Ruth 4

Study

           

1 Boaz var imidlertid gået op til Byporten og havde sat sig der. Og se, den Løser, Boaz havde talt om, kom netop forbi. Da tiltalte han ham og sagde: "Kom og sæt dig her!" Da den anden kom og satte sig,

2 fik han fat i ti af Byens Ældste og sagde: "Sæt eder her!" Og de satte sig der.

3 Da sagde han til Løseren: "Den Marklod, som tilhørte vor Slægtning Elimelek, vil No'omi, der er kommet tilbage fra Moab, sælge.

4 Derfor tænkte jeg, at jeg vilde lade dig det vide og sige: Køb den i Overværelse af dem, der sidder her, og mit Folks Ældste! Vil du løse den, så gør det; men vil du ikke, så sig til, at jeg kan vide det; thi der er ingen anden til at løse end du og derefter jeg selv!" Han svarede: "Jeg vil løse den!"

5 Da sagde Boaz: "Men samtidig med at du køber Marken af No'omi, køber du også Moabiterinden ut, den afdødes Enke, for at rejse den afdødes Navn over hans Arvelod!"

6 Da svarede Løseren: "Så kan jeg ikke blive Løser, da jeg derved vilde skade min egen Arvelod. Løs du, hvad jeg skulde løse, thi jeg kan ikke!"

7 Nu havde man i gamle Dage i Israel den Skik til Stadfæstelse af Løsning og Byttehandel, at man trak sin Sko af og gav den anden Part den; således blev en Sag vidnefast i Israel.

8 Idet nu Løseren sagde til Boaz: "Køb du den!" trak han derfor sin Sko af.

9 Da sagde Boaz til de Ældste og alle dem, der var til Stede: "I er i Dag Vidner på, at jeg køber alt, hvad der tilhørte Elimelek, og alt, hvad der tilhørte Kiljon og Malon, af No'omi;

10 og tillige køber jeg mig Moabiterinden ut, Malons Enke, til Hustru for at rejse den afdødes Navn over hans Arvelod, at den afdødes Navn ikke skal udslettes blandt hans Brødre og fra hans Hjemstavns Port; I er Vidner i Dag!"

11 Da sagde alle Folkene, som var i Byporten, og de Ældste: "Vi er Vidner! HE EN lade den Kvinde, der nu drager ind i dit Hus, blive som akel og Lea, de to, der byggede Israels Hus. Bliv mægtig i Efrata, og dit Navn vorde priset i Betlehem!

12 Måtte dit Hus blive som Perezs Hus, ham, Tamar fødte Juda, ved de Efterkommere, HE EN giver dig af denne unge Kvinde!"

13 Så ægtede Boaz ut, og hun blev hans Hustru; og da han gik ind til hende, lod HE EN hende blive frugtsommelig, og hun fødte en Søn.

14 Da sagde Kvinderne til No'omi: "Lovet være HE EN, som ikke lod dig uden Løser i Dag, og hans Navn skal prises i Israel.

15 Han blive din Trøster og Forsørger i din Alderdom; thi din Sønnekone, som viste dig Kærlighed, har født ham, hun, som er dig mere værd end syv Sønner!"

16 Da tog No'omi Barnet i sin Favn, og hun blev dets Fostermoder.

17 Og Naboerskerne gav ham Navn, idet de sagde: "No'omi har fået en Søn!" Og de kaldte ham Obed. Han blev Fader til Davids Fader Isaj.

18 Dette er Perezs Slægtebog: Perez avlede Hezron,

19 Hezron avlede am, am avlede Amminadab,

20 Amminadab avlede Nahasjon, Nahasjon avlede Salmon,

21 Salmon avlede Boaz, Boaz avlede Obed,

22 Obed avlede Isaj, og Isaj avlede David.

  
    Studovat vnitřní smysl

The Project Gutenberg Association at Carnegie Mellon University


Přeložit: