Zephaniah 2

Danish

Studovat vnitřní smysl

← Zephaniah 1   Zephaniah 3 →

1 Saml jer, saml jer, I Folk, som ej kender Skam,

2 før l endnu er blevet som flyvende Avner, før HE ENs glødende Harme kommer over eder, før HE ENs Vredes Dag kommer over eder.

3 Søg HE EN, alle l ydmyge i Landet, som holder hans Bud, søg etfærd, søg Ydmyghed! Måske kan l skjule jer på HE ENs Vredes Dag.

4 Thi Gaza skal ligge forladt og Askalon øde, Asdod drives bort ved Middag, Ekron udryddes.

5 Ve dem, som bor ved Stranden, Kreternes Folk; HE ENs Ord over dig, Kana'an, Filisternes Land! Jeg gør dig til intet, så ingen bor der.

6 Du skal blive til Græsmark for Hyrder, til Folde for Småkvæg.

7 Og Stranden skal tilfalde esten af Judas Hus; de skal græsse derpå. Lejr skal de slå ved Kvæld i Askalons Huse. Thi HE EN deres Gud ser til dem og vender deres Skæbne.

8 Jeg hørte Moabs Spot, Atnmoniternes hånende Ord, med hvilke de spotted mit Folk, hovmoded sig over deres Land.

9 Derfor, så sandt jeg lever, lyder det fra Hærskarers HE E, Israels Gud: Moab skal blive som Sodoma, Ammoniterne som Gomorra, Jord for Nælder, et Salthul, Ørken til evig Tid. esten af mit Folk skal plyndre dem; hvad der levnes af mit Folk skal eje dem.

10 Dette skal times dem for deres Hovmod, fordi de hånede Hærskarers HE Es Folk og gjorde sig store over for det.

11 Frygtelig er HE EN for dem; thi han udrydder alle Jordens Guder, og alle Hedningemes fjerne Strande skal tilbede ham, hver på sit Sted.

12 Også I Ætiopere skal falde for HE ENs Sværd,

13 og han udrækker Hånden mod Nord og tilintetgør Assur, Nineve gør han til Ødemark, tørt som en Ørk;

14 Hjorde skal lejre sig deri, hvert Slettens Dyr; på dets Søjlehoveder sover Pelikan og ørdrum, i Vinduet skriger Uglen, avnen på Tærsklen.

15 Det er den jublende By, som lå så trygt, som sagde i sit Hjerte: "Jeg og ellers ingen." Hvor er den dog blevet øde, et aststed for Dyr! Enhver, som kommer forbi den håner med Fløjt og Hånd.

← Zephaniah 1   Zephaniah 3 →
Studovat vnitřní smysl

Hlavní vysvětlení ze Swedenborgových prací:

Inner Meaning of Prophets and Psalms 229

Komentář k této kapitole:

Příběhy:

Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 655, 908, 1158, 1186, 1188, 1197, 1259 ...

Apocalypse Revealed 34, 340, 483, 502, 567, 704

The Lord 4, 39

Sacred Scripture 86

True Christianity 251

Ukázat odkazy z nepublikovaných děl Swedenborga


Commentary (pdf)

The Book of Zephaniah


Přeložit:
Sdílet: