja 8

Zacharia 11:5

Významy biblických slov

zegt
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

heere
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

drie
The Writings talk about many aspects of life using the philosophical terms "end," "cause" and "effect." The "end" is someone’s goal or purpose, the ultimate...

overtredingen
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

moab
'Moab,' in a positive sense, signifies people who are in natural good, and allow themselves to be easily seduced, but in an opposite sense, it...

vier
The number "four" in the Bible represents things being linked together or joined. This is partly because four is two times two, and two represents...

beenderen
Botten zijn sterk en ondersteunend, bieden een kader voor ons lichaam en maken beweging en actie mogelijk. Ze zijn ook het minst "levende" deel van...

konings
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

edom
'Edom' or 'Idumea,' as in Isaiah 34:5, signifies those who are in evil and in falsities thence derived.

vuur
Just as natural fire can be both comforting in keeping you warm or scary in burning down your house, so fire in the spiritual sense...

paleizen
'A palace,' as in Psalm 144:12, represents the understanding in which truths have a beautiful form. They have a beautiful form when they are from...

bazuin
'Trumpets,' and all other wind instruments, relate to celestial affections.

rechter
It’s easy to see the connection between judging and truth. In a court of law, the judge’s whole purpose is to find the truth. In...

doden
'To slay a man to his wounding,' means extinguishing faith, and 'to slay a young man to his hurt,' signifies extinguishing charity, as in Genesis...

juda
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

heeren
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

vaders
Father in the Word means what is most interior, and in those things that are following the Lord's order, it means what is good. In...

israel
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

rechtvaardige
He is said to be 'just' in a spiritual sense, who lives according to divine laws. They on the right hand being called 'just,' as...

geld
'Silver,' in the internal sense of the Word, signifies truth, but also falsity. 'Silver' means the truth of faith, or the truth acquired from selfhood,...

verkopen
'To sell,' as in Genesis 41:56, means transferring to another as their own, because what is sold becomes the property of the one who buys...

schoenen
In the Word, 'the sole of the foot' and 'the heel' signifies the ultimate natural. 'The shoe' is what clothes the sole of the foot...

stof
Dust, in Ezekiel 26:12, signifies the lowest things which are of the sensual principle of man. In Isaiah 40:12, the dust signifies exterior or natural...

aarde
Land' in the Word, denotes the church, for the things which signify the church also signify the things relating to the church, for these constitute...

hoofd
The head is the part of us that is highest, which means in a representative sense that it is what is closest to the Lord....

weg
These days we tend to think of "roads" as smooth swaths of pavement, and judge them by how fast we can drive cars on them....

man
In general, men are driven by intellect and women by affections, and because of this men in the Bible generally represent knowledge and truth and...

vader
Father in the Word means what is most interior, and in those things that are following the Lord's order, it means what is good. In...

heiligen
The Bible describes many things as being holy, or sacred. The Ark of the Covenant is one very holy object. The inmost chamber of the...

naam
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

altaar
Het eerste altaar dat in het Woord wordt genoemd, is door Noach gebouwd nadat hij uit de ark kwam. Op dat altaar offerde hij schone...

drinken
Food in the Bible represents the desire for good, and water and other drinks represent the understanding and true ideas we need to recognize what...

wijn
Wine played a key role in the ancient world, where safe, reliable water sources were scarce. It could be stored for long periods of time;...

huis
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

goden
De Heer is de liefde zelf, uitgedrukt in de vorm van de wijsheid zelf. Liefde is dan ook zijn essentie, zijn in wezen. Wijsheid -...

sterk
In the Word, people who trust to themselves and their own intelligence are sometimes called 'strong,' as in Isaiah 1:31. This is because they suppose...

vrucht
We tend to think of "fruit" in two ways in natural language. One is as food that grows on trees and vines, sweet and delicious,...

wortelen
'A root,' as in Malachi 4:1, signifies charity. The dried up root,' as in Hosea 9:16, 17, signifies charity which could not bear fruit.

land
Land' in the Word, denotes the church, for the things which signify the church also signify the things relating to the church, for these constitute...

veertig
'Forty' means completeness because 'four' means what is complete, as does 'ten.' Forty is the product of four and ten. Compound numbers have a meaning...

woestijn
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

zonen
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

profeten
The idea of a "prophet" is very closely tied to the idea of the Bible itself, since the Bible was largely written by prophets. At...

verwekt
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

kinderen
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

israels
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

profeteren
The idea of a "prophet" is very closely tied to the idea of the Bible itself, since the Bible was largely written by prophets. At...

vol
'To satiate' relates to the extent of a person's will, for good or evil.

ziel
The nature of the soul is a deep and complicated topic, but it can be summarized as "spiritual life," who we are in terms of...

boog
A bow signifies falsity of doctrine destroying truth, and spear, the falsity of evil de­stroying good. (Jer. 6:23.)

voeten
The foot, as in Deuteronomy 33:3, signifies an inferior principle. To set the right foot on the sea and the left on the earth, as...

paard
'A horse' signifies knowledges or understanding of the Word. In an opposite sense it signifies the understanding of the Word falsified by reasonings, and likewise...

dage
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

naakt
Clothing in general represents day-to-day knowledge about spiritual things, held in the memory so it can be used for the goodness of life. For someone...


Přeložit: