Zakarias 8

Studie

           |

1 Hærskarers HE Es Ord kom således:

2 siger Hærskarers HE E: Jeg er fuld af Nidkærhed for Zion, ja i stor Vrede er jeg nidkær for det.

3 siger HE EN: Jeg vender tilbage til Zion og fæster Bo i Jerusalem; Jerusalem skal kaldes den trofaste By, og Hærskarers HE Es Bjerg det hellige Bjerg.

4 siger Hærskarers HE E: Atter skal gamle Mænd og Kvinder sidde på Jerusalems Torve, alle med Stav i Hånd for deres Ældes Skyld,

5 og Byens Torve skal vrimle af legende Drenge og Piger.

6 siger Hærskarers HE E: Fordi det i disse Dage synes det tiloversblevne af dette Folk umuligt, skulde det så også synes mig umuligt, lyder det fra Hærskarers HE E.

7 siger Hærskarers HE E: Se, jeg frelser mit Folk fra Østerleden og Vesterleden

8 og fører dem hjem, og de skal bo i Jerusalem og være mit Folk, og jeg vil være deres Gud i Trofasthed og etfærd.

9 siger Hærskarers HE E: Fat Mod, I, som i denne Tid hører disse Ord af Profeternes Mund, fra den dag Grunden lagdes til Hærskarers HE Es Hus, Helligdommen, som skulde bygges.

10 Thi før disse Dage gav hverken Menneskers eller Kvægs Arbejde Udbytte; de, som drog ud og ind, havde ikke Fred for Fjenden, og jeg slap alle Mennesker løs påhverandre.

11 Men nu er jeg ikke mod det tiloversblevne af dette Folk som i fordums Dage, lyder det fra Hærskarers HE E;

12 jeg udsår Fred, Vinstokken skal give sin Frugt, Jorden sin Afgrøde og Himmelen sin Dug, og jeg giver det tiloversblevne af dette Folk det alt sammen i Eje.

13 Og som I, både Judas og Israels Hus, har været et Forbandelsens Tegn blandt Folkene, således skal I, når jeg har frelst eder,blive et Velsignelsens. Frygt ikke, fat Mod!

14 Thi så siger Hærskarers HE E: Som jeg, da eders Fædre vakte min Vrede, satte mig for at handle ilde med eder og ikke angrede det, siger Hærskarers HE E,

15 således har jeg nu i disse Dage omvendt sat mig for at gøre vel mod Jerusalem og Judas Hus. Frygt ikke!

16 Men hvad I skal gøre, er dette; Tal Sandhed hver med sin Næste, fæld i eders Porte Domme, der hvier på Sandhed og fører til Fred,

17 tænk ikke i eders Hjerter ondt mod hverandre og elsk ikke falske Eder! Thi alt sligt hader jeg, lyder det fra HE EN.

18 Og Hærskarers HE Es Ord kom til mig således:

19 siger Hærskarers HE E: Fasten i den fjerde, femte, syvende og tiende Måned skal blive Judas Hus til Fryd og Glæde og gode Højtidsdage. Elsk Sandhed og Fred!

20 siger Hærskarers HE E: Endnu skal det ske, at Folkeslag og mange Byers Indbyggere skal komme,

21 og den ene Bys Indbyggere skal gå til den andens og sige: "Lad os vandre hen og bede HE EN om Nåde og søge Hærskarers HE E; også jeg vil med."

22 Og mange Folkeslag og talrige Folk skal komme og søge Hærskarers HE E i Jerusalem for at bede HE EN om Nåde.

23 siger Hærskarers HE E: I hine Dage skal ti Mænd af alle Folks Tungemål gribe fat i en Jødes Kappeflig og sige: "Vi vil gå med eder; thi vi har hørt, at Gud er med eder."

  

The Project Gutenberg Association at Carnegie Mellon University