I Samuël 6

Studovat vnitřní smysl
← I Samuël 5   I Samuël 7 →         

1 Als nu de ark des HEEREN zeven maanden in het land der Filistijnen geweest was,

2 Zo riepen de Filistijnen de priesters en de waarzeggers, zeggende: Wat zullen wij met de ark des HEEREN doen? Laat ons weten, waarmede wij ze aan haar plaats zenden zullen.

3 Zij dan zeiden: Indien gij de ark des Gods van Israel wegzendt, zendt haar niet ledig weg, maar vergeldt Hem ganselijk een schuldoffer; dan zult gij genezen worden, en ulieden zal bekend worden, waarom Zijn hand van u niet afwijkt.

4 Toen zeiden zij: Welk is dat schuldoffer, dat wij Hem vergelden zullen? En zij zeiden: Vijf gouden spenen, en Vijf gouden muizen, naar het getal van de vorsten der Filistijnen; want het is enerlei plaag over u allen, en over uw vorsten.

5 Zo maakt dan beelden uwer spenen, en beelden uwer muizen, die het land verderven, en geeft den God van Israel de eer; misschien zal Hij Zijn hand verlichten van over ulieden, en van over uw God, en van over uw land.

6 Waarom toch zoudt gijlieden uw hart verzwaren, gelijk de Egyptenaars en Farao hun hart verzwaard hebben? Hebben zij niet, toen Hij wonderlijk met hen gehandeld had, hen laten trekken, dat zij heengingen?

7 Nu dan, neemt en maakt een nieuwen wagen, en twee zogende koeien, op dewelke geen juk gekomen is; spant de koeien aan den wagen, en brengt haar kalveren van achter haar weder naar huis.

8 Neemt dan de ark des HEEREN, en zet ze op den wagen, en legt de gouden kleinoden, die gij Hem ten schuloffer vergelden zult, in een koffertje aan haar zijde; en zendt ze weg, dat zij heenga.

9 Ziet dan toe, indien zij den weg van haar landpale opgaat naar Beth-Semes, zo heeft Hij ons dit groot kwaad gedaan; maar zo niet, zo zullen wij weten, dat Zijn hand ons niet geraakt heeft; het is ons een toeval geweest.

10 En die lieden deden alzo, en namen twee zogende koeien, en spanden ze aan den wagen, en haar kalveren sloten zij in huis.

11 En zij zetten de ark des HEEREN op den wagen, en het koffertje met de gouden muizen, en de beelden hunner spenen.

12 De koeien nu gingen recht in dien weg, op den weg naar Beth-Semes op een straat; zij gingen steeds voort, al loeiende, en weken noch ter rechter hand noch ter linkerhand; en de vorsten der Filistijnen gingen achter dezelve tot aan de landpale van Beth-Semes.

13 En die van Beth-Semes maaiden den tarweoogst in het dal, en als zij hun ogen ophieven, zagen zij de ark en verblijdden zich, als zij die zagen.

14 En de wagen kwam op den akker van Jozua, den Beth-semiet, en bleef daar staande; en daar was een grote steen, en zij kloofden het hout van den wagen, en offerden de koeien den HEERE ten brandoffer.

15 En de Levieten namen de ark des HEEREN af en het koffertje, dat daarbij was, waarin de gouden kleinoden waren, en zetten ze op dien groten steen; en die lieden van Beth-Semes offerden brandofferen, en slachtten slachtofferen den HEERE, op denzelven dag.

16 En als de vijf vorsten der Filistijnen zulks gezien hadden, zo keerden zij weder op denzelven dag naar Ekron.

17 Dit nu zijn de gouden spenen, die de Filistijnen aan den HEERE ten schuldoffer vergolden hebben: Voor Asdod een voor Gaza een, voor Askelot een, voor Gath een, voor Ekron een.

18 Ook gouden muizen, naar het getal van alle steden der Filistijnen, onder de vijf vorsten, van de vaste steden af tot aan de landvlekken; en tot aan Abel, den groten steen, op denwelken zij de ark des HEEREN nedergesteld hadden, die tot op dezen dag is op den akker van Jozua, den Beth-semiet.

19 En de Heere sloeg onder die lieden van Beth-Semes, omdat zij in de ark des HEEREN gezien hadden; ja, Hij sloeg van het volk zeventig mannen, en vijftig duizend mannen. Toen bedreef het volk rouw, omdat de Heere een groten slag onder het volk geslagen had.

20 Toen zeiden de lieden van Beth-Semes: Wie zou kunnen bestaan voor het aangezicht van de HEERE, dezen heiligen God? En tot wien van ons zal Hij optrekken?

21 Zo zonden zij boden tot de inwoners van Kirjath-Jearim, zeggende: De Filistijnen hebben de ark des HEEREN wedergebracht; komt af, haalt ze opwaarts tot u.

← I Samuël 5   I Samuël 7 →
   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of 1_Samuel 6      

The Philistines were desperate to get rid of the stolen Ark of the Covenant. They had suffered plagues, and the statue of their god, Dagon, had fallen. Seven months after they had taken the Ark, the priests and diviners of the Philistines advised that it should be returned to the Lord “Jehovah” in Israel’s territory, accompanied by a suitable “trespass offering”. This would be an admission of guilt.

It was decided that the offering should be five gold tumors, or hemorrhoids, and five gold mice - representing the two afflictions that had plagued their people, and the five cities of the Philistines. They built a special cart to carry the Ark and the trespass offering, and two young milk cows pulled it. The cows were set free to find their own route, and headed straight for Israelite territory. The Israelite people in the border town of Beth Shemesh saw the cart coming, and rejoiced. They used a large stone as an altar, split up the wood of the cart and offered the two cows as a sacrifice. The golden objects were then distributed through the land.

In Divine Providence 326, we get an explanation of the meaning of the symbols in this chapter:

The hemorrhoids that plagued the Philistines in 1 Samuel 5 represent earthly loves separated from spiritual ones. The golden hemorrhoids represent earthly loves that have been purified, and made good.

The mice represent distortions of the truth which destroy the church. The golden mice represent the repair of the destruction via good loves and actions.

The cart that carried the ark and the trespass offerings symbolizes a new teaching, and the cows that led it symbolize “good earthly feelings.” The cows lowed as they led the cart. Swedenborg writes of this story that we must turn the obsessions that our earthly self holds with evil into good desires, and that the lowing of the cows as they drew the cart away represents how difficult this is. The sacrifice of the cows when they reached their destination indicates that the Lord was appeased. (See Divine Providence 326)

These symbols reveal something about our relationship with God, and the importance of uniting faith and charity, good and truth, within ourselves. The Philistines represent a spiritual state with faith separate from charity, and this chapter tells us that in order to reunite our faith with charity we must turn our loves of evil into the desire to do good with our knowledge.

The end of the chapter tells that the people of Beth Shemesh, who received the Ark of the Covenant, made a fatal mistake: some of them looked into the Ark. As a consequence, 50,070 of their people died. They sent a message to the people of Kirjath Jearim, asking them to come down and take the Ark from them.

The primary message here is the power of the Lord’s Ten Commandments. In the book True Christian Religion, we are taught that there was tremendous holiness and power in the law written on the stone tablets, because it was a “summary of the whole of religion.” The two engraved tablets represent the link between us and God. One of them contains a synopsis of all things related to God, and the other, a synopsis of all things related to us (see True Christian Religion 285 286). If we are to ever trespass the commandments or treat them as less than holy, harm will surely come. Therefore, we must work with the Lord in order to acquire an appropriate reverence for His commandments. This needs to go together with an active and sincere effort to obey them to the best of our frail and limited human ability.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Apocalypse Explained 700

Apocalypse Revealed 529

Goddelijke Voorzienigheid 326


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus 5945

Leer des Levens 59

Doctrine of Faith 52

True Christian Religion 284, 595, 691


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 827

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 41:8

Exodus 7:13, 14, 8:15, 12:31, 19:21, 33:4

Leviticus 5:16

Numeri 1:51

Jozua 7:19, 13:3, 15:9, 10

Rechters 6:26, 14:19, 18:12

I Samuël 5:7, 8, 6:4, 17

II Samuël 1:20, 6:2, 3, 7, 9

I Koningen 4:9

Jesaja 2:6

Jeremia 26:20

Daniël 2:2

Amos 1:8

Jonah 3:9

Maleachi 2

Mattheüs 27:22

Hebreeuwen 3:7, 8

Apocalyps 6:17

Významy biblických slov

ark
Er worden drie arken genoemd in het Woord, de ark van Noach, de ark van biezen voor de baby Mozes, en de ark van het...

heeren
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

zeven
The number 'seven' was considered holy, as is well known, because of the six days of creation, and the seventh, which is the celestial self,...

maanden
'A month' has respect to the state of truth in a person. 'A month' signifies a full state. Month,' as in Genesis 29, signifies the...

filistijnen
The Philistines play a large role in the Bible as one of the longest-standing and most bitter rivals of the people of Israel, clashing with...

de Filistijnen
The Philistines play a large role in the Bible as one of the longest-standing and most bitter rivals of the people of Israel, clashing with...

priesters
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

ons
Angels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. Since angels have their assisting role,...

weten
Like so many common verbs, the meaning of "know" in the Bible is varied and dependent on context. And in some cases – when it...

plaats
'A dry place,' as in Luke 11:24, signifies states of evil and falsity which are in the life of someone who does the work of...

israel
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

bekend
Like so many common verbs, the meaning of "know" in the Bible is varied and dependent on context. And in some cases – when it...

hand
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

vijf
Five also signifies all things of one part.

gouden
Gold means good, and just as gold was the most precious metal known to ancient mankind so it represents the good of the highest and...

muizen
'Mice,' as in 1 Samuel 6:1-21, signify the falsities of the sensory human.

naar
‘To grow’ signifies to be perfected.

land
Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king...

geeft
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

god
De Heer is de liefde zelf, uitgedrukt in de vorm van de wijsheid zelf. Liefde is dan ook zijn essentie, zijn in wezen. Wijsheid -...

hart
The heart means love. A good heart means love to the Lord and to the neighbor while a hard or stony heart means the love...

farao
'Pharaoh' signifies scientific ideas, or the natural principle in general. 'Pharaoh' signifies false ideas infesting the truth of the church. Pharaoh,' in Genesis 40, represents...

een
A company might have executives setting policy and strategy, engineers designing products, line workers building them, managers handling personnel and others handling various functions. They...

twee
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

koeien
'The heifer whereby labor has not been done,' as mentioned in Deuteronomy 21:3, signifies the innocence of the external self, which is in ignorance. 'The...

achter
Behind, or after, (Gen. 16:13), signifies within or above, or an interior or superior principle.

huis
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

ziet
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

weg
These days we tend to think of "roads" as smooth swaths of pavement, and judge them by how fast we can drive cars on them....

kwaad
'To hurt,' as mentioned in Revelation 6:6, signifies violation and profanation. 'To hurt' as mentioned in Revelation 9:4, signifies perverting the truths and goods of...

dal
Mountains in the Bible represent people's highest points, where we are closest to the Lord - our love of the Lord and the state of...

ogen
It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

kwam
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

akker
When we have a desire to be good people and to do good things, the natural first questions are "What does that mean?" "What should...

jozua
Joshua is first mentioned in Exodus 17, where he is told to select men to fight for the children of Israel against the Amalekites in...

steen
Stones in the Bible in general represent truths, or things we know concerning the Lord and what He wants from us and for us in...

hout
In general, plants in the Bible represent facts, thoughts and ideas – intellectual things. This makes sense: Plants are rooted in place, but can grow...

heere
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

dag
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

gezien
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

gaza
Azzah, (Gen 10:19), signifies those things which are revealed concerning charity.

gath
Gath, a city of the Philistines, signifies the spiritual principle of the church.

steden
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

mannen
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

vijftig
God rested on the seventh day of creation. That represents a state of holiness and tranquility that was preserved in the form of the sabbath....

duizend
As children, most of us at some point frustrated our mothers into using the phrase “if I've told you once, I've told you a thousand...

rouw
In a general sense, mourning in the Bible represents a state of grief over the lack of desires for good and true ideas about life....

geslagen
'The smitten' signify people who are oppressed by the falsities of ignorance.

inwoners
Inhabitants,' in Isaiah 26:9, signify the men of the church who are in good of doctrine, and thence in the good of life.

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 The Ark of the Tabernacle
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Capture and Return of the Ark
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Capture and Return of the Ark (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 The Capture and Return of the Ark (6-8 years)
Project | Ages 7 - 10

 The Capture and Return of the Ark (9-11 years)
Project | Ages 11 - 14


Přeložit: