2 Koningen 10:10

Studie

     

10 Weet nu, dat niets van het woord des HEEREN, hetwelk de HEERE tegen het huis van Achab gesproken heeft, zal op de aarde vallen; want de HEERE heeft gedaan, wat Hij door den dienst van Zijn knecht Elia gesproken heeft.


Komentář k tomuto verši  

Napsal(a) Henry MacLagan

Verse 10. From which it is evident that Divine Truth foresees all things, because it is internal, concerning the states of self-love; and that those things are fulfilled which the Word predicts in its state of accommodation to mankind.