Salmernes 8

Studie

              |

1 (Til sangmesteren. Al-haggittit. En salme af David.) HE E, vor Herre, hvor herligt er dit Navn på den vide Jord du, som bredte din Højhed ud over Himlen!

2 Af spædes og diendes Mund har du rejst dig et Værn for dine Modstanderes Skyld, for at bringe til Tavshed Fjende og Hævner.

3 Når jeg ser din Himmel, dine Fingres Værk, Månen og Stjernerne, som du skabte,

4 hvad er da et Menneske, at du kommer ham i Hu, et Menneskebarn, at du tager dig af ham?

5 Du gjorde ham lidet ringere end Gud. med Ære og Herlighed kroned du ham;

6 du satte ham over dine Hænders Værk, alt lagde du under hans Fødder,

7 Småkvæg og Okser til Hobe, ja, Markens vilde Dyr,

8 Himlens Fugle og Havets Fisk, alt, hvad der farer ad Havenes Stier.

9 HE E, vor Herre, hvor herligt er dit Navn på den vide Jord!

Scroll to see more.

The Project Gutenberg Association at Carnegie Mellon University